You are currently viewing Vi kollar tempen inför valet med Svenskt Näringsliv
Johan Olsson. Foto: Mirjam Lindahl

Vi kollar tempen inför valet med Svenskt Näringsliv

Solen skiner och sommaren har ännu inte släppt sitt grepp om Östergötland. Men trots att hösten kanske känns långt bort är det faktiskt bara en knapp månad kvar till valet. Den elfte september är det dags att gå till valurnorna och göra sin röst hörd och påverka.

Men hur mår Östergötlands näringsliv? Och vilka frågor tycker företagarna här är de viktiga inför kommande mandatperiod? Vi stämmer träff med Johan Olsson, tillförordnad regionchef för Svenskt Näringsliv Östergötland, utanför de nya lokalerna på Repslagaregatan i Linköping.
– Jag har det här uppdraget sedan februari och kommer fortsätta året ut, då ordinarie regionchef är pappaledig, berättar Johan. Vanligtvis arbetar jag med frågor inom kompetensförsörjning på en nationell nivå och att nu få komma ut och se regionverksamheten, träffa medlemsföretagen i deras vardag och se effekten av de beslut som fattas är otroligt spännande och givande.

Han berättar om Svenskt Näringsliv som med sina 49 arbetsgivar- och branschorganisationer samlar 60 000 medlemsföretag med nästan 2 miljoner medarbetare, vilka alla brinner för företagande. Och om den viktiga uppgiften att öka förståelsen, såväl regionalt och nationellt, mellan styrande politiker, tjänstemän och riksdagsledamöter och företagare. Och nu ligger hans fokus på Östergötland.
– Östergötland är en spännande region, med många intressanta och företag, stor dynamik, framåtanda och driv. Och förutsättningarna finns. Inte minst med en gynnsam geografisk placering, mitt emellan de svenska storstadsregionerna, E4:an som går rakt igenom, järnväg, hamn och flygplatser finns alla möjligheter att bli en attraktiv plats för etableringar. Men vi kan bättre!

Han poängterar det faktum att ska det gå bra för Östergötland måste det också gå bra för företagen. Och för att det ska gå bra för företagen krävs en konstruktiv dialog mellan företagare och de styrande i kommunerna.
– Det är ett ständigt arbete, som alltid kan – och behöver – förbättras. Och en bättre dialog är en av de frågor som ligger topp fem hos våra medlemsföretag inför valet, säger Johan och menar att det är ett arbete som inte gör sig själv. Det kräver att man skapar relationer och förtroende, vilket ställer en del krav på politiker, som arbetar i mandatperioder, medan företagare driver sina verksamheter mer långsiktigt.

En annan viktig och aktuell fråga som också engagerar mycket handlar om ökad trygghet och minskad brottslighet. Stölder och skadegörelse är det som kostar företagare allra mest – omkring 4 miljarder kronor om året. Men det är inte bara en rent ekonomisk fråga, det påverkar också förutsättningarna för företagsklimatet då oro och misstänksamhet bidrar till otrygghet hos både medarbetare och samarbetspartners.
– Jag tror att företagarna skulle kunna vara en stor resurs i det brottsförebyggande arbetet, om de inkluderas i det. Det är bara de som vet hur deras vardag ser ut och kan på så sätt bidra med unika och viktiga erfarenheter. Men det kräver förstås ett genuint intresse och en uppriktig nyfikenhet från de styrande.

Vilka sakfrågor tycker då Östgötaföretagarna är de viktigaste inför valet?
– Tillsammans med frågan om brott och otrygghet är det tillgång till relevant kompetens och elförsörjningen, svara Johan. Men även den bristfälliga integrationen är en stor fråga. Vi har en hög arbetslöshet idag, med ungefär 60 000 östgötar i arbetsför ålder som inte försörjer sig själva. Jobben skapas till mångt och mycket i de små och medelstora företagen, det är ett faktum som inte kan poängteras mycket nog.

I och med att valdagen närmar sig ökar politikernas intresse för företagande, men det är efter valet som Johans viktigaste jobb börjar.
– Det är då vi ska kavla upp ärmarna och se till att de nyvalda infriar sina vallöften och tar beslut om konkreta åtgärder som gör det enklare att starta och driva företag. Ibland tas företagarna för givna, men vårt uppdrag är att belysa och lyfta fram de frågor som är viktiga för företagare, verka för ett bättre samspel och öka bredden på bilden. Och framför allt, att påminna det lokala styret om att välmående företag skapar attraktionskraft till regionen!

Text & foto: Mirjam Lindahl
 


Tidigare publicerat i Affärsstaden #7 2022