You are currently viewing Stommen i verksamheten är kvalitet

Stommen i verksamheten är kvalitet

Man kommer i år att omsätta 100 miljoner kr. och har därmed ökat omsättningen med 35 miljoner kr. på två år. Man är nu en av de större tillverkarna i landet med inriktning på prefabhus, monteringsfärdiga väggar och tak tillverkade i fabrik.

– Vid den tiden, 2004 höll man på och petade i lite av varje och gjorde därför en del misslyckanden. Det gäller att hitta rätt på marknaden, säger Magnus Andersson, vd för Åtvidabergshus.

Magnus var en skicklig företagare i Åtvidaberg och blev tillfrågad om han kunde tänka sig att ta den tuffa rollen att få Åtvidabergshus på fötter igen, en omstart. Magnus är en sann entreprenör, en person som hela tiden söker utmaningar. Efter en kort tid av turbulens med personkemin bland ledarna i bolaget hittades en ny konstellation hos personalen som fungerar än i dag. Johan Vistby är en av Sveriges skickligaste tekniska hussäljare och Peter Axén har ansvar för produktion och planering och man kompletterar varandra väl.

– Min roll är att vara en operativ vd och som sköter ekonomi och bokföring, säger Magnus Andersson.

Åtvidabergshus är kända för begreppet kundanpassade taklyft som riktar sig mot villaägare. Man tillverkar väggar och takstolar som enkelt kan lyftas på ett hus och bli till en övervåning, då det gamla taket lyfts bort. Det gör att man kan bo kvar, det är lösningen om man har blivit trångbodd. Idag är det här den lilla delen av verksamheten. Man har centrala ramavtal med de stora ledande byggföretagen i Sverige och tillverkar istället på beställning radhus, kedjehus, parhus och villor. Man har ingen försäljning av hus gentemot privatpersoner, utan satsar nu på byggföretagen, vilket ger stora serier. Det är hemligheten bakom varför Åtvidabergshus har växt så kraftigt under de senaste åren. Det beror naturligtvis på den starka efterfrågan på husmarknaden och då framförallt i Stockholm. I Linköping har man levererat hus till Sturefors, Ekängen och Vallastaden.

– Det är under de senaste tre åren som vi har hittat riktigt rätt. Förr kunde man komma till oss med en ritning och få allt tillverkat enligt önskemål. Det blev långa ställtider och dålig lönsamhet, anser Magnus Andersson.

Åtvidabergshus har kämpat för att komma in hos de ledande byggföretagen och det genom sina smarta lösningar inom bärande träkonstruktioner. Det har varit deras kompetens som skickliga trähustillverkare som har varit avgörande och plösligt ramlade alla in samtidigt. Nackdelen med att arbeta med ett fåtal stora beställare kan vara att de ställer stora krav både tekniskt och ekonomiskt. Det kan vara miljökrav som till exempel materialåtervinning.

– De stora byggföretagen är måna om ett långsikt samarbete eftersom man ser att det framtida byggandet av hus kommer att hålla i sig och det gynnar oss, säger Magnus Andersson.

Inom byggbranschen har trä som byggnadsmaterial fått en renässans. Det är förhållandevis billigt att tillverka och transportera samt är miljövänligt. Betong är ett material som påverkar miljön negativt i större utsträckning.

– Det vi tillverkar är hela ytterväggarna med fönster, bärande innervägg och takstolar. Det kan vara ett tvåvåningshus. Det är som ett lego och ett hus blir uppmonterat samma dag till omkring lunch, berättar Magnus Andersson.

Personal. Åtvidabergshus är i dag ett stort företag som sysselsätter 14 personer på kontoret och 80 anställda i produktionen. I Åtvidaberg är man ett stor arbetsgivare. Sista året har man anställt 30-40 personer i produktionen och man fortsätter att växa.

– Egentligen har vi växt lite för snabbt men vi har lite svårt för att säga nej till kunder, berättar Magnus Andersson.

Det stora bekymret är att hitta mer personal som kan arbeta i produktionen. Man hoppas att de goda arbetstiderna kl 7-16, inget skiftarbete och en skaplig lön som industriarbetare ska locka. Nu är problemet dessutom att man har fler nyanställda än erfarna, vilket man löser med lite extra tid, tålamod och man har fått ned produktionstiderna.

Hos Åtvidabergshus får alla chansen. Det kan vara killar eller tjejer som kommer direkt från skolan och är händiga men kanske inte med de bästa betygen bara viljan finns att lära sig. Nyanlända är välkomna och man gör genom det här en samhällstjänst. Tankar finns att bygga en fabrik i Linköping för att på så sätt få ett helt annat upptagningsområde för arbetskraft. Som det är i dag får Åtvidabergshus tacka nej till kunder för att man inte hittar personal.

– Vi skulle lätt kunna anställa 50 personer eftersom vi har kunder som kan generera dessa intäkter. Vi måste akut hitta 10-20 personer nu för att vi har de affärerna i vår, berättar Magnus Andersson.

TEXT: Per Oddman

FOTO: Per Oddman

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2016