You are currently viewing Stina Storm – med hjärta för Norrköpings city
Stina Storm vet hur man utvecklar stadskärnor och nu är det Norrköpings tur. Foto: Privat

Stina Storm – med hjärta för Norrköpings city

Hon har gjort resan förut, i Örebro. Nu är det Norrköpings tur. Jag talar om Stina Storm och arbetet med att skapa en fungerande citysamverkan som ska lyfta stadskärnan till nya höjder och skapa förutsättningar för hållbar och klok utveckling.
– Hittills har det inte funnits någon organisation för citysamverkan i Norrköping, berättar Stina. Men det har funnits en önskan om ett sådant samarbete från både fastighetsägare och hyresgäster.

Hon berättar om kommunens och näringslivets gemensamma platsutvecklingsprojekt BID (Business Improvement District) som drivits under ett par år och som nu resulterat i bildandet av det gemensamma samverkansbolaget NKPG City AB, vilket ägs av näringslivet men där samhällsbyggnads-, kultur- och fritids-, kommunikations- och näringslivsdirektörerna är adjungerade i styrelsen och där ett treårigt samverkansavtal är tecknat mellan bolaget och kommunen.
– Samverkan, eller för all del samvärkan – för det kan göra ont att förändras – ska resultera i en stadskärna som är trygg, trevlig och välkomnande för såväl barn, unga, vuxna och äldre. Det ska vara rent och snyggt och en plats där man vill vara. En mötesplats.   Och Norrköping har fina förutsättningar i de många otroliga miljöer som finns här, säger Stina.

Hon menar att ett levande city är så mycket mer än handel. I fastigheterna bedrivs ju även service, föreningsverksamhet, kultur och restauranger. Och här finns också en stor andel boende. En bra mix är grunden för en levande stad och det är allt som händer mellan husen, i gaturummet, som skapar liv och trivsel.
– NKPG City ska inte genomföra event, men vi ska vara en möjliggörare för medlemmar och samarbetspartners att kunna anordna trevliga happenings som stärker Norrköpings attraktionskraft. Fler besökare, fler invånare och fler företag som etablerar sig här betyder ökade skatteintäkter som blir grunden till ytterligare kommunala investeringar i såväl stadskärna som vård, skola och omsorg.

I slutet av april bjuds näringsliv, kommun och föreningsliv till uppstartsmöten om samverkansbolaget och Stina ser fram emot att få dela nyheterna och planerna. Sedan länge har det till exempel pratats om ett gemensamt presentkort för city. Ett enkelt sätt att ge bort en present som man vet kommer uppskattas då det kan användas för såväl nöjen som shopping, restaurangbesök eller kulturevent. Som passar för både företag och privatpersoner och som ger ett extra värde eftersom man är med och stöttar det lokala.  En önskan som nu kommer att kunna bli verklighet.
– Vi har många medlemmar på väg in redan nu. Till exempel har stadens alla tre gallerior samt hyresgästerna i Knäppingsborg tecknat avtal och många andra näringsidkare och organisationer har visat stort intresse. Och fler kommer det bli, tror Stina Storm. Man kommer helt enkelt inte ska ha råd att vara utan.

Att göra saker tillsammans och på så sätt göra det lite bättre är en tanke Stina återkommer till. Det handlar om nätverkandets stora kraft i att kunna bolla idéer och diskutera, att växeldra mot gemensamma mål och att alltfler verksamheter diversifierar sig och hittar nya affärsområden, var för sig eller i samarbete med andra. Men också om den moderna stadsplaneringen som innebär att butiker, restauranger och nöjeslokaler får ta plats på bottenplan i fastigheter där kontoren flyttar en trappa upp och bostäder integreras för att skapa samarbete, trivsel och trygghet i områden som är levande dygnet runt.
– NKPG City ska bli en plattform för olika aktörer att skapa tillsammans, och utifrån en och samma lägesbild, säger Stina. Ju fler som blir medlemmar och engagerar sig desto bättre dialog kan vi ha med till exempel kommun och politiker. Och när medlemmarna själva kan vara med och sätta agendan och formulera fokusfrågorna inför kommande verksamhetsår skapas en vilja och ett engagemang som kommer gynna alla.

Att projektet tagit lite längre tid än tänkt, på grund av pandemin, är något Stina konstaterar kanske inte bara är av ondo. Att göra långsamt kan också betyda att tillåta sig att göra rätt.
– Det här var på något vis sista chansen att göra verklighet av en idé som har funnits länge och genom att tvingas ta ett steg tillbaka, reflektera och ta det ett varv till har vi förhoppningsvis skapat en bättre slutprodukt.

Idag delar Stina sin tid mellan uppdraget i Norrköping och Örebro där hon bor. (Vid Norrköpingsvägen!) Men hon har funnit sig väl till rätta i staden som fått en speciell plats i hjärtat.
– Om jag bara får välja en favoritplats i Norrköping så blir det nog Strömparken, säger hon efter att ha funderat ganska länge. Vattnet, växtligheten, en kul lekplats och en härlig mix med människor. Där sitter jag gärna med en bra bok.

Om tio år tror Stina att Norrköpings stadskärna utökats ytterligare, kulturen har fått ta en större plats och vi är mer mångkulturella, inte minst i arbetlivet. Eftersom befolkningen blir äldre och friskare har tjänsteutbudet ökat och det pågår en givande samverkan med andra citysamverkansbolag.
– Min önskan är att ha fått starta upp något som en god förvaltare sedan kan utveckla vidare.  Och göra mig själv umbärlig. Men också veta att jag varit delaktig i något bra.

Text: Mirjam Lindahl
Foto: Privat

Tidigare publicerat i Affärsstaden #4 2022