You are currently viewing Servistore – En modern typ av förvaring

Servistore – En modern typ av förvaring

I takt med urbaniseringen där vi blir allt mer tätbefolkade i städer har behovet att hyra förrådsutrymme ökat allt mer – både vad gäller privat och företag.
Servistore AB kastade sig in i branschen i oktober 2006 som en lokal aktör inom self storage-branschen i Linköping – och finns i dag även representerat i Jönköping, Örebro och Västerås.
– Self storage är en modern typ av förvaring – med hög flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet i form av videoövervakning och larm dygnet runt, berättar ägaren och VD:n Ivan Elgstrand.

Företaget har tagit den traditionella magasineringen ett steg vidare – och var först ut i Europa med digitaliserad self storage.
– Traditionellt sett måste kunden ta sig till uthyraren för att skriva avtal och hämta nycklar under kontorstiderna. Hos oss kan kunden tack vare vår moderna teknik boka och betala ett förrådsutrymme via sin mobil, få en kod för att ta sig in i byggnaden och hämta sitt passerkort/tagg, samt en nyckel, förklarar Ivan.
En stor fördel med detta är att det kan göras när som helst på dygnet.
– Kunden slipper att anpassa sig efter när vi har öppet och kan göra det när det passar henne eller honom bäst. Sedan har vi förstås både telefontider och möjlighet att besöka oss i kontoret på Tornby om man skulle vilja det också.
I Linköping erbjuder Servistore förrådsytor på tre olika platser:
I Jägarvallen – 4 000 kvadratmeter.
På Tornby – 3 000 kvadratmeter.
I Köpetorp – 2 500 kvadratmeter.

– Vi har ytor för alla behov. Allt från en upp till 50 kvadratmeter. Tanken är att det ska vara väldigt flexibelt, framhåller Ivan.

Hur stor del av era kunder är privata, respektive företag?
– 65 till 70 procent är i dagsläget privat och 30 till 35 procent företag. Totalt har vi ungefär 1 500 kunder i dag.

Vilka är de största skillnaderna för syfte och längd på uthyrning om man jämför privat och företag?
– Företag har ofta betydligt längre uthyrningsperioder, som rullar på år efter år. Det kan vara att de exempelvis har behov av en förrådsyta för lager eller arkivering. Det ändras oftast bara om de byter lokal och får större yta i sin verksamhet eller ägarbyte, inleder Ivan.
– När det gäller privatpersoner är det i de flesta fall ett behov som dyker upp hastigt. Kan vara både flytt till en ny stad, separation eller dödsfall. Vi har stött på otroligt många olika sorters livsöden genom åren. Tillräckligt många för att skriva en bok (skratt).

Ni får med andra ord agera en form av psykolog till era kunder ibland också – kanske skulle vara ett krav för era anställda att ha gått en sådan utbildning också…?
– Ha, ha, ja, vi har alla fyra som jobbar här läst till psykologer också. Nej, men det skulle säkert vara en fördel. Vi vill ju hjälpa våra kunder så mycket som möjligt.

Trots att ni ökat till cirka 15 miljoner kronor i omsättning och finns på fyra olika orter är antalet anställda inte fler än fyra. Vad beror det på?
– Just att vi har digitaliserat verksamheten och inte har något behov av att fysiskt finnas på plats i alla städer hela tiden. Däremot kan man ta sig till oss på våra kontorstider, alternativt boka en tid med oss – då vi även besöker städerna utanför Linköping kontinuerligt.
Han fortsätter:
– Jämför man mot den traditionella magasineringen, kräver det att de har betydligt fler anställda hos sig. Även om vi skulle flerdubbla omsättningen, innebär det inte att vi måste dubbla personalen. Däremot kan det förstås bli att vi har behov av att rekrytera fler, då vi hela tiden växer.

Hur ser konkurrenssituationen ut för er?
– Vi är det femte största företaget i vår bransch i Sverige, men är den enda av dessa som har denna form av digitaliserad lösning.
Överlägset störst i landet är Shurgard, som har ungefär 50 procent av marknadens omsättning.

Vad har ni för ambition när det gäller er fortsatta tillväxt?
– Att jobba oss upp till en takt av tre-fyra nyetableringar årligen. Den stora utmaningen blir att hitta rätt lägen. Nu är vi redo för det – både när det gäller teknik, mognadsgrad och ekonomi i företaget. Fokus ligger framför allt på lite större städer, där behovet av att hyra förråd är större. Kunderna kommer även att se att våra tjänster blir bättre och bättre hela tiden i takt med att vi växer. Vi är inne långsiktigt i den här branschen och vill vara en tydlig del av stadsutvecklingen, men där vi även underlättar människors vardag genom att ha en kundvänlig lösning för self storage.

Är Norrköping nästa steg i Östergötland och kan fler orter bli aktuella i vårt län?
– Ja, Norrköping är en intressant marknad. Inte just närmsta tiden, men kommer säkerligen att komma. Sedan får vi se om någon mer ort i Östergötland kan bli aktuell längre fram.

Hur spår du att det ser ut i branschen om låt säga tio år?
– Då är jag övertygad om att kunskapen och attityden mot self storage har spritt sig ännu mer i takt med att städerna blir mer tätbefolkade. I Stockholm har många redan i dag koll på vilka aktörer som finns i vår marknad, säger Ivan och avslutar:
– Konceptet kommer från USA från början. Där nyttjar så många som ett av tio hushåll self storage. Det skulle innebära att om Linköping har 50 000 hushåll, skulle vi behöva ha 5 000 uthyrningsförråd. Just nu finns kanske en tredjedel av det i staden, men jag är säker på att det antalet kommer att växa rejält framöver.

Det här är Servistore AB

Startade: 2006 i Linköping.
Produkt/bransch: Self storage – en säkrare form av förvaring med hög flexibilitet och tillgänglighet som riktar sig till både privat och
företag. Servistore erbjuder ett digitaliserat
sådant, något man var först ut i Europa med.
Antal anställda: 4.
Omsättning: Cirka 15 miljoner kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski