You are currently viewing V45… som sen blev East Sweden Innovation Week
Carina Malmgren på Region Östergötland ser fram emot en annorlunda, men för den skull inte mindre intressant Innovation week.

V45… som sen blev East Sweden Innovation Week

År 2015 gick huvudansvaret, för det som då hette Vecka 45, över från Linköpings universitet till det nybildade Region Östergötland. Carina Malmgren blev involverad direkt och har varit Regionens ansvariga sedan dess.
– Men vi gör det fortfarande tillsammans med flera andra parter, betonar hon.

Efter fem år med Vecka 45 var det dags att ta ett nytt grepp och det nya varumärket East Sweden Innovation Week skapades.
– Vi ville ge veckan en ny prägel och dessutom lägga till något förklarande, berättar Carina. För de invigda var Vecka 45 ett begrepp, men för nytillkomna var det kanske lite svårt att förstå vad namnet stod för, mer än tidpunkten.
Ett par år innan varumärket fräschades upp gjordes ett grundligt jobb med att definiera Östergötlands fem styrkeområden; Visualisering och simulering, uppkopplade system och produkter, miljönytta som affär, effektiv logistik och avancerade material, som väl representerar de många innovativa bolagen i regionen.
– Vi har verkligen otroligt mycket att vara stolta över här i Östergötland.

Hon berättar att Region Östergötlands arbete för tillväxt är ett uppdrag från staten, och ett sätt att bidra till hållbar utveckling är att tillhandahålla den plattform som Innovation Week är.
– Den är ett verktyg som olika organisationer kan använda för att skapa aktiviteter under ett gemensamt tak. Vi bidrar med marknadsföring, material och synlighet på webben. Det är viktigt att veckan blir vi tillsammans. Alla kommuner. Alla som vill.

Hon berättar om kommuner som tagit till sig idén och gör många egna event och aktiviteter under veckan. Motala till exempel, som kör sin egen Innovation Week och avslutar med en Näringslivsgala.
– Det är jätteroligt att se hur veckan växt och utvecklats. Och hur vi kan hjälpa entreprenörer att förfina och förverkliga idéer. Våra tankar när vi satte grunderna för Innovation Week lirar fortfarande väl med de utmaningar vi ser i samhället idag, där bolag inom våra fem styrkeområden kan göra skillnad inom bland annat morgondagens energiförsörjning, hälso- och sjukvård och framtidens industri. Det är gott att få bidra till utvecklingen av dessa verksamheter genom att vara en möjligörare.

Årets Innovation Week blir, precis som mycket annat, lite annorlunda. Och det storslagna tioårsfirande Carina sett framför sig, tillbaka där allting började på Linköpings Universitet och det nybyggda Studenthuset, med mingel och många gäster, blev inte möjligt att genomföra.
– Äsch, det går lika bra att fira tio plus ett, ler hon och berättar att veckans olika event kommer genomföras på sätt som naturligtvis anpassas efter situationen.

Hemsidan fylls på med aktiviteter och Innovation Day, som går av stapeln fredagen den 6 november och har temat Innovation för en ny tid, kommer sändas live från en studio med Karin Klingenstierna som moderator och de två keynote-talarna Ashkan Fardost och Sanna Wadström som kommer tala om Digitaliseringens betydelse för människa och samhälle respektive Digitaliseringens möjligheter för företag i en föränderlig värld.
– Visst var det trist att behöva bestämma sig för att inte ha några besökare på plats, men när beslutet väl var taget kändes det bra att kunna fokusera på att göra det bästa av situationen. På det här sättet kan vi jobba med en annan flexibilitet och nå de som inte kan eller vill resa, eller de som bara kan vara med en stund. Dessutom har vi möjlighet att filma visst material i förväg och på så sätt kunna få med inslag som annars varit omöjligt. Så inget ont som inte har något gott med sig, trots allt, ler Carina

Hon berättar att programmet för dagen ser fantastiskt intressant ut och att sändningen även kommer att gästas av två spännande forskarprofiler, Anna Öhrwall Rönnbäck och Per Frankelius, som mellan programpunkterna kommer att reflektera och kommentera från sitt perspektiv. Och så utlovas en överraskning.
– Det blir något riktigt häftigt. Något som har med modern teknik att göra och som kommer ur ett av våra styrkeområden, ler Carina hemlighetsfullt och säger inte mer om det.

I framtiden hoppas Carina att Innovation Week kommer ha bidragit till den digitala utvecklingen, och att Östergötland är uppmärksammat nationellt för sitt fina samarbete med att bidra till att lösa samhällsutmaningar.
– Det blir spännande att se vad vi har lärt oss under den här speciella tiden, vilka erfarenheter vi tar med oss vad som blir det nya normala, avslutar Carina.

East Sweden Innovation Week 2020

  • går av stapeln vecka 45 dvs. 2–8 november.
  • innebär aktiviteter och event med entreprenörskap och tillväxt i fokus, runt om i Östergötland.
  • sänder Innovation Day fredagen 6 november kl 9:00 – 13:00.
  • uppdaterar programmet löpande på hemsidan innovationweek.eastsweden.se där all övrig information också finns.

Text och foto: Mirjam Lindahl