You are currently viewing Ung motivator

Ung motivator

Young Capital vill förenkla, förkorta och skapa nya vägar att lättare etablera sitt företag och gynna småföretagande, för etablerade såväl som för nystartade.

– Det jag jobbar främst med är att erbjuda bättre förutsättningar och möjligheter för unga företagare, säger Alexander Zahari. För att skapa en bättre grund erbjuder jag fysiska arbetsplatser, nätverksträffar och olika typer av event. Tillsammans med mina samarbetspartners har jag föreläsningar och utbildningar inom områden som revision, bank, försäkring och juridik. Det är mycket bra att ha i början när man är nystartad för att få svar på många av de frågor man har. En annan viktig aspekt är gemenskapen och det kreativa utbytet man får av andra när man sitter i ett öppet landskap.

Alexander Zahari siktar mot fler städer för Young Capital.

– Jag vill inte bara finnas i Norrköping, jag vill verka nationellt. Det här är början, men jag sneglar redan på Linköping, och Jönköping känns som ett logiskt steg efter det. Prioritet är studentstäder och att samarbeta med befintliga, ledande inkubatorer som till exempel Lead. Även vårt samarbete med Nyföretagarcentrum är viktigt då vi båda hjälper nystartade företag. I år har vi planer på en handfull projekt riktade mot ungdomar. Via det samarbetet har jag även fått några av de kunder som sitter hos mig idag.

Young Capital är inne på sitt första verksamhetsår.

– Företaget har snart funnits i ett halvår, säger Alexander Zahari.

Han grundade Young Capital för att han tyckte att gapet mellan vanliga bolag och tillväxtbolag behövde överbryggas.

– Jag kände att mitt eget och flera andra UF-företag skulle kunna växa om de fick ett bättre och mer enhetligt stöd. Speciellt ett externt stöd då lärarna inte alltid har rätt förutsättningar att stötta UF-företagen på bästa sätt. Det behövs också en verklighetskoppling till näringslivet. De flesta tycker att UF-företag är gulligt och sött, att man håller på ett år och leker lite. Jag vill hitta dem som verkligen tar det seriöst, som vill starta ett företag och hjälpa dem på vägen både före, under och efter UF-året. Jag har flera projekt på gång med samarbetspartners som kommer att sjösättas snart, och en del av dem är riktade till UF-företag, just för att visa att det finns en outnyttjad potential bland UF-företag. Därav namnet Young Capital.

– Det är just det unga kapitalet som jag vill ta till vara. Potentialen som finns hos många ungdomar och som har tid, energi, nyfikenhet och drivkraft att kunna skapa och bygga ett företag.

Den bank som Young Capital samarbetar med är Swedbank.

– Dels för att de är engagerade i UF-företag, men mest för att jag fick ett bra bemötande och förtroende för min affärsidé. Det var likadant med Lundbergs, som är hyresvärd för de arbetsplatser som vi erbjuder. De är även är involverade i projekt som är riktade till UF-företagare.

Målgruppen för Young Capital är allt från UF-företag till mer etablerade småföretag. Processen för att hjälpa företagen varierar.

– Det beror på vad man har för idé. Först har vi ett möte för att se vad man behöver för hjälp. Man kanske måste komplettera kunskapsmässigt. Fråga sig om man vill driva det själv eller tillsammans med andra. Det gör att vi i steg två kopplar in expertis. Oftast är banken, revisorn och juristen med från början. Under uppstarten finns hjälp att tillgå med fokus på att bygga en bra grund för att sedan lättare kunna driva företaget. Det här är ingen introduktionskurs man går och sedan får klara sig själv. Vi har en öppen verksamhet när det gäller typen av företag och arbetssätt. Beroende på om man är UF-företag eller mer etablerad företagare har vi olika typer av resurser att tillgå. Man kan välja att nyttja olika resurser efter sina egna behov.

– Hur går det ekonomiskt så här långt?

Det är många bäckar små vad gäller intäkter, de kommer från kontorsplatserna, nätverksträffar och andra event som jag arrangerar.

TEXT: Daniel Atterbom
FOTO: Kristin Carlén

 Tidigare publicerad i Affärsstaden #1 2015.