Smart logistik ger mer än miljövinster
Bengt Ydebäck, projektledare för bygget av den nya logistikenheten, menar att hållbarhet har många aspekter. Både miljömässigt och socialt.

Smart logistik ger mer än miljövinster

På Malmölandet i Norrköping, i det område som växer upp som ett logistiknav längst in i Bråviken, bygger PostNord ett nytt logistiklager för Bauhaus räkning. Satsningen beräknas stå klar i januari 2022 och Bengt Ydebäck, projektledare på PostNord TPL AB, visar runt på den enorma byggarbetsplatsen och berättar:
– Här kommer vi bygga 90 000 kvadratmeter lageryta. 60 000 i markplan och 10 000 entresolyta. 20 000 kvadratmeter kommer att bli kallager, för sådant material som trivs bäst ute. Trävaror, stegar och skottkärror till exempel.

Han berättar att själva byggnaden i sig naturligtvis kommer att uppfylla alla de regler och krav som ställs för att bli en miljöklassad byggnad. Dessutom använder man sig av grön asfalt och kommer också montera solceller på taket. Till en början för husets eget behov, men kanske i framtiden också för att sälja vidare.
– Det är en dubbel vinst att utnyttja takytan, som ändå står tomt och som mitt ute på gärdet inte skuggas från något håll, säger Bengt. Och istället för att ta ny mark i anspråk, så används denna nu till både smart lokalyta och som solcellsyta. Win-win alltså.

Att tänka miljösmart och miljöeffektivt är också en ekonomifråga, menar Bengt. Det handlar om att hushålla med resurser, så att de räcker längre och utnyttjas fullt ut. För oss betyder det att så långt som möjligt minska på onödiga transporter genom att samordna leveranser och packa smart för att spara såväl miljö som tid.
– Idag hanterar vi Bauhaus varulager på fem olika enheter. Självklart kommer vi kunna bli ännu mer effektiva när vi kan samordna allt från en och samma lokalitet. Men effektivitet handlar inte bara om stora åtgärder, som att bygga nytt, utan genomsyrar också verksamheten i det vardagliga. När vi planerar leveranserna till varuhusen fyller vi, till exempel, en pall med bara VVS-produkter. Vi sorterar, förbereder och märker upp allt tydligt. På så vis kommer rätt varor direkt till rätt avdelning, och det blir mycket enklare och effektivare för varuhuspersonalen när de ska hitta och packa upp.

Norrköping har en utmärkt geografisk placering på logistikkartan, inte bara för transporter inom Sverige, utan även till övriga nordiska länder. Ett faktum många av PostNords kunder upptäckt.
– Här har vi dessutom ett extra bra läge med närheten till hamnen och E4:an. Men även flygplats, tåg, och E22:an är exempel på förutsättningar som gör att man härifrån enkelt når hela norden. Det gör att fler och fler får upp ögonen för vad vi kan erbjuda och vi märker av en ökad efterfrågan på våra tjänster, säger Bengt.
Han säger att möjligheten att växa och utvecklas finns och att det egentligen hänger på att få tomtmark att bygga på.
– Många av våra kunder växer. Bauhaus som det här bygget gäller, har på tio år växt från tio varuhus till dagens 22 bara i Sverige. Men man växer även i Norge. Inte minst det senaste året, när många spenderat mer tid hemma och valt att spendera pengar på att fixa hemma, när man inte kunnat resa, har betytt ett rejält uppsving- vilket vi förstås också märkt av. Och vi är redo att ta oss an fler, nya och större kunder.

I ett komplett miljö- och hållbarhetsarbete ingår också frågan om socialt ansvar och Bengt Ydebäck berättar att eftersom man följer kundföretagens säsonger och därför har behov av olika mycket personal över året, så har man emellanåt många anställda via bemanningsföretag.
– Många får sina första jobb hos oss, vilket naturligtvis betyder att vi har ett stort ansvar i att vara en attraktiv och framåt arbetsgivare som rustar för vidare resa i arbetslivet. Det känns som ett viktigt uppdrag och ett arbete som vi lägger stor vikt vid.
Han menar att hållbarhet, i alla dess former, är ett måste. Hållbarhet som i att handla klokt såväl ekonomiskt som miljömässigt. Och hållbarhet som i de över 6 000 pålar som ger det nya bygget ett stadigt fundament att stå på i den mjuka före detta sjöbottnen.
– Hållbart är klokt. Och klok vill man ju vara!

Bygget i siffror:

Tomten är på 170 000 m²
Den totala lagringsytan blir 90 000 m²,
varav logistikbyggnaden är på 70 000 m²
och kallagret på 20 000 m ²
Lagerenheter kommer att ha 70 stycken in- och utlastningsportar.
Drygt 50 stycken byggarbetare kommer finnas på arbetsplatsen fram till januari.
Logistikbyggnaden vilar på över 6 000 pålar.

Text och foto: Mirjam Lindahl
Drönarfoto: Fredrik Schlyter