Stångåstaden ska bygga 500 lägenheter årligen

Stångåstaden ska bygga 500 lägenheter årligen

En av de största utmaningarna för Linköpings utveckling är bostadsbristen.

– Vi ser hur bostadsbristen inverkar negativt på stadens utveckling. Tillgången på bostäder motsvarar inte det tryck som finns.Unga kan inte flytta hemifrån, studenter väljer andra studieorter och näringslivet får svårt att rekrytera. Vi har dessutom att ta itu med en ökad trångboddhet. Vi vill därför att Stångåstaden går i bräschen för att motverka bostadsbristen, och uthålligt producerar i genomsnitt 500 lägenheter per år, säger byggansvarigt kommunalråd Kristina Edlund (S).

Förutom att skapa nya bostäder vill kommunen använda Stångåstaden för att direkt påverka både omfattning av och inriktning på bostadsbyggandet.

– Det är kommunens ansvar att se till att vi har ett varierat utbud med bostäder där människor med olika bakgrund kan bo och trivas tillsammans.

Kristina Edlund anser också att bostadspolitiken inte bara är en fråga om att lösa den akuta bostadsbristen, utan också är ett kraftfullt verktyg för att motverka segregationen:

– Linköping har blivit allt mer segregerat. Det är en utveckling som måste vändas. För det krävs en genomtänkt planering av hur vi bygger för en inkluderande stad. Vi behöver mer blandade boendeformer i stadsdelarna och förtäta mer mellan innerstaden och stadsdelarna så att staden knyts samman. Det arbetet har hög prioritet framöver, avslutar hon.

 

källa: www.linkoping.se