Vad är den främsta anledningen till att man spelar casino?

Vad är den främsta anledningen till att man spelar casino?

SPONSRAT INNEHÅLL

Enligt den novusundersökning som Spelinspektionen gjorde under 2019 spelar de flesta spelare för nöjes skull. Däremot säger 31% att de spelar för att vinna stort. I åldersgruppen 30-49 år är siffran däremot 39%. Undersökningen som Novus gjort visar på flera spännande, väntade och oväntade resultat som vi kommer kika närmare på i denna text.

En god prognos

Att en majoritet av de som tillfrågades (62%) angav att de spelar för nöjes skull måste vara en stor vinst för den svenska spelmyndigheten som strävar efter ett hälsosamt spelmönster hos spelare. Trots att man troligtvis strävar för en högre siffra än den aktuella så är det positivt att se att majoriteten av de tillfrågade har en sund inställning till varför de spelar.

Att spela för nöjes skull är det mest hälsosamma inställningen man kan ha till spel och minskar risken avsevärt för att utveckla spelproblem.

Anmärkningsvärt är dock att det endast är en ökning på 1% jämfört med år 2018. Det innebär att ibruktagandet av den svenska spellicensen med nya striktare regler för ansvarsfullt spelande, inte haft någon direkt märkbar påverkan på den svenska spelmarknadens inställning till spel.

Spelare värderar trygghet framför underhållningsvärde

Enligt samma undersökning anger hela 40% av de tillfrågade att trygghet är det viktigaste när de spelar. 36% anser att det viktigaste är att spelen är underhållande. Dock anser hela 48% av åldersgruppen 18-29 år att underhållningsvärdet är viktigast. Något som visar att olika åldersgrupper har olika prioriteringar och olika spelmönster.

Att vinna på spelsidor är motivet för många

Frågan är om det stämmer att de flesta spelare anser att underhållningsvärdet är det viktigaste. För samtidigt som majoriteten påstår sig spela på casino och andra Svenska spelsidor för nöjes skull säger sig tre av tio spelare ha slutat spela på grund av att de aldrig vinner. Statistiken visar på en mycket liten minskning när det kommer till antal spelare och spelare hade i genomsnitt 0,9 aktiva spelkonton vid undersökningens tidpunkt jämfört med 1,0 året innan. Med dessa siffror i åtanke känns det ganska rimligt att tänka sig att chansen till vinst är en underliggande orsak till att många spelare anser det roande att spela. Att spela för nöjes skull är troligtvis sällan det enda motivet.

Spännande resultat

Beroende på vilken position man befinner sig på i spelbranschen och vilka resultat man inriktar sig på kan resultaten av föregående års novoundersökning vara både uppmuntrande eller nedslående. Dock måste det anses fastslaget att fysiskt och online spel framförallt används i underhållningssyfte och har önskvärd effekt.

Ett tips om att spela ansvarsfullt

För den som spelar på casino är det alltid viktigt att vara medveten om sitt motiv till att spela. Tänk på att utnyttja de verktyg som finns för att hjälpa dig att spela ansvarsfullt och om du känner att du inte längre får ut något positivt av att spela för pengar är det en god idé att ta en paus. Du kan testa dina spelvanor på bland annat Stödlinjen och du begränsar enkelt ditt spel via sajten Spelpaus.