You are currently viewing Vill se ett ökat samarbete för hela regionens utveckling

Vill se ett ökat samarbete för hela regionens utveckling

Motala, Vadstena, Mjölby Boxholm och Ödeshögs kommuner, som ibland kallas ”den östgötska västbanken”, samarbetar redan inom vissa kommunöverskridande intresseområden som inköp, fysisk planering och nyföretagande. Motala har en gemensam VA-nämnd och samverkan med Vadstena inom räddningstjänst. Även med Linköping finns samarbetspunkter inom bland annat lokal arbetsmarknad i projektet LA Linköping.
– Men vi kan bli så mycket bättre, betonar Jan. Samarbetet har gått lite upp och ner i omgångar, men det är bara genom en långsiktig och systematisk samverkan som vi kan nå större mål.

Han berättar om Motalas utveckling från att vara en välmående kommun med flera stora blomstrande industriföretag till att uppleva en svacka med arbetslöshet och minskad befolkning. Men också om en ny optimism som från 2013 betytt en uppgång med befolkningstillväxt och ökat företagande. Inte minst genom den förbättrade infrastrukturen som kunde erbjuda en helt ny tillgänglighet, med 2+1-väg till Mjölby och E4:an samt tillgång till dubbelspår och pendlingsmöjligheter. 2013 lanserades även Motalas platsvarumärket Östergötlands sjöstad som mottagits positivt av såväl invånare som omgivning.
– Den resa vi gjorde påverkade inte bara oss, menar Jan. Vi vill gärna tänka att det som är bra för oss även kan gynna våra grannar – och tvärtom. Kan vi dra nytta av varandras utvecklingsresor blir vi starkare tillsammans. Till exempel är Åtvidabergs kommun, som erbjuder bra boende med pendlingsmöjligheter in till Linköping ett bra exempel. Även Borensberg, där det är enkelt att ta sig till såväl Motala som Linköping handlar om fördelningseffekten och berör frågor om det vi har regiongemensamt. Vad kan vi hjälpa andra med? Och hur kan vi som bäst ta tillvara på det positiva som händer i kommuner runt oss?

Att leva som man lär, och utveckla ett god och gynnsam grannsamverkan är ett arbete som ligger Jan varmt om hjärtat. Att skapa trovärdighet genom att börja med sina närmsta grannar, för att tillsammans kunna bli en bättre samtalspartner till de större kommunerna Linköping och Norrköping är en viktig del i arbetet.
– Vår region är rund rent geografiskt, jag önskar att vi ska kunna bli rundare även samarbetsmässigt, säger han. Vi behöver varandra, och jag tror att tiden är mogen för en tydlig regional utvecklingsstrategi och ett riktigt bra gemensamt erbjudande.

Han nämner Lalandia-projektet och den uppmärksamhet Motala fått från olika aktörer. Alla vet att Lalandia gjort en noggrann marknadsanalys och funnit Motala vara den bästa etableringsorten med sin, inte minst, geografiskt strategiska placering.
– Här kan vi definitivt skapa mer och djupare tillsammans och göra hela vår region till ett starkt besöksmål med alla våra unika upplevelser med Kolmården och Astrid Lindgrens värld, riksintresset Göta Kanal, naturupplevelser omkring Omberg och all historia i Vadstena. Bara för att ta några exempel, säger Jan.

Lalandia är Sveriges största internationella besöksnäringsetablering och kommer naturligtvis att spilla över på såväl handel-, restaurang- och hotellbranschen. Och det hoppas Jan kommer att bidra till positiva effekter även hos grannkommunerna.
– Vi har en gyllene triangel av besöksmål, den ska vi ta vara på och jobba tillsammans för att marknadsföra. För tillsammans är vi starkare, avslutar Jan.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl