You are currently viewing Rekordstarkt år och start för nya idéfonden
På denna bild ses från vänster: Styrelseordförande Royne Persson, stämmans ordförande Peter Sterne och vd Johan Widerström. Foto: Stefan Holgersson

Rekordstarkt år och start för nya idéfonden

För Kinda-Ydre Sparbank var 2019 det mest framgångsrika året någonsin, med tillväxt inom alla områden och ett rekordresultat. Det ger extra trygghet i coronatider för privat- och företagskunder och medarbetare. Dessutom startas en ny utvecklingsfond för bygden med 2,5 miljoner kronor.

 Huvudmännen, som representerar kunderna i den fristående lokala banken, genomförde sparbanksstämman på fredagskvällen utspridda i den stora aulan på Värgårdsskolan i Kisa för att undvika smittspridning.

– Våra kunder är nöjda med oss, vilket leder till ännu fler kunder, fler affärer, större volymer och bättre resultat. Den stabila ekonomin är en styrka att ha med sig under coronakrisen, då vi kan hjälpa privat- och företagskunder genom att bevilja amorteringsbefrielse och likaså nya krediter. Vi arbetar ständigt med att hitta bra lösningar för varje enskild kund, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Kundernas sparande och placeringar har vuxit under 2019, likaså har utlåningen ökat ordentligt. Den totala affärsvolymen har ökat till en bra bit över 9 miljarder kronor, den högsta nivå som Kinda-Ydre Sparbank någonsin haft. Dessutom är det ekonomiska resultatet med god marginal det bästa i bankens historia, och landar på nära 56 miljoner kronor.

– Det är imponerande att våra fantastiska medarbetare kan leverera den service och de resultat som banken uppnår. Förklaringen till resultatet är i huvudsak volymökning, fortsatt effektivisering av verksamheten och god avkastning på bankens eget kapital. Förutom att det starka resultatet ger stabilitet och långsiktig trygghet ger det oss också möjlighet att bidra aktivt till utvecklingen i hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun.

På sparbanksstämman beslutade huvudmännen att starta en ny utvecklingsfond. ”Idéfonden 2020” fylls med 2,5 miljoner kronor. Fondpengarna ska användas till projekt som är till allmännytta och gör skillnad, så att det blir mer attraktivt att leva och bo i bygden. Tidigare kriterier gäller, men ett nytt lades till om att Idéfonden också ska kunna hjälpa föreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin.

 

2019 i siffror för Kinda-Ydre Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 6,0 procent till 2,86 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 2,0 procent till 2,44 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 11,5 procent till 9,15 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 55,78 miljoner kronor efter kreditförluster.
  • Bankens totala egna kapital uppgår till 726 miljoner kronor.

Källa: www.kindaydresparbank.se