You are currently viewing Studenter från LiU är eftertraktade för läxhjälp till skolelever

Studenter från LiU är eftertraktade för läxhjälp till skolelever

Det är många familjer som är intresserade av att anlita läxhjälp, särskilt inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Läxhjälpsföretaget Allakando letar därför studenter som läser ingenjör, teknik och naturvetenskap som vill göra en insats som läxhjälpare för skoleelever.

Svensk skola har stora utmaningar. PISA-resultaten förbättrades visserligen något i den senaste mätningen, men kunskapsresultaten i matematik är fortsatt låga i en internationell jämförelse. Särskilt med hänsyn till att Sverige är en kunskapsnation som investerar mycket pengar i matematik. Det som svenska elever har svårast för, sett till resultat i internationella mätningar, är matematik. Det är också i matematik som flest elever vill ha läxhjälp, oavsett om det är på grundskole- eller gymnasienivå, berättar företaget Allakando. Här kan du som student på Linköpings universitet, och andra universitet, göra stor skillnad.

Läxhjälp leder till förbättrade kunskapsresultat

Allakando har arbetat med läxhjälp sedan 2007. Under dessa 12 år har bolaget undervisat över 26 000 elever – det har lett till att bolaget utvecklat en erfarenhet om vilka undervisningsmetoder som är effektiva för att en elev ska förbättra sina kunskaper och höja sina betyg. Allakandos pedagogiska modell leder till att 9 av 10 av eleverna höjer sina betyg, vilket i sin tur förbättrar deras chanser att komma in på just det gymnasiet de vill gå på, eller sin drömutbildning på universitet och högskolor. Det finns även andra aktörer som arbetar med läxhjälp, exempelvis SmartStudies som är inriktade på just mattehjälp. Om du vill veta mer om SmartStudies kan du gå in på denna sida.

Privatlärare – grundbulten i Allakandos verksamhet

Det som avgör om en elev förbättrar sina kunskapsresultat eller inte efter att ha deltagit i Allakandos läxhjälp, är till stor del hur framgångsrik läraren varit i sitt uppdrag. Allakandos privatlärare och mattelärare är ofta studenter från exempelvis Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Chalmers eller Kungliga Tekniska Högskolan. Lärarna har både god pedagogisk kompetens och djupa kunskaper i de ämnen som de lär ut i, vilket är en förutsättning för att läxhjälpen ska kunna präglas av hög kvalitet.

Läxhjälp i alla ämnen

Även om det är vanligast att elever behöver hjälp med kärnämnen i skolan, såsom matematik, svenska och engelska, så erbjuder Allakando också läxhjälp i andra ämnen på både grundskole- och gymnasienivå. Allakando erbjuder också studiehjälp i exempelvis stöd vid uppsatsskrivning på universitetsnivå och i vuxenutbildning. Det kan exempelvis röra sig om en gymnasieelev som behöver hjälp inför ett prov i bokföring i kursen Företagsekonomi 1, eller en elev som behöver hjälp att vässa sin källkritik inför en inlämning i kursen Historia 3. Allakando har en bredd bland sina lärare, vilket gör att de har möjlighet och förmåga att möta de behov som finns.

Läxhjälp – flexibel möjlighet att engagera sig i samhället

Att vara engagerad inom Allakando läxhjälp är en möjlighet att göra skillnad i andra människors liv. En möjlighet att bidra med sina ämneskunskaper för att en elev ska kunna förbättra sina studieresultat och nå sina utbildningsmässiga och personliga mål. Engagemanget präglas också av en hög grad av flexibilitet, läraren och eleven gör gemensamt upp om tid för mattehjälp och bestämmer en lämplig plats.