You are currently viewing Swegan skräddarsyr material och utvecklas snabbt

Swegan skräddarsyr material och utvecklas snabbt

Linköpingsföretaget SweGaN hade forskning och produkter av världsklass – men behövde ställa om till kommersialisering och kundfokus. Då rekryterades Jonas Nilsson, investment manager på LiU Invest, som ny VD.
Drygt ett och ett halvt år senare hade 125 miljoner kronor i riskkapital från investerare dragits in – som ska användas till en ny produktionsanläggning, öka omsättningen rejält och nyanställningar.

SweGaN grundades 2014 och har sina rötter i materialforskningen på Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) på Linköpings Universitet. Företaget tillverkar tredje generationens halvledarmaterial där ämnet galliumnitrid läggs i ett tunt lager på så kallade wafers, runda skivor i kiselkarbid (silicon carbide).

Materialet kallas GaN-on-SiC och bolaget har en patenterad process för att göra lagret av galliumnitrid tunnare än någon annan tillverkare i världen klarar. Ett tunnare skikt får högre prestanda och blir också lite billigare att tillverka.

SweGaN skräddarsyr material för RF och kraftkomponenter till framför allt tre olika områden; rymd- och satellitkommunikation, telekom (basstationer och radiolänkar), samt till militären vars applikationer är radar.
– Vi är världskända i dessa branscher, då våra produkter sticker ut på flera sätt. Bland annat ger de lite högre uteffekt och lite högre spänning. Samtidigt är de tunnast på marknaden och går både lite snabbare och billigare att tillverka, framhåller Jonas Nilsson.

Han tog i slutet av 2020 över som VD (efter Olof Kordina, en av grundarna ihop med Jr-Tai Chen och Erik Jansén) och hade den positionen fram till 31 augusti 2022.

Uppdraget var att ta steget från ett start-up och scale-up till ett stort bolag. Målet var att få in riskkapital från investerare på uppåt 100 miljoner kronor.

Jonas hade i sin roll som investment manager på LiU Invest med SweGaN i sin portfölj sedan 2017.
– LiU Invest såg tidigt en stor potential i SweGaN och har i flera år räknat bolaget som ett av våra allra mest spännande. Jag klev först in som adjungerad i styrelsen och behövdes sedan som VD vid omställningen från forsknings- till kundfokus.

Hur var det att komma in som VD plötsligt?
– Till att börja med ett mycket utmanande och roligt uppdrag, som krävde mycket arbete. Som både investerare och adjungerad i styrelsen kände jag till företaget ganska bra, men kunde inte alla detaljer och det tog tid att sätta sig in i. Väldigt inspirerande att arbeta i en verksamhet som är inne i en sådan stark utvecklingsfas.

Ja, med dig vid rodret hittade ni i snitt en ny kund i månaden – och inga små kunder precis?
– Nej, det handlar om internationellt stora bolag. När man är små som oss med bara 20-talet anställda gäller det att få all personal att bli kundfokuserade som säljare. Då måste man bland annat sluta att ge bort gratisprover och börja att ta betalt för allt. Är man beredd att ge bort sina produkter gratis ger det en signal om att de inte har något större värde. Om den tänkta kunden inte blir nöjd kommer den aldrig mer att höra av sig. Men det skulle kunden garanterat göra om den hade betalat och det ger ett annat intryck.

Han fortsätter:
– Vi har alltid haft jätteskickliga forskare hos oss, som är fantastiskt bra på att få fram produkter av högsta klass. Men vill man lyckas bli framgångsrik och sälja sina produkter krävs att man klarar av att genomgå en kommersialiseringsfas också. Vi på LiU Invest är aktiva ägare i de bolag vi investerar i. Inte när det gäller forskningen – för den delen kan bolagen betydligt bättre. Utan det handlar om att hitta kunderna, väcka deras intresse och skapa en relation med dem.

Och inte bara kunderna förresten, utan även kundernas kunder.
– Där kan mycket vara vunnet om man lyckas. Om vi berättar för kundernas kunder vad de kan kräva av en viss produkt och visar att vi kan leverera detta kommer det vara vad de förväntar sig och vill att vi producerar.

Vilken marknad skulle du säga är allra störst för er i nuläget?
– Radiobasstationer. Vi kan effektivisera för dem att dra mindre ström, vilket är viktigt för telekombolagen. Och det är ju något som är extra betydelsefullt nu när elen är så pass dyr. Våra kunder finns framför allt utomlands – både i Europa, Asien och USA.

I takt med att antalet kunder har ökat för SweGaN – har antalet investerare också gjort det i hög hastighet.
– Det blir en positiv cirkel av det hela. När riskkapitalisterna märker att vi får in många nya kunder växer deras benägenhet att satsa pengar på oss och tvärtom.

Jonas är mycket nöjd med utvecklingen – och lyckades mer än väl med sitt uppdrag.
– Vi drog till och med in en bra bit mer än 100 miljoner kronor i riskkapital och de pengarna gör att vi kan bygga en ny produktionsanläggning nära campusområdet. Tack vare den kan vi tillverka 1 000 wafers i månaden och öka vår omsättning ända till 200 miljoner kronor inom några år. Kapitalet ska även användas till fler nyanställningar.

De 125 miljoner kronor som nu förs in i verksamheten kommer från befintliga ägare, det irländsk-amerikanska bolaget Atlantic Bridge, en svensk riskkapitalfond Stoaf (Stockholms affärsänglar) och taiwanesiskt bolag.
– För tillfället är vi en ganska liten aktör på världsmarknaden, men visionen är att bli världens dominerande tillverkare av GaN-on-SiC. Med en större anläggning, ökad produktionstakt och fler anställda tar vi nästa steg och det kommer att fortsätta så varefter.

Sedan den 1 september har han lämnat över VD-rollen till Jr-Tai Chen – en av företagets grundare – och är styrelseordförande för SweGaN parallellt med jobbet på LiU Invest.
–  Vi har en portfölj med 26 bolag som har någon form av anknytning till Linköpings Universitet. Och SweGaN är utan tvekan ett av de som utvecklas mest och snabbast, säger Jonas Nilsson.

 

Fakta SweGaN

Startade: Bildades i Linköping 2014 – men kom i gång på allvar i januari 2015.
Produkt/bransch: Tillverkar skräddarsydda material för RF och kraftkomponenter till framför allt rymd, telekom och militärindustrin. Det handlar om så kallade wafers – tunna skivor på mellan 100 och 150 millimeter i diameter av galliumnitrid och kiselkarbid.
Antal anställda: Drygt 20.
Omsättning: Cirka 17 miljoner kronor.

 

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #9 2022