Skapa rätt förutsättningar för våra framtida innovationsbolag
Lena Miranda, VD på Linköpings Science Park, vill se kraftigare stödåtgärder till innovationsbolagen. Foto: Mirjam Lindahl

Skapa rätt förutsättningar för våra framtida innovationsbolag

– Sverige är ett litet land och ungefär 50 procent av vårt BNP genereras av export. Vi har många högteknologiska innovationsföretag och ligger i framkant inom digitalisering. Ska vi fortsätta inneha en världsledande position måste vi se till att skydda de innovationsnära verksamheterna och de investeringar som kommer ur forskning och utbildning.

Det framhåller Lena Miranda, VD på Linköpings Science Park (tidigare Mjärdevi Science Park) och en välkänd profil på Start-up-scenen i och med sina roller som ordförande i den nationella branschorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) och som medlem i regeringens nationella innovationsråd. Hon efterlyser mer kraftfulla stödåtgärder och framtidssatsningar för de många nya innovativa bolag som hamnat mellan stolarna när det kommer till olika stödåtgärder i Corona-tider.
– Naturligtvis har ett stort fokus legat på att rädda jobb i riktigt utsatta branscher, som till exempel besöksnäring och handel. Och det är bra. Men Corona drabbar tidiga innovationsbolagen på ett annat sätt.

Hon säger att det i många fall handlar om att man inte uppfyller kraven för att omfattas av statens stödåtgärder till företagen samtidigt som det riskvilliga kapitalet blivit mindre riskvilligt i spåren av pandemin.
– De här bolagen har en idé och en lösning som ofta resulterar i ett patent, och som ofta har lång tid från forskning till kommersialisering. Det är i många fall företag som inte har anställda, vilket gjort att man inte kan dra nytta av permitteringsregler, skattelättnader eller sjuklöneavdrag. Istället behöver man investeringskapital för att ta fram prototyper, genomföra test och validering. Långa processer som innebär stora investeringskostnader – och som resulterar i att man inte kan visa upp en tillfredsställande balansräkning på ett antal år. En ihållande kris, som denna pandemi är, kan tyvärr betyda att bolag har svårt att hålla ut – och i vissa fall leder det till att goda idéer och värdefull kunskap köps upp av utländska investerare. Det är relativt billigt att köpa svenska bolag just nu.

Hon ser bekymrad ut när hon berättar att hon ser att många bolag uppvaktas hårt av utländska köpare och lyfter fram att vi nu måste säkra svenska patent och se till att kompetensen, arbetstillfällena och skatteintäkterna stannar kvar i Sverige.
– Jag blir till exempel så frustrerad när jag ser hur många människor som går permitterade, med nästan full lön, och inte får arbeta. Tänk vilken vinst det skulle vara att utnyttja den här underliga tiden till kompetenshöjning. Om erfarna ingenjörer, som känner sig understimulerade av att bara går hemma istället kunde bidra med kunskaper till de nya innovationsbolagen och på så sätt finansiera en snabbare utveckling samtidigt som de får aha-upplevelser och vidgade perspektiv att ta med sig tillbaka; Vilken win-win för alla!

Hon säger att det är ett ömsesidigt ansvar från såväl regeringshåll som från företagens och individens sida, att se till att utnyttja åtgärderna på bästa sätt.
– Kompetensutveckling är inte ett krav i samband med permittering – men det är en möjlighet.

Något annat Lena Miranda funderat över är FoU (Forskning- och utvecklings)- avdraget, som kan utnyttjas av företag med personal som arbetar systematiskt inom forskning och utveckling.
– Taket har visserligen höjts, men jag skulle hellre se att det slopades helt. Tänk på hur mycket ett stort bolag, som t ex Sectra, bidrar med i formen av sysselsättning och därmed skatteintäkter till välfärden. Incitament för att fortsätta utveckla verksamhet i Sverige borde rimligtvis gälla både små och stora företag, säger hon.

De första åren är ofta tuffa för tidiga innovationsbolag, och att bli uppmärksammad för sina idéer är stort. Tidningen ”Ny Teknik” utser varje år 33 stycken bolag som anses vara de främsta i Sverige enligt ett antal kriterier. Dessa hamnar sedan på den prestigefyllda 33-listan.
– Östergötland har stått sig väl och varit representerade med i genomsnitt tre bolag per år på listan, berättar Lena stolt. Många av företagen som placerar sig på listan kommer via vår regionala inkubator LEAD, som tillhör landets främsta inkubatorer.

I år finns Invisense med för tredje (och därmed sista) året. SweGaN är med för andra gången och Agriopt är nykomling. Alla tre är de sprungna ur forskning och utbildning vid Linköpings Universitet och har sedan utvecklats och växt hos inkubatorn LEAD.
– Linköping Science Park är en fantastisk växtplats för de tidiga innovativa bolagen. Här har många framgångsrika bolag fötts och här har många serieföretagare, som sedan gått vidare och blivit coacher, fostrats, säger Lena. Vi är en av Sveriges äldsta Science Parks och vi bär på en stolt historia av innovation och entreprenörskap, men vi bär samtidigt på ett mycket stort ansvar att fortsätta att utveckla och skapa nya förutsättningar för framtiden. Just nu ser vi många spännande bolag växa fram inom framtidsbranscher som jordbruk, energi och med-tech – otroligt viktiga områden för samhället och för vår välfärd. När dessa branscher digitaliseras i rask takt skapas oändliga förutsättningar att skapa smarta lösningar för framtidens samhälle. Och om vi vill innovativa bolag ska fortsätta att växa och utvecklas i Sverige, så bör vi aktivt verka för att skapa de bästa förutsättningarna för dessa företag.

 

Text & Foto: Mirjam Lindahl