You are currently viewing Satsar med en majoritet av kvinnor

Satsar med en majoritet av kvinnor

Sedan 2004 har Anders Johansson varit både huvudägare och VD för Envima AB – samt ordförande i en pappersstyrelse.
Nu har man tagit ett nytt grepp genom att rekrytera externt – med två kvinnliga styrelseproffs från 100-listan.
-Vi kan bidra med input utifrån och vara en stark injektion med vår kompetens och kontaktnät, framhåller nya ledamoten Anna Brynås. 

Thomas Törnroth startade Envima, miljö- och hållbarhetskonsulter, 2001 i Linköping.
Anders Johansson kom in i verksamheten som delägare i januari 2002 och blev huvudägare två år senare.
-Under 15-talet år satt jag själv på fyra olika roller – ägare, VD, styrelseordförande och så jobbade jag som konsult i olika uppdrag. Något som inte alls är ovanligt i mindre företag. Men det finns en brytpunkt någonstans kring då man vuxit till 15-20 anställda där ny kompetens och input utifrån behöver kopplas in, anser Anders.

Detta både för företagets fortsatta utveckling – och för att Anders själv ska utmanas och ifrågasättas i sina olika roller.
-Tidigare har det varit en pappersstyrelse med mig som ordförande och min hustru som ledamot. Men i kraft av ägare och VD är det ju jag som tagit alla beslut på egen hand. Nu var det viktigt att gå från ett ägarlett till ägarstyrt företag – och se till att rätt beslut fattas på rätt nivå i organisationen.

Styrelseproffset Johanna Palmér – som innan bland annat varit VD i Östsvenska Handelskammaren – rekryterades till ny styrelseordförande i somras.

Och som ledamot tillsammans med Anders tillträdde vid årsskiftet Anna Brynås. Hon har under de tio senaste åren arbetat som VD för tre olika bolag; bland annat Swedish Biogas International AB och Econova Recycling. Samt varit verksam i flertalet olika styrelser – både som ledamot och ordförande.

Med start det här året jobbar Anna enbart som styrelseproffs – frånsett sitt nya uppdrag i Envima är hon även ordförande i Marcussons Entreprenadteknik AB i Linköping och ledamot i Almi Invest GreenTech fond i Stockholm.
-Det är helt fantastiskt att komma in och hjälpa bolag i olika frågor – både högt och lågt. Jag tar med mig många års erfarenhet både från VD-rollen och att ha suttit med i olika styrelser, säger Anna.

Vad kan du framför allt bidra med?
-Dels min kompetens som företagsledare och mitt stora kontaktnät. Sedan brukar jag ha en bra förmåga till ett helikopterperspektiv – det vill säga att se hur saker hänger ihop både inom ett företag och hur företaget hänger ihop med samhällsutvecklingen. Har också en styrka i att våga fatta beslut, även om man inte vet exakt hur framtiden ser ut. Det gäller att våga satsa framåt, sedan får man justera beslut längs vägens gång.

Hur ser du på att styrelsen numera till två tredjedelar utgörs av kvinnor, som dessutom är ganska unga – du är 38 och Johanna 40 år?
-Det är jätteroligt att Envima gör den här moderna satsningen med en majoritet av kvinnor i styrelsen. Jag brinner verkligen för jämställdhet och mångfald när det gäller både ålder, kön och erfarenhet. Annars är det ju ofta äldre män, i många fall pensionerade företagsledare, i styrelser. Men det här blir en helt annan dynamik med olika infallsvinklar. De företag som gör bäst resultat har oftast mer jämställda styrelser och ledningsgrupper.

Både du och Johanna är också med på Östsvenska Handelskammarens så kallade 100-lista. Vad betyder det för dig?
-Jag var redan VD och hade flera styrelseuppdrag när jag kom med där. Syftet är ju att synliggöra de kompetenta kvinnor vi har i syfte att öka styrelsekompetensen i regionen. Något som är väldigt viktigt och det handlar om för företag att se utanför boxen.

Ni har hittills haft fyra styrelsemöten tillsammans – hur upplever du den nya konstellationen i Envima?
-Som mycket positiv och givande. Johanna med sin fantastiska kunskap och skarpsynthet, Anders en framgångsrik företagsledare som vågar titta utanför ramarna och ger energi. Ett starkt och bra ledarskap är väldigt viktigt för att få mig intresserad att ingå i en styrelse, samt att företaget lägger stor vikt på hållbarhet och miljö. Jag blev också imponerad av den professionella rekryteringsprocess Envima hade – där de visade att de inte bara ville fylla ut pappret med styrelsemedlemmar. Jag gillade verkligen deras videopresentation, ett nytt grepp.

Anders framhåller också betydelsen av att få input utifrån – och nya perspektiv på en mängd olika saker som rör företaget.
-Ibland kan det var bra att anlita experter inom olika områden som bidrar. Man behöver inte ha all kompetens bland personalen. När Johanna och Anna kommer in med sina reflektioner och idéer blir det också en nyutveckling för mig, en ny resa och positiv injektion. Jag är övertygad om att det ökar våra möjligheter att fortsätta utvecklas och skapa en större tillväxt, säger han.

Annars har ju senvintern och våren liksom i de flesta branscher varit orolig på grund av coronavirusets intåg och härjande runtom i världen.

-Vi har valt att i största möjliga mån inte ställa in, utan ställa om i verksamheten. Det går i många fall att bistå våra kunder på distans genom exempelvis coachning och revisioner via telefonen. Man får försöka hitta nya lösningar efter de restriktioner som finns. När det gäller våra styrelsemöten hade vi exempelvis vårt senaste genom att promenera tillsammans runt Stångån – så kallad walk and talk.

Många företag har gått i konkurs på grund av covid-19. Finns ingen oro hos er?

-Man ska ha full respekt för allt som händer och det gäller att rätta sig efter vad som gäller. Som tur är har vi än så länge inte känt av det så mycket, mer än att vissa uppdrag flyttas fram eller genomförs digitalt – samt att det är svårare att få in uppdrag från nya kunder, då många är avvaktande. Det gäller att försöka utnyttja nedgången till följd av krisen till att verkligen se över sitt hus. Jag tror att allt som rör hållbarhet och miljö kommer att bli ännu viktigare framöver, menar Anders Johansson.

 

Det här är Envima

Startade: 2001 i Linköping – och har numera även kontor i Stockholm och Kalmar.
Produkt/bransch: Miljö- och hållbarhetskonsulter med vision att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hållbara affärer. Företaget fokuserar på fem olika affärsområden; ledningssystem, revision, juridik, utbildning och kommunikation – och har cirka 350 aktiva kunder i allt från småbolag till stora jättar. För att förstå bredden kan bland annat Toyota Sweden, Cloetta, Liseberg, Vreta Kluster, Crearum, Linköpings Universitet och Tekniska Verken nämnas.
Antal anställda: 15 konsulter totalt – varav nio på huvudkontoret i Linköping.
Omsättning: Drygt 17 miljoner kronor under 2019.
Nya styrelsen: Johanna Palmér (ordförande), Anna Brynås (ledamot), Anders Johansson (ledamot, som också är ägare och VD).

 

Text: Joakim Löwing
Bild: Björn Lisinski