You are currently viewing Start Up-bolagets vision: En värld utan förluster
Tomas Kindstedt, vd och säljansvarig på Nordic Energy Audit ser fram ett spännande skede för bolaget. Foto: Mirjam Lindahl.

Start Up-bolagets vision: En värld utan förluster

Att arbeta med affärssystem för att få full koll på det ekonomiska flödet och effektivisera sin verksamhet är en självklarhet för de allra flesta företag, men var något revolutionerande när det kom. Tomas Kindstedt, vd och säljansvarig på Nordic Energy Audit (NEA) jämför det digitala verktyg man utvecklat med just ett affärssystem, men som istället för ekonomi handlar om energi.
– Jag tror att vi i framtiden kommer att se på energi på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Att vi kommer väga in kvalitet på ett nytt sätt, säger Tomas och bjuder på en kopp kaffe i konferensrummet på Cleantech Park dit företaget nyss flyttat efter att ha tagit steget från Företagsinkubatorn Lead. Han berättar om bolaget som är sprunget ur forskning på avdelningen för Energisystem vid Linköpings Universitet.

Idén kommer från den energikartläggning alla stora företag ska lämna in en minst var fjärde år. NEA:s verktyg bygger på att skapa system för denna kartläggning så det inte bara blir enklare att upprätta rapporten utan också förstå den och effektivisera den egna energianvändningen och på så sätt få kontroll på sin klimatresa, samtidigt som man ger möjlighet att få fram mer data som kan användas av energimyndigheter för att skapa handlingsplaner och göra vägval inför framtiden. På nationell nivå, men också globalt. I systemet finns också en sökfunktion inbyggd, med vilken man kan söka fram och ta del av andras erfarenheter och samtidigt dela med sig av kunskaper från sin egen resa.
– Systemet är väl grundat på idéer och forskning av mycket tunga forskare som är topp 5 citerade i energisammanhang. Helt enkelt stora som Elvis – fast i energifrågor! Och när vi kan koppla ihop vårt system med andra europeiska databaser kommer nyttan att bli mångt mycket större för så många fler, säger Tomas.

Själv kom han i kontakt med startup-bolaget 2014, blev nyfiken och engagerade sig för att stötta med sina kunskaper.
– Jag hade ingen erfarenhet av energiarbete, men jag var och är mycket miljöintresserad. Och jag har stor erfarenhet av att bygga och leda verksamheter i storföretag, säger Tomas som för att bevisa för sig själv att det hela fungerade riggade sitt eget hus och testade några av energitipsen själv tillsammans med fru och barn. Och ja; energiförbrukningen gick ner, pengar sparades och Tomas var med på tåget.
Den stora ögonöppnaren kom dock i samband med ett G7-möte i Berlin år 2016 där Tomas deltog tillsammans med en av grundarna, professor Patrik Thollander, som också inledningstalade.
– Jag hade väl mest sett det som ett stort kundmöte, skrattar Tomas. Men där och då slog det mig verkligen vilken utmaning vi står inför – och att det handlar om hela världen! Vår idé var väl värd att fortsätta förbättras och naturligtvis skulle den bli digital och skalbar, så vi tog sikte på en molnlösning.

Hemma igen fortsatte arbetet med att arbeta upp kapital och fortsätta utvecklingen och 2018 var lösningen färdig för att pilotköras på ett antal platser.
– Bland annat ingick vi ett inter-regionalt projekt tillsammans med Sverige, Estland, Lettland, Polen och Ryssland, där vi jämförde de olika ländernas metoder i energifrågor runt Östersjön. Ett intressant och kunskapshöjande projekt som gick i mål i höstas.
Han menar att energieffektivisering handlar om att minska energiförluster. Många tänker att en besparing handlar om att dra ner, att släcka lamporna och sänka värmen, men att det egentligen handlar om att optimera sina processer.
– Hittills har vi i Sverige haft relativt billig energi varför just detta inte varit någon direkt drivkraft och därför också varit svår att följa upp. Idag befinner vi oss i ett sammanhang där gamla sanningar ställs på sin spets och vi måste tänka om. Många vill bort från den gasanvändning man ställt om till och just nu trendar fossilfria alternativ. Vår vision handlar om en värld utan energiförluster. Där ingen energi, vilken det än är, går till spillo utan utnyttjas fullt ut.

Tomas säger att den fas som bolaget befinner sig i idag bara är början på en häftig resa in i ett helt nytt skeende. Och att NEA står starka med bred kompetens inom både utveckling, inventering och utbildning hos kundföretagen.
– Nu är vi sugna på att ta oss an de utmaningar som blivit lagda på is på grund av Corona och rådande krig, och vi är mer än redo att och både visa oss och bevisa oss. Vi vill att våra metoder ska bli till nytta för bolagen så man inte bara checkar av den där lagstadgade energikartläggningen utan faktiskt använder den för att nå sina egna klimatmål – och bidra till de större målen som hela världen behöver hjälpas åt för att nå.

Att lära sig tänka nytt, ändra beteenden och ta energin på lika stort allvar som ekonomin är en stor del av besparingen, menar Tomas. Och att fortsätta framåt på resan mot att bli bättre på att ta tillvara på de resurser som ska räcka länge än.
– Det känns stort att vara med på en resa som är viktig i så många aspekter! avslutar Tomas.

Text och Foto: Mirjam Lindahl

 


Tidigare publicerat i Affärsstaden #5 2022