You are currently viewing Säkrare butiker med rätt kassaskåp

Säkrare butiker med rätt kassaskåp

En butik som hanterar kontanter måste ha utrustning som underlättar och skyddar hanteringen. Det finns flera olika skåp för butiker som har olika nivåer och typer av skydd. Här går vi igenom några vanliga kassaskåp, vad de erbjuder och hur de kan användas i butiken.

Kassaskåp är ett samlingsnamn och inom butiksbranschen brukar de flesta använda mer specifika benämningar. Ett kassaskåp kan vara klassat eller oklassat. Några klassningar som finns är Svensk stöldtest i enlighet med svenska stöldskyddsföreningen (SS 3492), Europanorm med olika steg, Grade 0 – 7 (EN 1143-1) och Svensk stöld- samt brandtest i upp till 60 minuter för papper (SS 3493). Ett klassat kassaskåp har godkänts i tester av oberoende provningsföretag och är därmed säkrare än ett oklassat kassaskåp.

Innan du köper ett kassaskåp ska du höra med ditt försäkringsbolag vilka kassaskåp de kräver för att din försäkring ska gälla. Följande information som är hämtad från Butikskassa går igenom några av de vanligaste kassaskåpen för butiker:

Stöldskyddsskåp

Stöldskyddsskåp har ofta en officiell klassificering som visar att skåpet har genomgått ett inbrottstest och motstått en grad av våldsbruk för uppbrytning. Den europeiska normen EN-14450 S2 är den vanligaste klassificeringen för stöldskyddsskåp och ett maxbelopp på 40 000 kronor brukar rekommenderas för skåpen. Stöldskyddsskåp utan klassificering kallas ofta för värdeskyddsskåp och har bara en stöldfördröjande funktion. En del stöldskyddsskåp har inbyggt brandskydd för pappersdokument och ger ett heltäckande skydd mot stöld och brand.

Säkerhetsskåp

Kassaskåp med den svenska inbrottsklassningen SS 3492 går under beteckningen säkerhetsskåp. Skåpen har ett inbrottsskydd men inte ett brandskydd. Svensk Försäkring godkänner skåpen för kontantförvaring upp till cirka 40 000 kronor. För små- och medelstora bolag används ofta säkerhetsskåp som förvaring av värdesaker, som nycklar hos fastighetsbolag eller bilhandlare, mediciner eller tobak. Säkerhetsskåp är även godkända för vapenförvaring.

Värdeskåp
Värdeskåp används för stora värdemängder och är de mest kraftfulla och inbrottssäkra kassaskåpen. Skåpen är mycket robusta och väger mycket. De flesta värdeskåp är inbrottsklassade enligt den europeiska normen EN-1143-1 med gradering Grade 1 till Grade VII. Svenska försäkringsbolag godkänner kontantförvaring av höga belopp i klassificerade värdeskåp. Värdeskåp har ett kraftigt inbrottsskydd och utrustas ofta med trevägskolvar, regelverkssäkring, härdade borrplåtar och högsäkerhetslås. En del värdeskåp har även brandskydd.

Deponeringsskåp
Deponeringsskåp kallas även för redovisningsskåp och används framförallt av verksamheter med stor kontantförvaring. Skåpen används där personalen behöver deponera dagskassor, värdepapper, kontanter, nycklar och viktiga dokument utan att ha tillgång till det efteråt. Eftersom det inte går att öppna efteråt kan inte tjuvar tvinga personalen att öppna det. Deponeringsskåp kan ha samma klassificering som värdeskåp och godkännas av försäkringsbolag för kontantförvaring av större belopp.