You are currently viewing Site Zero – historiskt stort
-Anläggningen blir helt klimatneutral med noll utsläpp, framhåller VD:n Mattias Philipsson. Foto: Björn Lisinski

Site Zero – historiskt stort

Site Zero i Motala blir världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning.
Ytan fyrdubblas ända till 60 000 kvadratmeter, kapaciteten fördubblas – och tack vare banbrytande teknologi tredubblas antalet plastsorter som kan tas emot och återvinnas.
-Dessutom blir den helt klimatneutral med noll utsläpp, framhåller VD:n Mattias Philipsson.

Innan 2018 skickades en stor del av de svenska plastförpackningarna till Tyskland för återvinning. Men Sverige är en nation som ligger i framkant vad gäller sitt miljö- och klimatarbete – och vill ta ansvar även inom detta område.
Därför öppnade Svensk Plaståtervinning en ny anläggning i Motala 2019 – på cirka 15 000 kvadratmeter – som sedan dess tar emot plast från bland annat runt 5 000 återvinningsstationer runtom i hela Sverige.

Nu är arbetet att fyrdubbla anläggningens storlek i full gång – och beräknas stå färdig till sommaren 2023.
Nya Site Zero – med sina cirka 60 000 kvadratmeter – blir världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning.
-Det mest banbrytande är att den kommer att kunna ta emot och återvinna hela tolv olika plasttyper, till skillnad mot dagens fyra. Något vi blir ensamma om i världen, ingen annan anläggning i världen har i dag den förmågan, säger VD:n Mattias Philipsson.

Svensk plaståtervinning skapar förutsättningar för att återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll och skapa cirkulära plastflöden – helt utan negativ klimatpåverkan.
-Vi kommer att vara klimatneutrala med noll utsläpp. Anläggningen drivs av förnybar energi – och den lilla delen av plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas ska skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp. Det vill säga så kallad CCS (Carbon Capture Storage). Koldioxiden fångas upp, omvandlas till vätska och pumpas ned i jordskorpan, exempelvis i ett oljehål utanför den norska kusten, för att inte komma ut i atmosfären.
Han fortsätter:
-Vi har även planer på att producera egen förnybar energi med solceller på byggnadens stora platta tak – med
85 000 kvadratmeters yta.

Även förpackningar bestående av sammansatta plastmaterial kommer att kunna avskiljas och återvinnas kemiskt eller blir nya kompositprodukter. Företaget förbereder också att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede, vilket beräknas vara klart 2025. Då kan hela plastflödet bli cirkulärt i Sverige.
-Site Zero ska göra Sverige världsledande inom plaståtervinning. Att få göra den här investeringen tillsammans med våra producentkunder och ägare – som består av stora delar av det svenska näringslivet – känns mycket inspirerande, ler Mattias.
Han jämför den med när Iphone och Tesla kom ut på marknaden första gången.
-Anläggningen kommer att bli revolutionerade på hela världsmarknaden. Det är jäkligt coolt och roligt att få vara med om något sådant historiskt stort.
Något som inte minst visar sig i det internationella intresset.
-Det är enormt stort, jag är helt knockad faktiskt. Vi har redan haft en hel del besök från många olika länder och då har den nya anläggningen inte ens öppnat. Skulle jag ta emot alla som hör av sig, hade jag inte haft annat för mig, skrattar han. Men vi vill gärna agera förebild och är viktigt att så många länder som möjligt tar efter i sitt miljö- och klimatarbete.

Enligt en undersökning hävdar 95 procent av svenskarna att vi källsorterar. Och det kanske stämmer, men frågan är i vilken utsträckning?
-De flesta av oss skulle säkert få dåligt samvete om vi kastade glas eller batterier bland hushållssoporna. Men än så länge är det fortfarande alldeles för många som slänger olika typer av plastförpackningar där och då bränns de upp. Just det är vårt största problem vad gäller plaståtervinning i Sverige. Det är viktigt att alla förstår att deras sortering verkligen kommer till nytta. Därför är vi väldigt transparanta vad gäller studiebesök hos oss – för att visa den otroligt stora betydelsen.

Det andra stora bekymret är när företagets producentkunder tillverkar plastförpackningar som inte går att återvinna.
-Vi är snabba att påpeka detta för våra kunder. Sådana förpackningar betyder högre avgifter för deras del. Vi försöker att ge så tydliga råd och riktlinjer till dem som möjligt. Det här arbetet är något vi alla måste göra tillsammans – både producenter och konsumenter, betonar Mattias Philipsson.

Det här är Svensk Plaståtervinning

• Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för företag med producentansvar.
• Ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel.
• Huvudkontoret och återvinningsanläggningen ligger i Motala – och har 35 anställda.
• Tillsammans med de fyra övriga materialbolagen – Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning – äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).
• Dagens anläggning i Motala har en kapacitet på upp till 120 000 ton plastförpackningar från de svenska hushållen per år.

Nya anläggningen Site Zero

• Plats: Motala företagspark (ägs av Svensk Plaståtervinning).
• Yta Site Zero: Cirka 60 000 kvadratmeter.
• Mottagningskapacitet: 200 000 ton plastförpackningar per år. Site Zero kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och blir därmed världens största sorteringsanläggning.
• Sorteringskapacitet: PP, HDPE, LDPE, PET-tråg, PET-flaskor (färgade och transparenta), PP-film, EPS, PS, PVC, två kvaliteter av Polyolefin-mix, metall samt rejekt av icke-plast.
• Agglomerering: Kemisk återvinning, kompositprodukter, energiutvinning med CCS.
• Övrigt: Helt automatiserad process, 60 Near Infra Red (NIR) sensorer, ca 5 km transportband, tvätt och granulering i fas 2.
• Total investering: Cirka 1 miljard kronor (år 2019–2023). Naturvårdsverket bidrar med finansiering på drygt 180 miljoner kronor via Klimatklivet.

 

Text:
Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski


Tidigare publicerat i Affärsstaden #9 2021