You are currently viewing Senion – från forskning till digitala lösningar för ett nytt arbetssätt

Senion – från forskning till digitala lösningar för ett nytt arbetssätt

Om Linköping visste han egentligen ingenting, men en doktorandtjänst vid Linköpings universitet lockade göteborgaren till Östergötland – och här blev han kvar. Idag är Christian Lundquist Linköpingsbo och företagare. Han driver Senion som levererar smarta och säkra lösningar som förenklar arbetsdagen på kontor världen över.

– Jag hade ett ingenjörsintresse redan som liten, berättar han. Och mamma var väl inte alltid jätteglad när jag skruvade isär ännu en köksmaskin för att ta reda på hur den var uppbyggd.
Han skrattar åt minnena och fortsätter sedan berätta om att han är uppväxt i en familj som inte hade någon tradition av universitetsstudier, men att han själv tidigt drömde om att plugga på Chalmers. Och efter att ha gjort lumpen i Boden gick drömmen i uppfyllelse, när han läste till civilingenjör med inriktning mot mekatronik och automation.
– Det var ett stort steg. Jobbigt men spännande. Men jag växte in i det och ser tillbaka på såväl studietiden som lumpen med tacksamhet över alla erfarenheter det gav mig och allt jag fick lära mig om tydlighet och struktur.

2003 gjorde Christian sitt exjobb på ett företag i Tyskland och där blev han sedan kvar i fyra år.
– Jag tänkte väl inte på det så mycket då, utan först efteråt när jag hade något att jämföra med, men det tyska sättet att leda företag skiljer sig väldigt mycket från det svenska. Man har en klart tydligare hierarki och chefer som är bra på att leda. Ofta har de stor fackkunskap och är därför också ovärderliga mentorer som möjliggör en naturlig kompetensutveckling i bolagen. Man lägger inte lika mycket tid i möten och tar snabbare beslut.
Han menar att en chef är en ledare som ska gå före, men i Sverige fastnar många istället i en administratörsroll och handhar frågor som kanske inte konkret leder framåt, utan mer håller kursen.
– Jag har försökt att ta med mig det här tänket i mitt eget ledarskap för att skapa en sund kultur där man i en arbetsgrupp gör det man är bra på och kompletterar varandra.

Genom att tvingas ifrågasätta normer tror jag att vi kommer behöva anpassa framtidens kontor mer efter verksamheterna och ta fram verktyg för att kunna administrera och koordinera ett mer flexibelt arbetssätt.

2007 kom erbjudandet om att bli doktorand vid Linköpings Universitet och delta i ett trafiksäkerhetsprojekt där uppgiften var att skapa ett sammanhållet system för att kunna få större tillförlitlighet i den data som samlas in via alla de olika sensorer som redan sitter i bilarna.
– Det var ett steg i utvecklingen mot självkörande bilar och att kunna utnyttja den samlade datan som faktiskt redan finns, lägga ihop den och på så sätt få ut mer och ny information.
Ämnet kallas sensorfusion, och i en tid då smarta telefoner gjorde sitt intåg – och med dem GPS-positionering – lades grunden till Senion utifrån insikten att sensordatan i telefonerna kunde användas till att skapa positioneringslösningar som fungerar även inomhus.

Senion grundades 2010 och under de första åren arbetade de sex grundarna med att utveckla tekniken på fritiden, som ett hobbyprojekt.
– Vi såg ett användningsområde i vår egen närhet, nämligen på universitetet, där det kan vara svårt att hitta till olika salar i en mängd olika byggnader på ett ganska stort och inte helt lättnavigerat område, ler Christian. Men frågan var ju förstås hur vi i slutänden skulle kunna göra affärer på idén. Vem skulle kunna vara villiga att betala för produkten?
Han berättar att positionering innebär många utmaningar att övervinna. Tekniken måste vara rätt från början och det krävs spetskompetens inom en mängd olika områden för att få ett och samma system att fungera med olika telefoner och i byggnadsmiljöer med störningar som till exempel magnetiska fält.

Så, efter mycket jobb kom den första riktigt stora ordern när SingTel (ett av Singapores största telebolag) ville ha systemet till 70 köpcentrum i Singapore 2012.
– Vi var de enda som lyckades få det hela att fungera i den riktiga miljön, utanför labbet. Och det kändes ju förstås fantastiskt. Sedan fick vi lära oss att skala upp och skapa en pedagogik för att på avstånd utbilda kundens personal, vilket gjordes via en admin-app. Och faktum är att detta fortfarande är en av världens största positioneringsinstallationer.

Intresset för Senions system spred sig över världen och finns nu i alla världsdelar. I stora köpcentrum som Dubai Mall och Mall of America, hos flera stora kedjor och på sjukhus och lager. Men verksamheten slog in på en ny väg efter att ett par stora kontor hörde av sig med en annan typ av utmaning.
– Här handlade det inte om att anställda inte hittade i lokalerna, utan mer om de faktiskt inte hittade lokalerna över huvud taget …, skrattar Christian
Han förklarar att man på många kontor upplever bekymmer med att hitta lediga mötesrum när man behöver. Samtidigt står många rum outnyttjade på grund av att möten som bokats inte blir av. Mycket tid går åt till att ta sig till lokaler längre bort, fast det hade funnit möjlighet att ses närmre eller att se till att rätt personer är på plats i tid. Det handlar alltså om att effektivisera och förenkla arbetsdagen för de anställda, att röja undan hinder så att man kan utföra det jobb man ska göra, som man kanske har utbildat sig länge för, på ett effektivt sätt, och inte behöva lägga tid på att springa och leta.
– Lokaler som står oanvända och tid som läggs på att leta lediga mötesrum kostar mycket pengar, säger Christian. Inom industri och jordbruk mäts ständigt effektivitet och produktivitet, ibland till och med per sekund, men vi gör inte samma sak på kontor. Utmaningen ligger i att hitta sätt att mäta och omfördela resurser i kontorsmiljön, utan att för den skull bli någon form av tillsynsman.

Enkelheten är viktig. Och att anpassa tekniken efter miljön och att ta den till de anställda. Genom att appen ställer enkla ja- och nejfrågor direkt på telefonens låsskärm behöver man inte klicka sig vidare utan håller systemet uppdaterat på en sekund. Det kan till exempel handla om att man avslutar ett möte tidigare än planerat och får då, när man lämnar rummet, frågan om man vill avsluta och därmed göra rummet tillgängligt för andra. Är man inte på plats i ett rum man bokat får man frågan, där man är, om man istället vill avboka. Snabbt och enkelt.
– Den första installationen gjorde vi åt en kund i San Fransisco, säger Christian och fortsätter berätta att genom att börja utnyttja sina lokaler smartare och mer effektivt behövde företaget i förlängningen inte hyra det extra våningsplanet som man planerat att göra. Det bidrog förstås en rejäl besparing för dem, vilket känns värdefullt att ha bidragit till.

Nyttan av produkten och skillnaden den gör är de viktigaste drivkrafterna för Senion. Och att kunna bidra till lönsamhet och bättre utnyttjande av resurser. I ett nära samarbete med Linköpings universitet deltar man i forskningsprojekt och erbjuder studenter exjobb och sommarjobb inom både utvecklingsarbete med programmering och signalbehandling som marknadsföring.
– Det känns viktigt att kunna motivera och stötta förstås, men lika viktigt är att fånga upp kompetenser som vi behöver för att utvecklas vidare, säger Christian.

USA är bolagets stora marknad, men av förklarliga skäl har man behövt tänka om och koncentrera sig på närmre områden under året som gått.
– Vi var några företagare som träffades förra våren och deppade lite över läget, berättar Christian. Gränser stängde ner och marknader begränsades. Och vi som precis började få ordentlig fart i USA. Men en klok företagarkollega påpekade att allt faktiskt kan vändas till möjligheter. Det gäller bara att lyfta på alla stenar och vara snabb på bollen.
Han säger att pandemin har ställt mångas invanda arbetsmönster på ända, och det finns en acceptans för att arbeta digitalt på olika sätt runt om i världen. Att alla har fått ställa om samtidigt är förstås en möjlighet att ta vara på, när intresset för – och behovet av – digitala lösningar ökat.
– Hybridkontorens inträde kom snabbare än väntat och har också satt ljuset på andra frågor, säger Christian. Till exempel hör jag många som säger att man jobbar bättre hemifrån. Varför? Vad är det då för fel på arbetsplatsens utformning? Genom att tvingas ifrågasätta normer tror jag att vi kommer behöva anpassa framtidens kontor mer efter verksamheterna och ta fram verktyg för att kunna administrera och koordinera ett mer flexibelt arbetssätt.

Även om det förstås är svårt att sia om framtiden tror ändå Christian att den tuffaste tiden är gjord och tycker att man har klarat sig ganska bra trots allt.
– Vi fick ställa om och koncentrera oss på den svenska marknaden tidigare än tänkt, men vi har också lärt oss mycket på resan. Vi har fått ändra lite i våra arbetssätt och i och med att vi tagit ett helhetsgrepp och numera utvecklar och säljer hela produkten själva har vi behövt lägga mer fokus på sälj, utbildning och inte minst kommunikation, vilket är en utmaning för oss teknikmänniskor, skrattar han.

Men trots allt som hänt under det gångna året det faktiskt inte Corona som bidragit med den största förändringen. Och det är inte det inställda resandet som tidigare varit en betydande del av Christians vardag, som gjort tillvaron så mycket annorlunda. För fyra månader sedan blev Christian nämligen pappa. Och livet fick förstås en dimension till.
–Allt annat blir liksom materiellt och man måste vara totalt här och nu. Och det är bra, ler han. Nu ska jag och min fru se till att den här lille killen får ett så bra liv som möjligt. Och om möjligt lära honom tjöta lite go göteborgska …, avslutar Christian med ett leende.

Text: Mirjam Lindahl
Foto: Björn Lisinski