Storbildsfabriken för hållbarhet

Storbildsfabriken för hållbarhet

Storbildsfabriken i Sverige AB grundades 2005 av David Bergman.
Under de första åren var flaggor den viktigaste produkten. Men sortimentet växte snabbt i takt med att kunderna blev fler och förfrågningarna ökade.
Numera är man en heltäckande leverantör av fysiska och digitala synlighetslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Kunden kan få hjälp med hela processen – från surveyarbete och projektledning till leverans och montering av en färdig lösning.
– Våra displaylösningar består av en innovativ mix av fysiska och digitala delar och är anpassade för varje situation, berättar David och fortsätter:
– På senare år har vi genomgått en varumärkesförflyttning som innebär att fokus flyttas från produkterna till tjänsterna. Digitala lösningar ersätter till viss del tryckt material.

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Storbildsfabriken – som vill förena lönsamheten med en hållbar påverkan på människor och miljö.
Den globala uppvärmningen har fört med sig att polarisarna smälter och havsnivån ökar. Människan utvinner i nuläget jordens resurser snabbare än de återbildas. För att dessa inte ska ta slut i framtiden måste resursuttaget förändras och minskas.
– Vi ska förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp. Med hållbarhet syftar vi på att vi tar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i allt vi gör. Vårt mål är att vara ledande inom branschen på miljöhantering och bli koldioxidneutrala till år 2025.

Vad gör ni för att minska era utsläpp?
– Vi har sett över våra fraktavtal och bytt ut dem mot de mest fossilfria lösningarna, bytt ut våra bilar mot miljöbilar och har digitala möten istället för fysiska möten i så stor utsträckning som möjligt. Sedan har vi utlåning av cyklar till våra anställda, har ställt miljökrav på våra leverantörer och betalat fraktbolagen för miljökompensation.

Hur jobbar ni för att nå en hållbar personal- och arbetsmiljö?
– Genom att satsa på ljusa, fräscha och inbjudande lokaler, att lyssna på och hjälpa varandra, fri tillgång till ett gym på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag. Vi har också tillgång till frukt på arbetsplatsen och massage på arbetstid två gånger per månad till ett reducerat pris.

Finns det några ytterligare miljöarbeten?
– Ja, bland annat källsorterar vi våra sopor, fakturerar via email, optimerar orderprocessen för att minska antalet utskrifter, samt har hållbarhetsutbildning för vår personal och våra leverantörer.
Almiprojektet Växthus gav också skjuts till miljöarbetet.
– I starten av Växthusprojektet hade vi börjat nosa på cirkulära affärsmodeller. Vi ville växa och göra det med miljön i fokus. Möten, föreläsningar och mellan dem mingel som givit många nya kontakter med intressanta människor. Jag har kommit tillbaka från varje möte med ny kraft och energi, framhåller David.
– Vi gick med i Växthus för att kunna bli tydligare i våra erbjudanden och inte minst att kunna trycka på miljöaspekterna.
Storbildsfabriken har även haft sex studenter från Linköpings Universitet till hjälp att titta på vilken miljöpåverkan företaget har. Det handlade om allt från produkter, produktion och transporter till elförbrukning.
– Det var bra för nu vet vi att 83 procent av vår miljöpåverkan kommer från våra produkter och 50 procent av det handlar om aluminium i stänger och stolpar. Nu vet vi också var åtgärderna gör mest nytta.
– Om vi kan börja ställa krav på våra leverantörer och påverka våra kunder kan vi också påverka hela branschen i rätt riktning, avslutar David Bergman.

Storbildsfabriken i Sverige AB
Startade:
2005.
Produkt/bransch: Är en helhetsleverantör av digital och tryckt kommunikation, både för inomhusbruk och för utomhusbruk som hjälper sina kunder från idé till leverans.
Antal anställda: 14.
Omsättning: Cirka 30 miljoner kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Storbildsfabriken