You are currently viewing Returpack lär världen att återvinna

Returpack lär världen att återvinna

Den 1 oktober 1955 introducerades den första burken i Sverige – en ölburk som var gjord av stål.
1984 kom sedan de första aluminiumburkarna till vårt land – och då startade AB Svenska Returpack pantsystemet för dessa burkar.
Företaget ägs gemensamt av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel.
– Vi svenskar har haft en tradition av att panta ända sedan mjölkflaskorna på 1800-talet och alltid varit bra på det. I dag ligger vi på strax under 85 procents återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor – som började insamlas 1994, berättar marknads- och kommunikationschefen Katarina Lundell.
Under de första 19 åren låg huvudkontoret i Stockholm. På den tiden skickades all pant tillbaka till respektive bryggeri.
Men från och med flytten till Händelö i Norrköping synkades allt på ett bättre sätt – då de pantade burkarna och PET-flaskorna sändes dit i stället.
– Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem. Sverige har länge varit ett föregångsland för återvinning. 2006 infördes en lag som säger att förpackningar med konsumtionsfärdig dryck måste ingå i ett pantsystem. Under 2015 öppnade vi upp för frivillig anslutning av saftflaskor och 2018 samma för juiceflaskor.

Numera är antalet anställda upp i ungefär 70 stycken och omsättningen hamnade i fjol på cirka tre miljarder kronor.
– Förra året återvann vi över 40 000 ton material och för första gången i historien pantade svenskarna burkar och flaskor för över två miljarder kronor, säger Katarina. Det är ett snitt på 201 pantade burkar och flaskor per person. Den sammanlagda pantningen motsvarar en besparing på omkring 166 000 ton koldioxid eller en energibesparing på 4 miljarder kWh.
Många länder saknar fortfarande pantsystem.
– Våra nordiska grannländer har det och vi har varit med och inspirerat de baltiska staterna att komma i gång. Sedan finns det i bland annat Tyskland, samt vissa stater i USA och Kanada. Vi får då och då studiebesök från andra länder och hjälper gärna till att visa upp hur det fungerar hos oss.

När det gäller namnet på företaget är det kanske fler som känner igen Returpack som Pantamera.
Men det är egentligen ett varumärke – som drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor.
– Pantamera lanserades första gången 2004 och var från början tänkt som en fristående reklamkampanj där fyra musikfilmer togs fram och visades som reklamfilm på tv. Från 2009 har Pantamera fortsatt att leva vidare – och omarbetades från en kampanj till ett varumärke. De figurerar inte längre bara i reklamkampanjer, utan i all kommunikation som vi riktar till konsumenter.

Vad gör ni Pantamera konkret för miljön?
– Det är vår uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. Tack vare vår position har vi ett stort ansvar. Det system vi driver ska hantera dagens pantförpackningar – utan att äventyra framtidens resurser. Det är därför vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, våra logistiklösningar och våra samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen.

Pantresan är ett nationellt utbildningspaket och miljötävling för skolelever som startade 2006. Berätta lite om den!
– Eleverna får titta på olika sorters filmer som handlar om pant och återvinning. Sedan har de möjlighet att vara med och tävla om att vinna upp till 10 000 kronor till klassen genom att på ett kreativt sätt som möjligt illustrera vad de lärt sig av all information. Vårens tävling pågår till 15 maj, sedan kommer en igen i höst – vi har två per år.
Hon fortsätter:
– I takt med att kunskapen och engagemanget för klimatet ökar blir vi också bättre på att återvinna. För oss har det alltid varit viktigt att utbilda och inspirera barn och unga. Får vi dem att göra rätt från början är mycket vunnet. Dessutom är unga bra på att påverka sina föräldrar.

Hur ser er framtida satsning ut?
– Vi kommer att fortsätta installera vår storpantarautomat Pantamera Express, som är framtagna för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång och inte behöva gå in i en dagligvaruhandel. För tillfället är antalet uppe i 33 stycken runtom i landet.
– Sedan håller vi på med ett projekt i Göteborg, där kunder till matbutiker som beställer hem mat även kan få sina burkar och PET-flaskor hämtade och pantade. Det är något vi tror mycket på i framtiden.
Varje år transporteras två miljarder burkar och PET-flaskor för att återvinnas. Cirka 95 procent av alla burkar och PET-flaskor som kommer in till Pantamera-fabriken gör det via pantautomater.
– Panten hämtas upp i lösvikt från butikerna med komprimatorbilar för att sedan köras till ett mellanlager där den lastas om i stora volymbilar för att transporteras vidare till vår anläggning i Norrköping. Totalt kör transporterna cirka 400 000 mil per år. Alla körs med förnybart bränsle, vilket innebär en växthusgasreduktion med cirka 80 procent. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra logistiklösningar och hållbarhetssäkra våra transporter, menar Katarina Lundell.

Det här är Returpack AB

Startade: 1984 i Stockholm och flyttade till Norrköping 2003.
Produkt/bransch: Är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är deras uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led – sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.
Antal anställda: Cirka 70.
Omsättning: Ungefär tre miljarder kronor under 2018.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: 
Björn Lisinski