You are currently viewing Visera

Visera

2008 startades företaget Bevara AB i Linköping – som sysslade med upphandling i mindre skala.
Fram till 2012 hade man två anställda och när de gick i pension fick Magnus Freland en förfrågan att förvärva företaget.

– Jag jobbade i lokalvårdsbranschen både som entreprenör och med försäljning av produkter. Bevara arbetade med upphandling av lokalvårdstjänster, berättar Magnus.
Han lockades av att göra något helt nytt.
– Jag gick från entreprenör till att vara på beställarens sida och upphandla tjänster i stället. Kände att jag kunde dra mycket nytta av 25 års erfarenhet som entreprenör och distributör i lokalvårdsbranschen.

Företaget bytte namn till Visera AB – och har under de fyra åren ökat från 2 till 15 anställda.
Huvudkontoret ligger fortfarande i Linköping – men numera finns även ett kontor i Stockholm.
Den största skillnaden mot innan är att företaget har breddat sitt utbud – från att bara vara upphandlare till att även erbjuda uppföljning.
Något som är väldigt ovanligt.

– Det är unikt och finns i alla fall inte något sådant mer företag i Östergötland, förklarar Magnus.

Vad beror det på?
– Det har inte lagts lika stor vikt på uppföljning tidigare, men vi ansåg tidigt att det är enormt viktigt att se till att allting följs enligt avtal. I dag har vi till och med kunder som enbart beställer uppföljning av oss – som exempelvis Region Östergötland. De har en egen inköpsorganisation, men anlitar oss för besiktning och kontroller. Där har vi den kompensation som krävs. Det handlar framför allt om Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vilka riktar ni er till som kunder i första hand?
– Kommuner, landsting och stora fastighetsägare. Vi är rikstäckande, men fokus ligger mest på Östergötland och Stockholm. Omsättningen är störst i Stockholm. Vi har även kunder med verksamheter ibland annat Göteborg och Malmö.

Vilka branscher handlar det om i huvudsak?
– Servicetjänster som rör fastighetsförvaltning – det kan vara lokalvård, yttre skötsel, bevakning och avfallshantering.

Visera har en egen organisation i företaget som enbart ägnar sig åt uppföljning – och samtliga kunder har valt till det tillsammans med upphandling i ett paket.

– När det gäller lokalvård finns en nordisk standard som vi är certifierade i, det är väldigt uppstyrt. Annars gäller avtalsvillkoren. Oftast hittar vi något som behöver åtgärdas. Därför tjänar alltid våra kunder på uppföljningen.

Visera har även tagit fram ett eget system för att följa upp servicetjänster, Optiqo – som kunderna kan använda.
Under november månad utsågs Visera till årets Gasellföretag i Östergötland av Dagens industri.
Något som betyder mycket.

– Även om det har gått väldigt bra för företaget är det klart att vi blev både överraskade och glada. Det är ett betyg på att vi jobbar rätt. Efteråt har vi fått återkoppling från många håll. Nya kunder har hört av sig till oss efter utmärkelsen.

Dessutom är bolaget nominerat som Superföretag av Veckans affärer. Ett pris som delas ut i december.

Vad beror alla framgångar på?

– Att det finns ett stort behov av det som vi erbjuder. Vi har aldrig aktivt bearbetat marknaden. Det är oftast kunderna som hör av sig till oss och undrar vad vi arbetar med. Till en början har de velat ha hjälp med upphandlingar, med sedan upptäckt den stora nyttan med att få hjälp med uppföljningar.

Hur ser framtiden ut?

– Väldigt ljus skulle jag vilja säga. Omsättningen har ökat med 776 procent under de tre senaste åren och vi vill öka ytterligare. Vi planerar bland annat för att ge oss in på nya marknader, berättar Magnus Freland.

[title size=”3″ start=”yes”]VISERA AB[/title]

Bildades: Förvärvades 2012 (men bolaget är från 2008, tidigare under namnet Bevara AB).
Produkt/bransch: Ett konsultföretag som arbetar i fastighetsbranschen med upphandling och uppföljning FM-tjänster.
Antal anställda: 15.
Omsättning: 19 miljoner kronor.

[title stop=”yes”][/title]

[title size=”3″ start=”yes”]DET HÄR ÄR DI GASELL[/title]

  • Affärstidningen Dagens industri (Di) startade 2000 verksamheten DI Gasell för att stimulera tillväxt i näringslivet på flera olika sätt.
  • Varje höst listar man årets Gaseller – snabbväxande företag med sunda finanser – och låter dem tävla i tillväxt. På Gasellfester runtom i landet, som anordnas varje år under oktober och november, delas priser ut till Gasellvinnarna i varje län. På den avslutande Gasellgalan i Stockholm koras vinnarnas vinnare; Supergasellen.

[title stop=”yes”][/title]

[title size=”3″ start=”yes”]DET HÄR ÄR SUPERFÖRETAG[/title]

  • Bisnode och Veckans affärer har sedan 2005 utsett Sveriges Superföretag enligt en rad tuffa kriterier. Företagen på listan har skiftat under åren.
  • För att kvala in på listan krävs att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.

[title stop=”yes”][/title]

TEXT: Joakim Löwing

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2016