You are currently viewing Vill påverka beslutsfattare till enklare juridik inom digitalisering

Vill påverka beslutsfattare till enklare juridik inom digitalisering

Carolina Brånby arbetar med EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi för Svenskt Näringsliv och representerar arbetsgivareorganisationen i BUSINESSEUROPEs Digital economy taskforce.
Hon menar att ett fungerande näringsliv med blomstrande och växande företag är en förutsättning för att vi ska kunna ha det välfärdssamhälle som vi vant oss vid och som vi vill fortsätta leva i.
– Jag har alltid varit samhällsintresserad och visste tidigt att jag ville arbeta med påverkansarbete, men jag visste också att jag inte passade som partipolitiker, berättar Carolina. Dock genomförs politik genom juridik; lagar och regler ska utarbetas och formuleras.
Så efter studier i statsvetenskap och företagsekonomi vid Linköpings universitet hittade hon hem i juridikstudier vid Uppsala universitet och en traineetjänst på SAF, nuvarande Svenskt Näringsliv. En organisation som hon varit trogen sedan dess. Som arbetsrättsjurist, förhandlare, regionchef, ansvarig för företagsklimat och nu som expert på digital juridik.
– Jag tycker faktiskt om att använda ordet lobbying, trots att det ibland används som ett skällsord. Om ett regelverk ska fungera i praktiken måste berörda ta sitt ansvar och förklara hur det påverkar dem, säger hon.
I sitt arbete träffar Carolina företagare och bolagsjurister som alla har viktig kunskap att föra vidare.
– Det är de här mötena som är grunden för det vi gör som lobbyister, berättar Carolina. Samhällets utveckling bygger på att vi berättar.
Efter sina sexton år inom Svenskt Näringsliv är hon övertygad om att väldigt lite påverkansarbete hade kunnat göras om det inte vore för företagare som berättat sina historier.
– Och politikerna är intresserade. Det kan vara kommunpolitiker i Ydre likväl som parlamentariker i korridorerna i Bryssel. De vill höra företagarnas berättelser för att kunna förstå och skapa tillämpbara lagar och regler som möjliggör företagande och konkurrens på lika villkor.

Carolina-Branby-1_700Carolina tycker att det är oerhört intressant att få arbeta med juridiken kring utveckling och digitalisering i Europa. Den exponentiellt ökande tillgången till data gör att digitaliseringen går raskt framåt och samhället blir komplicerat.
– Kompetensförsörjningen kommer att bli en av den nya regeringens viktigaste frågor, menar Carolina. Sverige är idag ett föregångsland i Europa när det gäller innovationer och teknisk utveckling och vill vi fortsätta vara det gäller det att inte slå av på takten, utan se till att det finns utbildningar och i förlängningen arbetskraft, som möter de kompetenskrav ett digitaliserat samhälle behöver. Den kommande utbildningsministern kommer att spela en viktig roll i det fortsatta arbetet med att bibehålla, och även stärka Sveriges roll som frontrunner inom det digitala i Europa.

Carolina anser det nödvändigt att den privata och den offentliga sektorn hjälps åt för att klara omställningen till ett allt mer digitaliserat arbetsliv. Vilken teknik och vilken digital kunskap behövs för att kunna jobba vidare? Inom vilka områden kan AI hjälpa till att effektivisera arbetsuppgifter och var vill vi ha människors kreativitet, händer, omsorg och relationsbyggande?
– Digitalisering är tudelat, menar Carolina. I ena änden är det tekniska innovationer, utveckling av algoritmer och spetskunskaper. Samtidigt gör denna komplicerade kunskap vardagen så mycket enklare för många människor. Lättillgänglig information, medicinska diagnoser och individanpassade utbildningar är bara några exempel på hur tekniken ger oss möjligheter till en hög levnadsnivå.

– Hur den svenska arbetsmarknaden kommer se ut om tio, femton år blir intressant att se, säger Carolina. Hur och var utnyttjar vi bäst den effektivisering som AI möjliggör? Mitt drömscenario är att vi lägger den tid tekniken frigör åt oss på relationer, möten och kreativitet.

Att värna om det nära livet, det som händer här och nu är, trots det teknik- och juridikspäckade arbetet, viktigt för Carolina.
– Att få komma hem till Törnevalla efter arbete i Stockholm eller Bryssel, att få stå i stallet och rykta hästen eller gå i skogen med döttrarna och hunden, det är nödvändigt för mig.

Carolina talar om att det viktiga just nu är att fortsätta arbeta för en lagstiftning inom EU som ger möjligheter till utveckling och global export. Något som är en förutsättning för en fortsatt välfärd.
– Att det skapas förutsättningar för goda idéer och nya innovationer att växa, och inte kvävas av regelverket runt det digitala. Att värna demokratin och rösta klokt, för Sveriges och för Europas skull – det önskar jag av framtiden! avslutar Carolina.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl