You are currently viewing PU Sensor: Trygghet och komfort inom sjuk- och äldrevård
Johannes Walfridsson, VD på PU Sensor visar produkten. Tekniken liknar den i pulsklockor och är resultatet av framstående sensorkompetens av den sorten som Linköping är kända för. Ljussensorer mäts mikrocirkulationen i huden, och man får svart på vitt om just den aktuella patienten hör till riskgrupp eller inte. Foto: Mirjam Lindahl.

PU Sensor: Trygghet och komfort inom sjuk- och äldrevård

Johannes Walfridsson, VD på PU Sensor visar produkten. Tekniken liknar den som finns i pulsklockor och är resultatet av framstående sensorkompetens av den sorten som Linköping är kända för. Ljussensorer mäts mikrocirkulationen i huden så att det blir möjligt att avgöra hur mycket friskt blod som pumpas ut i huden vid varje pulsslag, och man får svart på vitt om just den aktuella patienten hör till riskgrupp eller inte.

Trycksår är en vanlig vårdskada som inte bara orsakar många människor ett obeskrivligt lidande. Det kan också leda till blodförgiftning som i värsta fall är dödligt. Att med sin kunskap och erfarenhet få vara med och bidra till något som kan minska risken för, och faktiskt också uppkomsten av, de här besvären och att få människor att må bättre – det känns meningsfullt.
Det menar Johannes Walfridsson, sedan fem år VD på PU Sensor – Linköpingsbolaget som utvecklat och säljer utrustning för ett helt nytt sätt att ta reda på vem som har risk att få trycksår, eller liggsår, som många känner igen det som.

– Jag kom i kontakt med Anna-Christina Ek och Margareta Lindgren vid medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Två hängivna forskare som ägnat större delen av sitt liv åt att undersöka uppkomsten av trycksår. De hade startat sitt företag PU Sensor och ville nu få hjälp att omvandla sina kunskaper och upptäckter till en produkt som kunde omsättas till en affärsidé. Vi etablerade ett samarbete, och jag gick in som delägare företaget.

Han berättar om det traditionella tillvägagångssätt som används på sjukhus och äldreboenden för att göra bedömningar om risk för trycksår. Genom ett antal frågor rörande bland annat kroppsbyggnad, rörlighet och nutrition kommer man fram till en riskpoäng, och ju högre riskpoäng desto större risk att drabbas.
– Men faktum är att hälften av alla som drabbas av trycksår tillhör den grupp som från början inte bedömdes ha någon risk. Det som gör det så svårt är att en bedömning är subjektiv, och det handlar inte alltid om det man kan upptäcka med blotta ögat. Man hittar förstås många, men långt ifrån alla.

Anna-Christina och Margaretas forskning har visat att hos cirka 20 procent av alla människor minskar blodflödet i huden vid belastning. Det betyder att en av fem har högre risk att drabbas av trycksår om de blir liggande eller sittande länge. Med möjligheten att mäta mikrocirkulationen i huden kan de här personerna hittas och förebyggande åtgärder sättas in tidigt.
– Den utrustning som användes i forskningen var förstås både för stor, för dyr och för krånglig att använda i det dagliga vårdarbetet. Det vi har gjort är att packa ihop det hela till ett smidigt och lättanvänt instrument. Tekniken bakom liknar den som finns i pulsklockor och är resultatet av framstående sensorkompetens av den sorten som Linköping är kända för. Med 12 stycken ljussensorer mäts mikrocirkulationen i huden och genom att titta på pulsvågornas storlek under olika belastning. På så sätt går det att avgöra hur mycket friskt blod som pumpas ut i huden vid varje pulsslag, och man får svart på vitt om just den aktuella patienten hör till riskgrupp eller inte. Det minskar förstås risken för felbedömning avsevärt och ökar chansen att hitta fler.

Johannes, som har lång erfarenhet av att skapa marknadsmässigt gångbara produkter utifrån nya idéer såg tidigt potentialen och möjligheterna med PU Sensorn och bestämde sig för att lägga andra uppdrag åt sidan.
– Jag har under många år varit engagerad i egna bolag, i styrelser och som coach på LEAD företagsinkubator. En mycket spännande och utmanande, om än lite spretig, tillvaro. Och det var välkommet att få ägna sig helt och fullt åt ett specifikt uppdrag, berättar Johannes. Att få använda mina kunskaper om produktutveckling och försäljning för att få en viktig produkt som kan görs stor nytta att lyfta och komma ut på marknaden känns jättebra.

PU Sensor lanserades på marknaden för ungefär ett år sedan och har tagit emot väl. Idag används den i vården hos ett 15-tal kommuner i Sverige samt i Finland, Tyskland och Hong Kong, och i en ny investeringsrunda har bolaget stärkt kassan med 10 miljoner kronor.
– Pengar som kommer göra det möjligt att snabbare nå ut till fler länder, minska lidandet för fler och reducera kostnader, säger Johannes.

Idag har bolaget sex heltidsanställda och två på deltid, förutom de två forskarna som nu finns med som medicinskt och vetenskapligt ansvariga. Och Johannes ser fram emot en tid när fokus får vridas från utveckling mot försäljning och mot att bredda kännedomen om PU Sensor.
– Att få åka på mässor och konferenser igen, träffa människor och presentera vår unika produkt, det ska bli fantastiskt avslutar Johannes.

Text och Foto: Mirjam Lindahl

Tidigare publicerat i Affärsstaden #2 2022