You are currently viewing Så lite avtryck på miljön som möjligt

Så lite avtryck på miljön som möjligt

Johanna Edelönn och Bosse Andersson arbetade tillsammans på en annan trafikskola i Linköping under tiotalet år innan de bestämde sig för att dra i gång ett unikt koncept i branschen.
– Jag har alltid varit drivande när det gäller miljötänket och kände att man kan bli bättre och skarpare där. Det finns miljövänliga alternativ i stort sett i alla branscher, men trafikskolorna har halkat efter, menar Johanna.
De satte upp en affärsplan med en tydlig idé – att starta en klimatsmart trafikskola.
– Vår vision är att sätta så lite avtryck på miljön som möjligt och där ligger vi i framkant i vår bransch i dag. Det finns ingen annan trafikskola i Sverige som kör helt fossilfritt och använder 100 procent förnyelsebart bränsle till alla fordon.

Deras Audi A3-fordon går på biogas som produceras i Linköping.
– Det går inte att få något mer lokalproducerat eller renare bränsle än så. För oss är det givet att man ska köra på det allra bästa bränslet för miljöns skull, menar Johanna.
Gasbilarna har även en bensintank – men bränslet där används inte.
– Alla våra anställda trafiklärare brinner för att använda biogasen och ser helt enkelt till att tanka i tid så att de inte behöver nyttja bensinen.

Varför kör inte fler trafikskolor efter samma koncept som er?
– Jag tror mycket handlar om att bryta ett mönster av invanda beteenden. Har man en bil som drivs av bensin eller diesel kanske den behöver tankas en gång i veckan, medan dessa med biogas går att köra med en eller två dagar innan det är dags att tanka. Det ligger på planeringsstadiet och gäller bara att planera in flera tankningar per vecka. Tyvärr prioriteras inte miljönyttan heller på trafikskolorna.
Hon fortsätter:
– Vi vill inspirera andra att vara med och göra skillnad. Det är enkelt att byta ut fordonen och driften blir dessutom billigare, liksom fordonsskatten.
Kör Eco Trafikskola har samma linje när det gäller allting i sin verksamhet. Exempelvis är alla möbler och datorer på kontoret och undervisningssalen begagnade.
– Möblerna är visningsexemplar, vilket gör att vi har många olika sorters stolar, och nyckelordet är recycling (återanvändning). Vi har inrett väldigt naturnära med mycket växter och det är något vi fått en hel del uppskattning för av våra elever.

Faktum är att det har blivit en stor succé – då Johanna och Bosse fått nyanställa personal flera gånger.
Numera är de uppe i sammanlagt åtta på företaget – varav fem trafiklärare.
Omsättningen beräknas öka från cirka 1,7 miljoner kronor i fjol till uppåt 4 miljoner kronor det här året.
Med andra ord – mer än dubbleras.
– Vi har fått en fantastisk start, något vi är väldigt glada och ödmjukt tacksamma för. Framgångarna beror nog mycket på att vi lyckats fylla en lucka i branschen. Allt fler börjar inse att vi inte bara kan prata om hur vi ska ta hand om miljön – utan även göra det.

När trafikskolan träffar sina elever pratar de även mycket om mjuka värden.
– Vi uppmuntrar till att inte alltid ta bilen. Ibland är det bättre att ta cykeln, gå, ta bussen eller kanske samåka.
Andra sätt de fokuserar på är att försöka utbilda sig i grupp.
– Både när man kör halkbana och går på teorilektioner är det ju i grupp, så varför inte även ta vanliga körlektioner med flera elever i bilen? Då jobbar vi på att alla ska vara delaktiga hela tiden och att man ska lära av varandra i olika situationer.

Vad lär ni ut eleverna som viktigt att tänka på under själva körningen ur miljösynpunkt?
– Det finns flera olika delar – som bland annat Autostop, där man lägger i friläge och då stänger motorn av vid trafikljus så bilen inte står på tomgång. Även att jobba med motorbroms och att använda växlarna på ett bra sätt. Vi tar miljöproblematiken på allvar och det är så mycket mer man ska lära sig än att framföra bilen på ett miljöanpassat sätt. Eleverna får absolut något mer av oss än att få hjälp fram till körkort.

Hur ser du på framtiden i er bransch och vad hoppas du på?
– Att fler trafikskolor tar efter oss, en viktig fråga med miljön och ett arbete vi alla måste göra tillsammans, säger Johanna Edelönn.

 

Kör Eco Trafikskola i Linköping AB

Startade: 2016.
Produkt/bransch: Trafikskola som endast kör med biogasbilar. Målet är att hela verksamheten ska ge ett så litet avtryck på miljön som möjligt.
Antal anställda: Åtta.
Omsättning: Under 2017 var det knappt 1,7 miljoner kronor – något som mer än dubblerats upp till cirka 4 miljoner kronor under 2018.

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski