You are currently viewing The active day

The active day

Under den årligt kommande Innovation Week – som i år pågår 4 till 10 november runtom i Östergötland – går det att träffa några av Östergötlands ledande innovatörer med möjlighet att inspireras av landets vassaste entreprenörer.
Målsättningen med veckan är att visa upp allt det fantastiska som händer i Östergötland och som gör East Sweden till en mer innovativ del av världen.
Bland en mängd olika aktiviteter med temat innovation och entreprenörskap är det denna gång premiär för The active day.
-Det är som namnet antyder en aktiv dag där fokus ligger på innovation för rörelse kring ”Utmaningsdriven innovation för rörelse”, berättar Magnus Stridsman, som är enhetschef för Test och innovation på Region Östergötland.
Detta efter en idé som man snappat upp från Norge.
– Men vi vill göra det ännu bättre här. Bland annat genom att visa på verktyg för hur man jobbar mer konkret för att få resultat när det gäller rörelse och hälsa – och därigenom inspirera olika verksamheter, föreningsliv och näringsliv som verkar där. Östergötland har goda förutsättningar för ett lyckat arrangemang genom att vi har en tradition av att arbeta med såväl innovation och via vårt långsiktiga jobb inom det strategiska arbetet med Sätt Östergötland i rörelse.nu.

På förmiddagen är det olika föreläsningar:

  • Hur kommer samhället se ut om 30 år? Lever vi i ett urgalt eller glokalt samhälle? Frida Karlge, Sweco.
  • Innovationer för framtidens hälsa. Linda Swirtun, programledare Vinnova.
  • Vi behöver ett mind shift för psykisk hälsa. Hur lyckas vi skapa en innovativ och hållbar förändring för att möta framtidens behov? Niklas Huss, innovationschef Länsförsäkringar.

Förra friidrottsstjärnan och OS-guldmedaljören Carolina Klüft är moderator.
– Hon är ju verksam i Generation Pep i dag – som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv, menar Magnus.

Efter lunch är det dags för Active Jam – ett utmaningsdrivet innovationsarbete med utgångspunkt inom fyra olika teman:

  • barn och unga
  • idrott för hela livet
  • förebyggande hälso- och sjukvård
  • friluftsliv för alla

Jam:et arrangeras av Usify i samverkan med Test och innovation (Region Östergötland) och LIU Innovation (Linköpings Universitet).
Tillsammans med kollegorna Eva Eriksson och Elisabeth Willén – som båda är innovationsledare på Region Östergötland – är Magnus Stridsman delaktig i punkten förebyggande hälso- och sjukvård.
– Vi arrangerar kreativa workshops där det handlar om att få i gång diskussioner och fånga upp idéer hur vi vänder trenden och tänker förebyggande och hälsofrämjande i stället för bara behandling och sjukvård, förklarar Eva och Elisabeth.

När det gäller den frågan riktar de sig mot fysioterapeuter och andra professioner som har direktkontakt med patienter – och hur deras kompetens kan användas tidigare i kedjan för att exempelvis på ett bättre sätt nå ut tidigt till barn och ungdomar.
– Det är viktigt att kunna nå ut med budskapet om vikten av rörelsen för både kropp och hjärna – till både barn och ungdomar, såväl som deras föräldrar. Det kan vara både förebyggande och läkande. Vi vill hjälpa till att skapa en plattform redan till unga åldrar, där syftet är att nå en hållbar hälsa livet ut, säger de.
Idéerna ska sedan följas upp varefter.
– Målet är att få in så många bra idéer som möjligt, som vi kan jobba vidare med – och att inspirera till nya arbetssätt. Vi hoppas på en stor blandning av besökare i olika kön, åldrar, bakgrund och arbeten. Det brukar vara bästa förutsättningar för att få fram innovativa förslag, framhåller Magnus Stridsman.
En nedskriven målbild är:
”Alla som medverkat ska efter denna dag känna – Oj, vilken bra konferens. Jag har lärt mig en massa nytt, kanske inte så mycket nya fakta – utan mer om hur man ska tänka och vara innovativ. Och vilken tur att det var en sådan bredd med människor från olika bakgrund – det var därför vi kom så långt. Det här skulle jag vilja göra igen”.

Här kan du läsa mer

https://innovationweek.eastsweden.se/program/the-active-day-utmaningsdriven-innovation-for-rorelse
 
http://sättöstergötlandirörelse.nu/
 
https://www.regionostergotland.se/Forskning-och-innovation/Innovationer-i-varden/Test-och-innovation/
 
https://usify.se/

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski