You are currently viewing Så såg svenskarnas spelvanor ut 2020

Så såg svenskarnas spelvanor ut 2020

DETTA ÄR EN ANNONS

Det råder ingen tvekan om att spelbranschen är en lukrativ marknad – årligen omsätts miljardbelopp hos spelbolag med svensk licens. Under 2019 omsattes exempelvis 24,78 miljarder kronor på den svenska spelmarknaden, vilket motsvarar ungefär 3 000 kronor per person över 18 år. Nedan tar vi en mer djupgående titt på hur svenskarnas spelvanor såg ut under 2020, samt en snabbtitt på hur mycket svenskar spelar i jämförelse med våra nordiska grannar.

Svenskar spelar mycket – men inte mest i Norden

Svenskar spelar som sagt en hel del, men det är vi inte ensamma om – framför allt inte inom Norden. Våra norska grannar omsätter exempelvis mer på spel än oss svenskar, men det är våra finska grannar till öst med sina “parhaat kasinobonukset” som spelar allra flitigast av de nordiska länderna. 

Enligt statistik från 2016 var Finland det land i världen som omsatte fjärde mest per person, medan Norge omsatte nionde mest och Sverige tolfte mest. I siffrorna från 2016, som är hämtade från H2 Gambling Capital, var nettoomsättningen per person i Sverige på ungefär 2‌‌‌‌‌ 700 kronor. 

År 2019 landade motsvarande siffra, som tidigare nämnt, på strax över 3 000 kronor och omsättningen under 2020 ser än så länge ut att ha varit i paritet med den summan.

Så mycket och så ofta spelar svenskar

All information från det fjärde kvartalet 2020 finns ännu inte tillgänglig, men trenden efter kvartal tre pekar på att den totala omsättningen under året bör vara jämbördig med 2019. Trots det är det fler svenskar som rapporterar att de har spelat under 2020. 

Årligen gör Spelinspektionen sin marknadsundersökning “Allmänheten om spel” tillsammans med Novus och 2020 svarade 66 procent av de tillfrågade att de hade spelat någon gång under 2020, i jämförelse med 60 procent 2019. Uppgången är ett tydligt trendbrott – det har varit en stadig nedgång sedan 2013, då 76 procent av de tillfrågade svarade att de hade spelat under året. 

Till följderna av det rådande världsläget har man noterat att aktiviteten på nätcasinon har ökat, vilket kan vara en av förklaringarna till trendbrottet. 

Av personerna i undersökningen är det 55 procent som spelar varje månad, 30 procent som spelar varje vecka och 1 procent säger att de spelar så gott som varje dag. Omvandlat till faktiska människor så innebär det att cirka 50 000 personer spelar i princip dagligen.

Svenskarnas favoritspel

Bland spelarna i Sverige finns det en spelform som är överlägset populärast, och det är spel på lotterier och nummerspel. Av de tillfrågade spelarna i “Allmänheten om spel 2020” var det hela 61 procent som hade spelat på någon form av lotteri under året. 

Även olika vadslagningsspel är mycket populära bland svenskarna. 32 procent svarade exempelvis att de hade spelat på trav under året och 22 procent svarade att de hade spelat på någon annan form av vadhållning (oddsspel m.m.). I övrigt svarade 18 procent att de spelat på bingo, 11 procent att det spelat på casino, 9 procent att de spelat poker och 5 procent att de spelat på spelautomater.

Under 2020 ser det alltså ut som om antalet svenskar som spelar har blivit fler, men vi har inte nödvändigtvis omsatt mer på spelmarknaden. En annan tydlig trend från fjolåret är att världsläget bidragit till att mycket av spelandet av naturliga skäl skett online – inte minst när det kommer till casinospel.