You are currently viewing Stor efterfrågan på lokal nanny

Stor efterfrågan på lokal nanny

Det är allt fler familjer som vill ha hjälp med barnpassning. Företaget myNanny vittnar om att den ökade efterfrågan inte bara syns i storstadsregionerna, utan över hela landet.

Det är just nu många föräldrar som vill hålla sina barn hemma. Om man arbetar hemifrån eller studerar hemifrån på distans, kan det dock vara svårt att på dagtid ge barnen den fulla uppmärksamhet de kräver, behöver och förtjänar. Allt fler väljer därför att höra av sig till myNanny för att få hjälp av en barnvakt. Även om efterfrågan är särskilt stor just nu, så har det sedan RUT-avdragets tillkomst år 2007 varit en stark tillström av familjer som velat ha en nanny.

Barnvakt utifrån dina behov

En av orsakerna till att fler och fler väljer att ta hjälp av en barnflicka är att det är en så pass flexibel tjänst. Du kan få hjälp regelbundet på fasta tider, eller oregelbundet på oregelbundna tider. Hjälpen kan också omfatta både hämtning och lämning från förskolan eller fritidsaktiviteter. Det finns också möjlighet att ha en pedagogisk inriktning på tiden med nannyn, det kan exempelvis innebära att en del av tiden avsätts för läxläsning eller andra övningar för att lägga grunden för räkning, läsning eller tal. Läs mer om hur hur upplägget kan skräddarsys efter era behov med barnvakt utvald för er.

Noggrann rekryteringsprocess – endast ett fåtal får jobbet som barnflicka

Det enskilt viktigaste för att myNanny ska kunna skapa en kvalitativ verksamhet – är att barnvakterna är erfarna, pedagogiska och kunniga. För att uppnå det har myNanny en speciell rekryteringsprocess, där bara ett fåtal av hundratals sökande får jobbet. Kraven är höga för att få arbeta hos myNanny barnvakt och vid sidan av flera djupintervjuer och tester, genomförs en grundlig referenstagning innan beslut om anställning fattas.

Marknadens kanske mest omfattande bakgrundskontroll

I Sverige är det lag på att utdrag ur belastningsregister ska inhämtas för anställningar med direkt koppling till bland annat undervisning, omvårdnad eller passning av barn och unga. Det gäller självklart myNanny också, men bolaget nöjer sig inte där. Bolaget gör en omfattande bakgrundskontroll med registerslagningar i flera olika offentliga register för att säkerställa att de som ska arbeta som nanny är lämpliga och omdömesgilla personer. Det är en av marknadens mest omfattande bakgrundskontroller.

En nanny är aldrig färdigutbildad – myNanny vidareutbildar alla

Det är ett viktigt uppdrag att ta hand om barn. Du ska ska vara varm, tydlig, omtänksam, pedagogisk och uppmärksam. Men det kräver också mycket mycket mer. myNanny utbildar ger alla nyanställda en ordentlig grundutbildning och ger löpande vidareutbildningar i omsorg, pedagogik och hjärt- och lungräddning. Den som arbetar hos myNanny har hela tiden tillgång till sitt kollegiala nätverk av erfarna kollegor, chefer och annan personal som finns där vid frågor, vilket borgar för god kvalitet. Är du intresserad av barnvakt Linköping eller i annan stad i Sverige, gå hit.