RÄTT VÄRDERINGAR  UTVECKLAR FÖRETAGEN

RÄTT VÄRDERINGAR UTVECKLAR FÖRETAGEN

Få svenskar är engagerade och bryr sig i sina arbeten visar undersökningar som har gjorts om svenskt arbetsliv. Hierarkiska organisationer med uppenbara kontrollfunktioner, fungerar inte längre i dagens samhälle. Det handlar om något så enkelt men ändå så svårt för många pressade ledare: Att ta hand om och få människorna omkring sig att växa som individer, i team och organisationen.
Henrik Heslyk är psykolog i grunden och har bland annat arbetat som talent manager på Securitas Direct och Verisure. Han hjälpte dem till lyckade rekryteringar vid deras framgångsrika expansion i Europa. Henrik är nu konsult inom ledningsrådgivning. Han analyserar organisationer och hjälper dem att utvecklas med strategier inom HR-området. Henrik arbetar med chefscoachning, ledningsprogram, föreläsningar och rekryterings-processer. Som stöd för ledare i alla led, finns nu en handbok: Människor till låns, som Henrik har skrivit. Det handlar om att få människor till trivsel i arbetet. En miljö som får dem att utvecklas långsiktigt och kontinuerligt gå mot nya utmaningar i företaget. En naturlig rörlighet, att byta jobb kan då förenklas.
– Det handlar om att få människor i organisationen att använda sin rätta potential, säger Henrik Heslyk, ledningsrådgivare, Heslyk Development.

En självmedvetenhet och insikt i vilka talanger som man har personligen är viktigt tänker Henrik för att man ska kunna lyckas i arbetslivet. Man behöver mycket hjälp och stöd för att arbeta med sin talangutveckling av ledningen. Det är också viktigt att företagen har rätt värderingar och kultur så att man lyckas attrahera och kan behålla rätt människor. Här finns mycket pengar att spara. Genom att behålla och utveckla befintlig personal kan man spara, istället för att genomföra kostsamma nyrekryteringar.
– Där tror jag att företagen har en bit kvar att utvecklas för att hjälpa individen göra bra val när det gäller dennes talanger, anser Henrik Heslyk.

Henrik tycker att människors engagemang handlar mycket om att de förstår varför och hur man ska utföra olika arbetsuppgifter. Att ständigt jobba med kulturutveckling. Det handlar om att få människor känna hur viktigt det som de gör är.
– Ledningen måste uppmuntra folk att genom sitt engagemang och kunskap om företagets värderingar fatta beslut som överensstämmer med dessa. Det handlar till exempel om en god insikt i hur man ska bemöta kunden, skapa en hjälpsamhet, tycker Henrik Heslyk.

Kundupplevelse handlar huvudsakligen om bemötande och förtroende från de människor som arbetar i organisationen är Henriks åsikt. Ledningen måste alltid börja med sig själva. Man måste ta reda på vad som viktigt i sitt företag och hur kunderna uppfattar företaget. Vidare behöver man leva efter det. Människor i organisationen kommer att titta på hur ledningen gör och inte vad de säger. De kommer att följa detta.
– Företag med uthållig service kommer att bli allt viktigare som konkurrensfördel. Man behöver då ha en inställning i företaget att man hjälper kunden med det som är dennes behov, säger Henrik Heslyk.

Den största drivkraften i arbetslivet ska vara att människor känner att de är delaktiga anser Henrik. Att man får utveckla skicklighet i sitt yrke och utvecklas. Ett problem är att nöjdheten och engagemanget snabbt sjunker efter cirka ett år hos den nyanställde, enligt undersökningar. Den nyanställde har mycket förväntningar på det nya arbetet men upptäcker hur det är i verkligheten. Både den anställde och ledningen borde arbeta tillsammans för få detta att fungera bättre.

Företagen borde dock arbeta kontinuerligt med utveckling av sin personal. En ständig process som aldrig stannar av. Företagsledningen måste förstå sin betydelse av att vara närvarande. Ta sig tid och lyfta blicken från det operativa och se visioner, mål i framtiden och hitta verktyg för att förmedla detta till de anställda.
– Framgångsrika företagsledningar har en hög medvetenhet om att vara närvarande. De anställda prioriterar till och med ofta bekräftelse från dem före lön, berättar Henrik Heslyk.

Ofta ställs Henrik inför företag som vill växa. Man förstår det inte går att göra mer av samma sak och måste på något sätt gå vidare och göra annorlunda. Värderingsstyrda organisationer där människor är orädda, ledning och anställda som vågar säga vad de tycker, känner samhörighet och vågar prova nya vägar är framtiden. Platta organisationer har klara fördelar. Hur ser vår process ut idag för att utveckla de människor som vi har och de vi rekryterar? Vilket är företagets mål? Att utveckla värderingar och nytt ramverk för processer, struktur och kultur samt en samsyn i företaget för dessa.
– Det är inte skrivet i sten vem som sitter i ledningsgruppen. För att få kraft i den kan den tillfälligtvis ändras, avslutar Henrik Heslyk.

 

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman