You are currently viewing Tydligt mål på nytänkande
Jämställdhet och en bättre mix bland de anställda gör det till en bättre arbetsplats, säger VD:n Natalie Kjellander. Foto: Press

Tydligt mål på nytänkande

Norrköpingsbolaget Let´s Paint har tagit ett nytt grepp i måleribranschen. Målet är de anställda ska bestå av hälften kvinnor och hälften män – samt en kombination av olika åldrar och bakgrunder.
-Jämställdhet och en bättre mix bland de anställda gör det till en bättre arbetsplats, framhåller VD:n Natalie Kjellander.

Från början var det bara tänkt att Natalie Kjellander skulle hjälpa sin man – målaren Jimmy – att komma i gång med ett eget måleribolag. Hon har nämligen pluggat både företagsekonomi, juridik, marknadsföring och ledarskap.
Men det slutade med att paret sedan drygt tre år tillbaka äger och driver Let´s Paint Måleri & Design tillsammans. Hon som VD, med övergripande ansvar för personal och ekonomi. Han som kalkylator – som tar emot, beräknar och fördelar företagets uppdrag.

Visionen var att skapa ett företag som sticker ut i branschen. Med ett tydligt mål på nytänkande och att verka för jämställdhet på alla plan.
-Vår ambition är att hälften av de anställda ska bestå av kvinnor och hälften av män. Något vi är ensamma om i åtminstone Norrköping i måleribranschen. Jämställdhet handlar om att behandla alla på ett bra sätt, att jobba bort de strukturella löneskillnader som finns mellan män och kvinnor, samt att stå upp för sina medmänniskor, framhåller Natalie.

Vilka ser du som de största fördelarna med den mixen, inte minst mellan de olika könen?
-Många hantverkarföretag har ju en kraftig övervikt av män, vilket lätt bidrar till att det blir en viss jargong. Precis en sådan vi jobbar på att komma bort från. Vi har fått höra mycket positivt från våra anställda att de tycker om den stora blandningen hos oss – att den skapar en bättre stämning och att olikheterna gör att man har mer att prata om.
Hon fortsätter:
-Min man har ju arbetat på andra firmor tidigare och han, liksom flera andra i personalen som gjort det, säger att det ofta blir samma sorts tugg varje dag – och att de uppskattar just den stora mixen av människor här. Det blir väldigt bra samtal och vi önskar ju att alla ska tycka att det är kul att gå till jobbet – inte att känna en stark ångest varje söndag. En manlig medarbetare som varit 16 år på ett annat bolag sa att det är som natt och dag att jämföra – och att han hade velat börjat här tidigare. Sådant är förstås otroligt roligt att höra.

Något som också utmärker er är satsningen på arbetsmiljön – på vilket sätt?
-Vi vill att våra medarbetare ska kunna gå från arbetsdagen i samma skick som de kom dit och tar därför arbetsmiljön på mycket stort allvar. Både när det gäller den och utförandet av arbetsuppgifter är vi väldigt lyhörda på vad våra anställda har för tankar och idéer.

I måleribranschen finns hälsorisker som kan få en negativ påverkan direkt eller som förslitningsskador längre in i framtiden.
-Vi åtar oss att ständigt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker för att säkerställa allas hälsa. Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga bägge typer. Bland annat genom att använda många maskiner och en fördelning så att arbetsuppgifterna blir väldigt varierande. Jag vet inget annat företag i vår bransch som har en så pass stor maskinpark till så få anställda. Men det är en stor fördel och sparar mycket i deras kroppar inför framtiden.

Let´s Paint Måleri & Design har vuxit i snabb hastighet – och är numera uppe i 19 anställda, samt har ytterligare fyra inhyrda målare. Omsättningen passerade 13 miljoner kronor i senaste bokslutet.
-Ungefär 70 procent av våra uppdrag görs åt byggföretag och fastighetsägare, resten är till privatpersoner. Vi försöker att behålla den familjära känslan i bolaget och att växa organiskt. Bland annat genom att inte alltid anställda, utan även hyra in personal ibland, berättar Natalie Kjellander.

Det här är Let´s Paint Måleri & Design

Startade: I januari 2018 i Norrköping.
Produkt/bransch: Utför de flesta förekommande typer av måleri – bland annat reparationsmåleri och underhållsmåleri för fastighetsbolag, bostadsföreningar, företag, industrier och privatpersoner. Erbjuder även homestyling till mäklare och privatpersoner som vill ha hjälp att inreda sitt hem.
Antal anställda: 19, samt fyra inhyrda målare.
Omsättning: 13,1 miljoner kronor det senaste bokslutet (1 april 2021).

Text: Joakim Löwing
Foto: Pressbild

Tidigare publicerat i Affärsstaden #4 2021