You are currently viewing Svagströmsinstallationer i Norrköping är ett ”Superföretag”

Svagströmsinstallationer i Norrköping är ett ”Superföretag”

De lärde känna varandra som arbetskamrater inom telekombranschen, men startade
så småningom eget på varsitt håll; Johan Larsson inom kopparnätverk och Marcus Ringström med fiberinriktning. Men sedan de insåg nyttan av att slå ihop sina olika kompetenser har bolaget växt och blivit framgångsrikt inom regionen.

– Ensam är aldrig starkast, säger de och fortsätter berätta om resan från att verka som underentreprenör i samarbete med de stora aktörerna till att nu själva vara projektägare och först på bollen.
– Att arbeta med helheten ut mot kund och inte bara utföra sin egen lilla del är mycket mer utvecklande, säger Marcus. Det gör också att vi kan hitta, och närma oss nya marknader inom segmentet, vilket skapar utvecklingsmöjligheter för oss och våra anställda.

Framgångsfaktorn, menar de två kompanjonerna, är en kvalitet som man aldrig tummar på.
– Vi har flera gånger tackat nej till uppdrag där vi ansett att vi inte kommer att kunna leva upp till vår ambitionsnivå med de förutsättningar kunden gett, säger Johan. Det kan handla om tidsaspekten, kostnaden eller något annat. Kan vi inte göra ett jobb vi står för vill vi inte göra det alls.
– Och personalen är medvetna om – och stolta över– att arbeta så, fortsätter Marcus. Jag tror att det skapar en yrkesstolthet som speglar av sig på arbetsmiljön och i teamet.

De berättar om att man kvalitetssäkrar genom att löpande fotografera alla delar av uppdragen ute hos kund och laddar upp en gedigen dokumentation för varje utfört jobb i molnet. Dels för att kunna gå tillbaka och följa upp, men också för att kunna fånga upp och rätta till redan innan det orsakar problem.
– Vet man om att man ska fotografera sitt arbete, ja då gör man det naturligtvis efter konstens alla regler från början. Man städar upp efter sig och lämnar det snyggt och prydligt. Och faktum är att vi väldigt sällan får besiktningsanmärkningar på våra jobb vilket naturligtvis ger positiva ringar på vattnen åt alla håll.

Positiva effekter som att till exempel få en plats på veckans Affärer och Bisnodes lista över Superföretag är ett kvitto på att man gör rätt. 717 svenska aktiebolag, varav 30 i Östergötland, har bedömts kvala in på listan genom att under fyra år i rad leva upp till högst ställda krav på tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. Företaget innehar även R-licens, vilket är en etisk kvalitetsmärkning som står för Rekommenderat företag och identifierar bolag som aktivt uppmärksammar och arbetar med etiken inom sin organisation.
– Att få R-licens är stort eftersom man inte kan ansöka om det själv, utan företaget måste bli rekommenderat och godkänt av andra rekommenderade företag, berättar Marcus. Och det märks att personalen är stolt över att ha R-märket på sina kläder och bilar.
– Etik handlar inte bara om hur företaget tjänar sina pengar, att man sköter redovisning, skatter och följer lagar och regler, säger Johan. Det handlar också om personaletiken. När man mår bra, när man känner sig delaktig och sedd på sin arbetsplats, då gör man också ett bra jobb. Vi försöker hela tiden tänka på laget, på teamkänslan och därför ta in personligheter som passar ihop. Någon har kanske ett perfekt CV, men har en trist attityd. Då funkar det ju inte, helt enkelt.

Både Marcus och Johan anser att ett öppet förhållningssätt och en välkomnande attityd är oerhört viktigt. Dörren in till deras kontor står alltid öppen och inga frågor är dumma frågor.
– Misstag kan man göra, men det kräver också att man är villig att be om hjälp. Vi strävar efter att erbjuda en arbetsatmosfär där alla jobbar tillsammans, mot samma mål. Där vi ger tid att göra rätt och där ingen är förmer än någon annan. Och jag tror att vi kommit en bra bit på väg säger Johan och Marcus håller med:
– För oss är det viktigt att inte växa oss större än att vi kan hålla kvar den familjära känslan som innebär att man känner varandra och där alla ges möjlighet att tycka till och vara involverad i verksamhet och skeenden.

De menar ett stort steg på vägen är den tillit de känner till sin personal, och med det möjligheten att släppa kontrollen och inte behöva vara inblandad i allt hela tiden.
– Som ett självspelande piano nästan, säger Johan. Vi vet att arbetsledare och personal jobbar som vi skulle gjort. Och med ansvar växer man mycket. Det är viktigt.

Framtiden ser ljus och spännande ut tycker de två företagarna. Branschen mattas inte av, regionen växer, 5G är fortfarande i sin linda, uppdragen rullar in och en flytt till nya större lokaler, som kommer betyda nya möjligheter till internutbildning med en ny simulerings- och testanläggning, väntar i sommar. Marcus sitter också med i ledningsgruppen för fiberutbildningen på Campus Nyköping och ser på så sätt till att säkra kompetensen inom fiberbranschen.
– Och så ska vi se till att fortsätta vara bäst på det vi gör!

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl