You are currently viewing Teknik som inte tänks på

Teknik som inte tänks på

“Det finns ett uttryck som säger att ’a technology becomes ubiquitous when it becomes invisible’. När du inte ser den behöver du inte heller tänka på den, teknologin är så naturlig och enkel att den finns överallt. Det ville vi åstadkomma med våra displayer.”

Över ett Teams-möte ska jag träffa Jani-Mikael Kuusisto, som har burit många hattar hos den kanadensiska displaytillverkaren Ynvisible, bland annat som VD och nu som ansvarig för företags- och teknologiförvärv samt långsiktiga partnerskap. Teknologin som Ynvisible arbetar för att integrera i vår vardag är en tryckt elektrokrom display som kan drivas helt utan batteri.

Allt började med Loreal

Ynvisible föddes 2010 i den portugisiska staden Almada ur ett start-up företag vid namn YDreams.

– YDreams tillverkade interaktiva displayer och företagets kunder, som var globalt ledande varumärkesägare som Loreal, hade börjat fråga om denna interaktivitet kunde överföras till produkterna själva. Man började därför leta efter en displayteknologi som skulle kunna användas i stort sett överallt.

YDreams påbörjade utvecklingen av elektrokroma displayer, som man identifierat som den mest lovande teknologin för detta behov. Men för att verkligen kunna fokusera på denna möjlighet fortsatte arbetet i ett nytt företag: Ynvisible.

När Ynvisible-teamet i Portugal senare sökte vägar till en masstillverkningsbar lösning dök Linköpings universitet och RISE upp på radarn. Deras banbrytande forskning hade resulterat i möjligheten att volymtillverka tunna elektrokroma displayer genom tryckteknik. Inspirerade av detta började även Ynvisible utveckla sin teknologi till tryckt form.

En tryckt elektrokrom display – hur då och var då?

På andra sidan skärmen visar Jani-Mikael upp olika displayer. Om du tänker på en traditionell elektronisk display kommer du nog komma fram till att den är hård, rektangulär och helt enkelt ganska tråkig. Ynvisibles display är raka motsatsen: tunn, flexibel och kan tryckas i nästan vilken form och storlek som helst.

När Ynvisible förvärvade Linköpingsföretaget Consensum hamnade en del av företagets produktion till slut i Sverige och Östergötland, och Ynvisible övertog också utrustningen för att kostnadseffektivt volymtillverka tryckt elektronik i en rulle-till-rulle-produktion. ”Vi ville inte bygga om något som redan hade byggts upp utan valde att bli en del av det lokala ekosystemet” säger Jani-Mikael när han berättar om etableringen i Östergötland.

I själva tryckprocessen appliceras elektriskt ledande bläck i flera lager på en plastfilm. Bläcket har i sin tur förmåga att ändra färg vid olika spänningar och displayen kan på så sätt kommunicera till användaren. Men något som verkligen står ut är den låga energianvändningen.

– Ett digitalt graviditetstest med en elektronisk display behöver två eller tre batterier, det är dessutom ett engångstest vilket innebär mycket elektroniskt avfall. Ett graviditetstest med vår display behöver inte ett enda batteri. Den kan i stället drivas med en miljövänlig bränslecell som producerar energi när den blir blöt.

Att energianvändningen är låg blir extra tydligt när Jani-Mikael förklarar att Ynvisibles displayer till och med kan drivas med hjälp av energin från närliggande elektronik. Det råder med andra ord inga tvivel om att teknologin kan bidra till en lägre miljöbelastning, men var finns användningsmöjligheterna?

Idag fokuserar Ynvisible primärt på enkla segmenterade skyltapplikationer och displayer till smarta etiketter.

– När du exempelvis skickar känsliga produkter som covid-vaccinationerna måste du förvara dem inom ett visst temperaturintervall. Allt fler använder därför smarta etiketter i form av sensorer i försändelser som kan logga temperaturen. Här kommer vår display in. Den kan anslutas till sensorn och med ett visuellt mänskligt gränssnitt omedelbart berätta, utan en läsare, om produkten är ok eller inte.

Displayen kan dock kopplas till vilken sensor som helst och skulle exempelvis också kunna berätta huruvida ett paket har hanterats på rätt sätt under en transport eller hur många människor som befinner sig i ett rum.

Framtiden och vägen dit?

I framtiden förutser Jani-Mikael att displayteknologin kommer användas på kläder och andra bärbara produkter, men också inom vården.

– Ett stort problem är spridningen av sjukhusbakterier som många gånger orsakas av att man återanvänder föremål som egentligen inte ska återanvändas. Här skulle våra displayer kunna fungera som en visuell indikator på föremål, där en färgändring omedelbart kommunicerar huruvida föremålet har använts eller ej.

En utmaning framåt ligger i att skapa kännedom om tekniken. Som produktdesigner vet man kanske inte att tekniken finns, eller hur man kan arbeta med den. Ynvisibles display är dessutom en komponent som behöver integreras i en slutprodukt.

– Det är svårt att utmana det gamla konventionella sättet att använda displayer med enbart vår komponent. Vi vill därför hitta lösningar där vår komponent kombineras med annan tryckt elektronik till helhetslösningar som är mycket tunnare och enklare att ta hand om i slutet av en produkts livscykel.

Vad hoppas du att HOPE ska bidra med i er resa framåt?
– Att stärka vår närvaro och vårt team i Sverige så att vi kan fortsätta samarbeta med och vara en aktiv del av ekosystemet i Norrköping och Linköping. I slutändan skulle vår rulle-till-rulle tillverkning kunna göras vart som helst i världen, men det är ett krävande steg att ta något som fungerat i labbskala till en massproducerbar produkt. Vi vill finnas som en partner till de lokala företagen som vill skala upp sin produktion och självklart erbjuda våra displayer till den mångfald av IoT-produkter som utvecklas i detta innovativa ekosystem.

Text & foto: Jessica Sandin / Norrköping Science Park


Tidigare publicerat i Affärsstaden #8 2022