You are currently viewing SPP Fonder satsar på hållbara fonder

SPP Fonder satsar på hållbara fonder

Kapitalförvaltaren SPP Fonder hade ett mycket bra fjolår och deras val att satsa på hållbara fonder visade sig vara framgångsrikt. Under 2020 kommer bolaget att utöka fondutbudet, bland annat med en räntefond inom high yield som når marknaden senare i vår.

I slutet av 2019 meddelade Stockholmsbaserade SPP Fonder att hela deras fondutbud investerar fossilfritt. För att uppnå sitt mål utvecklade kapitalförvaltaren ett eget regelverk som investeringsprocesserna måste följa.

Åsa Wallenberg som är vd för SPP Fonder säger att de har identifierat tre trender på den nuvarande marknaden: hållbarhet, prispress och index. SPP Fonder investerar i indexfonder, men kallar det för indexnära fonder:

– För mig är det viktigt att vi bara har hållbara fonder, allt annat känns omodernt. Våra fonder får inte kallas indexfonder, utan benämns som indexnära, eftersom vi integrerar hållbarhetskriterier och därmed exkluderar bolag som vi bedömer som ohållbara. Det kan handla om att exkludera bolag på grund av deras inställning till klimatavtal eller att de har en för stor exponering mot ohållbara verksamheter, säger Åsa Wallenberg

Hållbarhet genomsyrar hela SPP Fonders förvaltning eftersom det är något som har vuxit i betydelse för investerare. Enligt Åsa Wallenberg ställer framförallt nordiska institutionella investerare höga krav om hållbarhet och det är tydligt inskrivet i deras policys vad de får investera i.

Hållbarhetsanalys genom tre metoder
Ansvarsfulla investeringar och hållbara fonder verkar för att bolagen som fonden investerar i arbetar med hänsyn till hållbarhet. Företagen måste även redovisa sitt arbete för socialt ansvar, miljö och ägarstyrning.

SPP Fonder har tillgång till hållbarhetsdata för över 4500 bolag. Deras strategi för hållbara investeringar bygger på tre metoder som integrerar FN:s globala hållbarhetsmål: välja bort, välja in och påverka. Det innebär att de väljer bort bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven, men även att de påverkar bolag som de är ägare i att bli mer hållbara.

Utmärktes till årets fondbolag
Tidningen
Privata Affärer utser varje år finansbranschens bästa aktörer och 2019 korades SPP Fonder till Årets Fondbolag. Det var första gången som ett fondbolag med fokus på indexnära förvaltning prisades i kategorin. Motiveringen var följande:

“Man vet vad man får hos SPP fonder. Klimatsmarta och hållbara fonder till ett bra pris!”

I februari 2020 fick SPP Fonder ännu mer utmärkelser vid CDP Europe Awards. De två fonderna SPP Emerging Markets Plus och SPP Global Solutions prisades som marknadens bästa fonder i kategorierna tillväxtmarknader och globala aktiefonder.

Under 2019 ökade SPP Fonders förvaltade kapital med ca 33 procent mot 2018. Vid årsskiftet uppgick det till drygt 246 miljarder kronor. Nettoinflödet uppgick till cirka 19 miljarder kronor, vilket motsvarar 15 procent av nettoinflödet på Sveriges fondmarknad.