You are currently viewing Producerar och förverkligar idéer

Producerar och förverkligar idéer

Johan Axelsson som är VD i Pars Plåtgruppen AB har jobbat i företaget sen 2008.
– Jag började i augusti. Det var som nu, högtryck i konjunkturen och allt var guld och gröna skogar. Sen så tog det två månader så kom Lehman Brother kraschen och allt bara brakade ihop. Så det var en jättetuff period, men vi lyckades överleva. Och nu tio år senare så är vi där igen, med bra flyt.

Men grunden för Parsgruppen lades ju redan långt innan Johan kom med in i bilden.
– Allting startade 1985, med att Ali förvärvade BTT Plåt AB som ursprungligen låg i Emmaboda men, som Ali, flyttade till Kisa och där ligger det fortfarande. BTT växte och blev större och större. Genom åren har det varit ett tiotal bolag som har kommit till och sålts av, eller på olika sätt inte ingår i koncernen längre. berättar Johan.

Huvuddelen har alltid bestått av företag där man varit underleverantörer till den Svenska tillverkningsindustrin. Det har alltid varit fokus på kunder inom entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och till viss del truckar. Produkterna är då svetsade och bearbetade plåtkonstruktioner.

De största kunderna i dagsläget är Volvo, Komatsu och Epirock. När det gäller Volvo så är det inte Volvo lastbilar eller personbilar, utan det som kallas Construction Equipment – hjullastare, grävmaskiner och den typen av maskiner.
– Vi tillverkar ingående komponenter till Volvos hjullastare. Komatsu Forest är ett företag där vi tillverkar delar till deras skogsmaskiner, främst till skördeaggregatet som sitter längst fram på maskinerna. Ett annat stort företag som vi jobbar med är Epirock, tidigare Atlas Copco – som bland annat håller på med gruvutrustning, förklarar Johan.

För tillfället är det två av tre bolag som är rena underleverantörer medan det tredje bolaget ABL Construction – har egna produkter och eget varumärke, så det särskiljer sig lite.
– Det ABL tillverkar är redskap till entreprenadmaskiner så det är inom samma bransch. Vi tillverkar skopor, timmerhanteringsutrustning (timmergripar, pallgafflar). Det är mestadels specialkonstruktioner vi gör. Alla de stora tillverkarna som exempelvis Volvo och Caterpillar har egna redskap till maskinerna. Men sen finns det ju många entreprenörer, som vill ha en skopa eller ett redskap som ser ut på ett annat sätt än det som är Volvo erbjuder i original. Då hör de av sig till oss så konstruerar vi helt nya redskap som de sedan köper av oss. Specialredskap som passar kundens behov helt enkelt. I och med att det är vårt eget varumärke så är vi helt ansvariga för försäljningen, och här har vi cirka 40 procent av försäljningen på export. Då är det främst till Norge och Ryssland även en del går till Oman i Mellanöstern.

I de andra två bolagen där man är underleverantörer – BTT och ACAB, levererar man bland annat till Brasilien, USA, och Belgien.
– Men då är det ju alltid via till exempel Volvo som vi har försäljningen. Så det är bara att vi har olika leveransdestinationer på det vi tillverkar. Där är vi inte ansvariga för försäljningen på export. Det är mer att de har sammansättningsfabriker på de här olika ställena som vi levererar till.

Trots att Parsgruppens bolag är underleverantörer, har de ganska många konstruktörer och tekniker själva.
– Det gör att vi kan sitta så nära kunden som möjligt och ge konstruktiv feedback och kritik på deras nya konstruktioner och design redan från start, för kunna sälja in våra idéer och tankar i ett tidigt skede och hjälpa kunden utifrån vår kompetens. Hitta kostnadsbesparingar och så vidare. Eftersom vi som är experter på tillverkning kan redan i konstruktionsfasen se dessa besparingar. Då får kunden en bättre och billigare konstruktion i slutändan.

Rent generellt när man ser till internationell export, märker Johan att “Made in Sweden” faktiskt betyder någonting.
– Våra kunder i Ryssland, Oman och så vidare köper våra saker trots att de vet att de kostar mer än andras. Man vet att det är gjort i Sverige och man ser att kvalitet lönar sig. Våra grejor håller mycket längre. Vi tillverkar delar till östra Ryssland, och de är granne med Kina. De skulle kunna köpa allt därifrån, som är bra mycket billigare än våra grejor. Men när man vill ha kvalitet som håller i längden, då är det svenskt man väljer, och det har vi även sett som underleverantörer. Det är kul.

I dagsläget är det fullt drag på marknaden, men däremot är det brist på arbetskraft.
– Den stora problematiken nu sen ett par år tillbaka är att hitta utbildad arbetskraft. Duktig verkstadspersonal. Hade det funnits arbetskraft, låt oss säga 20 svetsare så hade vi anställt dem på stört och tagit oss an ännu mer affärer. Det är ju inte bara för oss utan det gäller alla bolag i samma bransch i Sverige. Och finns det inte möjlighet här i Sverige då går ju affärerna utomlands. Och det är ju synd.
Det måste göras en större insatser egentligen för att få upp intresset hos ungdomarna redan i högstadiet. För det är ju där de väljer utbildning. Men även bland nyanlända och få in dem in i eftergymnasiala utbildningar mot industrin. Det är ett bra yrke idag.

I framtiden ser Johan att Parsgruppen kommer fortsätta det här arbetet med att komma upp i värdekedjan.
– Vi fortsätter att jobba med mer avancerade produkter med högre förädlingsvärde där vi kan se att vi är bättre än många andra – och därmed minskar också konkurrensen. Det gör att det blir enklare att ta betalt och tjäna mer på varje produkt.

 

TEXT: Björn Lisinski
FOTO: Björn Lisinski