Rekrytering och bemanning

Rekrytering och bemanning

OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som startade i Jönköping 2009 och etablerades i Östergötland 2014. Numera har företaget 2 500 anställda på 42 orter i Sverige. I Östergötland har man kontor i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala.

I Norrköpingsregionen sker för tillfället en storsatsning – där Michael Widén, som nyligen lämnat rollen som vd för Webropol Sverige AB – axlar rollen som vice vd för OnePartnerGroup Norrköping AB. Bolaget ansvarar även för Söderköping, Finspång, Nyköping och Katrineholm.
– Jag är utbildad civilekonom i botten, men sedan jag började jobba med HR-frågor på Webropol har jag känt mer och mer att jag vill lära känna människan bakom och vara med och utveckla människor. Och det får jag göra ännu mer här, berättar Michael.

På hemsidan kan man läsa att OnePartnerGroup är ”en trygg partner som erbjuder hjälp med rekrytering, bemanning, lager- och logistik, utbildning eller smarta produktionslösningar”.
– Det grundläggande är att vi är ett lokalt rekryteringsbolag, men med styrkan i det större och rikstäckande företaget. Just eftersom vi finns på 42 orter har vi kännedom om det lokala näringslivet. Behoven kan ju skilja sig en hel del på de olika platserna.
Det handlar om att tillgodose kundernas resursbehov – vare sig det rör sig om tjänstemän eller kollektivanställda.
– Eftersom jag ska lägga mest fokus på Norrköping just nu är uppgiften att inom kort besöka både våra nuvarande kunder och nya kunder för att bygga goda och långsiktiga relationer. När det gäller en så viktig aktivitet som personalförsörjning är det enormt betydelsefullt att ha goda och trygga relationer mellan kund och leverantör som fungerar på ett enkelt sätt.
– Nätverkande och att skaffa sig ett så stort och gott kontaktnät som möjligt i regionen är A och O för oss. Vi ska kunna hjälpa till med en snabb bemanning så fort behovet dyker upp för någon av våra kunder. Både för längre anställningar eller när de behöver hjälp vid exempelvis produktions- och arbetstoppar.

På senare år har det dykt upp alltfler företag inom branschen med liknande tjänster som OnePartnerGroup – som i dag tillhör de tio största i sin bransch i Sverige.
– Förr skötte företag allt som hade med nyrekrytering och bemanning att göra på egen hand. Men det tar mycket tid och energi som de hellre lägger på sin egen verksamhet. Våra medarbetare jobbar kontinuerligt med inflödet av kandidater för att snabbt kunna möta våra kunders behov. Vi kan inte förlita oss på att kandidater söker jobben, utan jobbar aktivt med search i kombination med målgruppsanpassad annonsering.

Sedan i höstas har OnePartnerGroup lagt mycket kraft på att uppfylla kraven i den nya personuppgiftslagen GDPR.
– Det har varit ett stort jobb där alla processerna i företaget har arbetats igenom för att säkerställa att vi svarar upp mot vad den nya lagen föreskriver. Ett arbete där vi också har samarbetat tätt med våra jurister. Det handlar om att vidta alla åtgärder som krävs vad gäller personlig integritet av personuppgifter för den enskilda individen. Grundläggande har varit att ha så få system som möjligt där persondata finns och då främst i vårt affärssystem Intelliplan. I övrigt gäller Office365 och Dropbox som de system som vi använder. All intern personal kommer att utbildas i GDPR i en e-learningplattform och nyanställd personal kommer att utbildas löpande.

Framtiden inom branschen ser han som väldigt ljus.
– En av de största utmaningarna som företag står för i dag är kompetensförsörjning och utmaningarna skiljer sig åt mellan olika branscher och regioner. Att vara en lokal partner med god kännedom om såväl kundernas behov som den lokala kandidatmarknaden tror vi är en avgörande faktor.
Behovet av att rekrytera ny personal kommer ju alltid att finnas för företagen och det går mot att allt fler vill ta hjälp med den delen, avslutar Michael Widén.

 

DET HÄR ÄR ONEPARTNERGROUP AB

Grundades: 2009 i Jönköping och etablerades i Östergötland hösten 2014.
Affärsinriktning: Rekrytering och uthyrning av kompetens inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn.
Antal anställda: Cirka 2 500 på 42 olika orter runtom i Sverige.
Omsättning 2017: Cirka 790 miljoner kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski