You are currently viewing Tengbom kan bli prisade för modern kyrkby

Tengbom kan bli prisade för modern kyrkby

– Tengbom, som är ett av Europas äldsta arkitektföretag och har en historia som går tillbaka till början av 1900-talet, såg möjligheterna i regionen som expanderade rejält berättar Carl-Johan som vid uppköpet 2012 hade jobbat på Carlstedts i ett år.
Efter avslutad arkitektutbildning i Lund och ett antal års praktik på arkitektkontor i Stockholm blev det åter hemstaden Linköping för Carl-Johan.
– Östergötland är en spännande region att jobba i, säger han. Det växer och byggs, men finns också mycket historia att ta vara på.

Uppvuxen i Gamla Linköping med en pappa som var snickare och en mamma som var förskollärare fick Carl-Johan intresset för både byggnadskonsten, hantverket och människor liksom på köpet.
– Och det är helheten, samspelet som är så intressant. Arkitektur handlar inte bara om hus. Fyra väggar och ett tak. Det handlar om samhällsskeenden. Vad kommer det här området att behöva om fem, tio år? Hur påverkar miljöerna människorna som bor och arbetar här? Och vad gör vi bäst med till exempel en gammal nedlagd skola?
I dagarna är Tengbom aktuella med sin nominering till Östergötlands arkitektpris 2019 för projektet Kimstad Kyrkby.
–Självklart vore det roligt att vinna, säger Carl-Johan, uppdragsansvarig för projektet som genomfördes tillsammans med Conlega. Men faktum är att bara nomineringen känns som vinst nog. Och hur ska man kunna utse en vinnare bland så många olika nominerade, funderar han och berättar att övriga tävlande är Furulid equmeniakyrka i Motala, Biblioteket i Åtvidaberg, Kulturhuset Agora i Skäggetorp, Studenternas Hus på Campus Valla, detaljplanen för en del av Inre hamnen i Norrköping och den allmänna platsen vid kvarteret Mjölnaren i Norrköping.

Nomineringen för Kimstad kyrkby från Sveriges arkitekter Östergötland lyder:
”Projektet nomineras för ett intressant koncept gällande samlad villabebyggelse i mindre tätorter. Det innebär att husägaren väljer villa eller kedjehus som följer ett strikt koncept både vad gäller utformning och färgsättning. Enhetliga tak- och väggmaterial och fasader i tre kulörer gör att villaområdet övertygar med sammanhållen idé om hur villabebyggelsen kan utformas inom en mindre tätort. Projektet visar att villabebyggelse kan utformas på ett tilltalande och strikt sätt som ger egen identitet, i ett sammanhang på den östgötska landsbygden.”

Det är med skräckblandad förtjusning man lämnar ifrån sig sina ritningar och tänker att ”de här strecken ska någon kunna bygga efter”, berättar Carl-Johan Omert.

Carl-Johan menar att det är en vilja till samarbete mellan många olika aktörer som gjort projektet så framgångsrikt.
– Jag är jätteglad att våra tankar och idéer nått fram. Att vi lyckats förmedla enkelhet i kombination med kvalitet genom hela projektet. Och framför allt att människor trivs och nu sätter sin egen prägel på området. En del har redan byggt trädäck och pool, andra ett litet odlingsland. Ändå hör husen så nära ihop genom sitt formspråk.

Han menar att arkitektur ska användas – annars är det en skulptur.
– Vi skapar förutsättningarna, själva husen. Men det är de som köper husen, de som flyttar in och fyller området med liv, som sedan förvandlar husen till hem.
Något Carl-Johan också är stolt över är kvaliteterna i detaljplanen och hur man lyckats hålla kvar detaljerna i gestaltning och uttryck genom ett så långt projekt. Detaljerna i helheten. De små, men effektiva ytorna mellan husen som inbjuder till lek och umgänge, buskarna och träden längs gatorna och att nästan inget hus har någon granne precis bakom varje hus, trots den nära placeringen.
Han uppskattar variationen arkitektyrket innebär. Stort och smått, utredningar och strukturer, enstaka kontorsbyggnader och speciella projekt som till exempel slutförvaring för avfall från Forsmark.
– Det är med skräckblandad förtjusning man lämnar ifrån sig sina ritningar och tänker att ”de här strecken ska någon kunna bygga efter” Men visst är det en häftig känsla när man sedan kan stå och titta på byggnader och berätta att ”det där var jag med och gjorde!”

Cloettas nya butik i Gamla Linköping är ett exempel på Carl-Johans arbete.
– Och så brukar jag säga att jag har en egen sky-bar, skrattar han och berättar att Taket också är hans projekt. Den ligger ju faktiskt högst upp i huset, även om det inte är det högsta huset.

Nu återstår en tid av väntan för Carl-Johan och kollegorna på Tengbom innan men vet om man ror hem priset. Men arbetet står inte still för det. Framtiden byggs för fullt i regionen och arkitekterna på Tengbom är med och skapar den.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl