Samverkan är viktigt
I ett helt förnybart energisystem måste vi värna om elen. Vi behöver el även en vindstilla, kall januarinatt berättar Louise Ödlund. Foto: Björn Lisinski

Samverkan är viktigt

Det finns många pusselbitar som möjliggör ett säkert och fullt balanserat förnybart energisystem.
Som professor forskar Louise Ödlund i nära samarbete med energibolag, industrier och fastighetsbolag för att visa hur vi med en systemsyn på tillförsel och användning kan skapa hållbara energisystem med ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan.
-Jag har en bakgrund på EON där jag jobbade som affärsområdeschef, 2011 började jag sedan forska vid Linköpings universitet, berättar hon.
Avdelningen Louise arbetar på heter Energisystem – och kollegorna består inte bara av professorer, utan även lektorer, docenter och doktorander.
-Mitt fokus är framför allt regionala och kommunala energisystem. I forskningsprojektet ”Hållbar region” tittar vi på frågeställningar som är i fokus för just energibolag och fastighetsbolag och belyser dessa ur ett forskningsperspektiv.

Hon fortsätter:
-Vi vill ta fram åtgärder som leder till både minskade kostnader och minska CO2-utsläpp för både fastighetsägare och energibolagen. Effektivisering, minskat primärenergianvändning, fjärrvärme kontra värmepumpar och affärsmodeller är exempel på några av de frågeställningar som diskuteras.
Enligt Louise är ett hundra procent förnybart energisystem inte längre en framtida utopi – utan en nåbar verklighet som driver henne som forskare.
-Vi bygger flexibla lösningar där vi sätter upp mål som leder till helt förnybara energisystem. Det kan vara allt från hur man använder energi inom olika områden till hur man kan öka samverkan mellan olika sektorer och olika energilösningar. Som professor har jag i min forskning alltid ett systemperspektiv, jag tittar på tillförsel och användning och hur vi kan ställa om våra energisystem. Det är en stor utmaning att fokusera på en hel regions utveckling i stället för exempelvis bara titta på ett visst fastighetsbolag eller industris utveckling.
-Den stora utmaningen i dag är att gå från goda exempel till verkligt genomförda åtgärder, att ändra vårt beteende är det svåra. Tekniken finns oftast och är väl utvecklad, det händer mycket och snabbt hela tiden. Nu gäller det även att förändra beteenden hos allt från företag till privatpersoner.

Men hur ska vi kunna få till ett hundraprocentigt förnybart energisystem?
-Det ska vara lätt att göra rätt val ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi måste hitta affärsmodeller som styr rätt, ekonomiska incitament som leder till hållbara val.

Berätta gärna hur det kan göras!
-Samverkan är viktigt, att ta fram lösningar som ger vinster för alla, för hela systemet. Det gäller att vi alla göra det tillsammans. Ingen energilösning ensam kan lösa de utmaningar vi står inför. Effektivisering har fortfarande enorma potentialer och är en outnyttjad energikälla i dag. Styrning, konvertering till förnybara energikällor och effektivisering är hörnstenar vi behöver för att bygga ett stabilt och förnybart energisystem.
Sverige har historiskt sett haft låga elpriser om man jämför med andra länder och det är något vi svenskar vant oss vid. Det har lett till en hög användning.
-Vi har sett det lite som en fri resurs i vårt land. Men det finns stora potentialer i att effektivisera, både i hemmen och i industrier. Oftast är vi dock inte så intresserade av att prata om kilowattimmar, när vi kommer hem vill vi ha ett bra inomhusklimat – varmt och mysigt.

Hur ser du annars på framtidens energisystem – möjligheter och problem?
-I ett helt förnybart energisystem måste vi värna om elen. Vi behöver el även en vindstilla, kall januarinatt. Här kommer det bli betydligt viktigare att se hur vi kan komma bort från vår elbaserade uppvärmning. Vi kommer behöva elen till andra ändamål än till att värma våra bostäder. Hitta affärsmodeller och ekonomiska incitament som hjälper till att driva den utvecklingen måste få större fokus om vi ska nå ett stabilt, leveranssäkert och förnybart energisystem, säger Louise Ödlund.

 

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski