You are currently viewing Säkerställer rätt kompetens
Great Safe ska se till att företagen har rätt information, rätt kompetens och en säkrare tillvaro – så att personalen kan komma säkert hem till sina nära och kära efter jobbet, säger Susanne Weleen. Foto: Björn Lisinski

Säkerställer rätt kompetens

Efter tretton års arbete inom bankvärlden bytte Susanne Weleen till uthyrningsbranschen som distriktssäljare på Tholmarks Uthyrning.
Under mötena med företagskunder som hyrde in olika sorters liftar och maskiner upptäckte hon att många anställda på de olika arbetsplatserna hade intyg som skulle förnyas eller till och med saknade aktuella kort för att köra dessa.
– Detta handlar om lite mer ovanliga maskiner för den aktuella arbetsplatsen, som används så pass sällan så att det lönar sig för företaget att hyra in den än att köpa dem. Men det är lag på att alla som använder dem ska ha genomgått både en teoretisk och praktisk grundutbildning, berättar Susanne Weleen.

Dessa gäller oftast bara i fem år. Sedan måste de förnyas. Det står tydligt i Arbetsmiljölagen att arbetsgivaren är skyldig att se till att personalen har uppdaterade kunskaper, samt att de ska vara väl förtrogna med de maskiner de ska arbeta med.
– Många företag har problem att hålla koll på när korten för de respektive anställda går ut och ibland händer det att de märker det för sent – som dagen innan de hyrt en maskin. Det är där vi kommer in och hjälper till att hålla ordning på allt sådant. Det har även hänt att vi har åkt ut till kunden och genomfört utbildningen på plats för att de ska ha rätt utbildning.
Susanne såg ett stort behov av att starta ett företag som enbart fokuserar på att erbjuda dessa säkerhetsutbildningar. Företagen inom uthyrningsbranschen ordnar även med utbildningar, men det är inte deras huvudprioritet.
– Great Safe ska se till att företagen har rätt information, rätt kompetens och en säkrare tillvaro – så att personalen kan komma säkert hem till sina nära och kära efter jobbet.

Det finns fyra viktiga punkter:

  • Anpassade säkerhetsutbildningar – lift, fallskydd, första hjälpen/HLR och mycket mer.
  • Lagstadgade fallskyddsprogram anpassade utifrån företagets specifika verksamhet som även infattar utbildning i fallskydd för samtlig personal, samt räddningsplan.
  • Besiktning av fallskyddsutrustning – Great Safe ser till att företaget alltid har kontroll på sin utrustning och att den årliga besiktningen blir utförd.
  • Elektroniska personalliggare – Great Safe underlättar vid byggstart, pågående projekt samt ser till att företaget gör allt rätt gentemot Skatteverket.
    ­– För egen del är jag instruktör inom både lift, fallskydd, första hjälpen/HLR, ställningar upp till nio meters höjd, kran/säkrare lyft, kemiska arbetsmiljöprodukter, bakgavelslyft och arbete på väg. Min kollega Helen är instruktör i första hjälpen, lift och fallskydd. Hon har tidigare arbetat som intensivvårdssköterska på IVA på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, där hon genom sitt arbete sett de skador som har uppstått i samband med en arbetsplatsolycka.

Susanne utbildar även skolelever på Lärlingsgymnasiet i Norrköping. Dessa elever blir enormt attraktiva när de går ut gymnasiet med utbildning i lift, fallskydd, första hjälpen/HLR, heta arbeten och ställning.
– Behovet hos många företag är väldigt stort att dels nyutbilda och dels förnya de anställda som har kort som gått ut. Arbetsmiljöverket åker runt till arbetsplatser och gör kontroller. Utan aktuella utbildningar och tillstånd drabbas företaget av sanktionsavgifter – som kan bli väldigt höga. För att nämna ett exempel tvingades ett rikstäckande företag betala 400 000 kronor på grund av att anställda gick i och ur en liftkorg på ett hustak. Det är inte tillåtet. Man får bara gå direkt i liftkorgen från marken.

Varje år omkommer omkring 40-60 personer i olyckor på Sveriges arbetsplatser och runt 10 000 drabbas av arbetsplatsolyckor som leder till 14 dagars sjukfrånvaro eller mer, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.
– Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för sin personal – händer något kan det bli allt från dagsböter till en dom för vållande av kroppsskada eller i värsta fall vållande till annans död. Vi vill givetvis hjälpa företagen innan det gått så långt som att något har inträffat.

En utbildning kan pågå mellan några timmar upp till en dag ungefär. När det gäller den praktiska delen vill Susanne att det är max tolv personer åt gången.
– Företagen har insett allvaret och är medvetna om vad som gäller. Problemet är ofta att få loss de anställda för utbildningen. De har ju hela tiden arbeten som måste bli klara. Men vi är flexibla och har exempelvis ordnat med utbildningar både på helger och kvällar.

Susanne ser positivt på framtiden – där visionen är att utöka Great Safe till dotterbolag på fler orter runtom i Sverige.
– Ett hot jag ser är att det erbjuds webbaserade teoretiska utbildningar på sina håll, där det praktiska – eller snarare provet – får göras på exempelvis ett uthyrningsföretag. Fördelen för arbetsgivaren med detta är att personalen kan göra utbildningen på annan tid, men jag ser en stor fördel att medarbetarna kommer ifrån sina arbeten. Det får en chans att reflektera och bolla tankar och funderingar med både instruktören, som de andra kursdeltagarna. Jag anser att det är betydligt bättre om vi gör teori och praktik tillsammans och gör det genom personliga möten, säger hon.

Det här är Great Safe

Startade: I augusti 2017 i Norrköping och i Linköping.
Produkt/bransch: Ett service- och utbildningsföretag som säkrar Sveriges arbetsplatser genom att med säkerhetsutbildningar ge de anställda rätt kompetens.
Antal anställda: Två stycken – som äger och driver företaget. Susanne Weleen och Helen Richt.
Omsättning: Cirka 3 miljoner kronor det här året.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski