You are currently viewing Över 100 års branscherfarenhet
Vi besitter en bred kompetens, säger MVGs VD Lars Skoog. Foto: Björn Lisinski.

Över 100 års branscherfarenhet

Enligt ett tidigare system i skolan hade de fått toppbetyg. Men i det här fallet står förkortningen MVG för Mark, VA (vatten och avlopp) och Gata. De fyra delägarna i MVG Östergötland AB har tillsammans över 100 års branscherfarenhet – där VD:n Lars Skoog står för 35 på egen hand.

MVG stod för Mycket väl godkänd i skolans tidigare betygsystem – och det kan man också påstå om företaget MVG Östergötland AB:s erfarenhet och utveckling.
Bolaget startade i Linköping under hösten 2018 och har på senare tid fått tunga uppdrag som den stora byggnationen i Ebbepark och ritande av nya gator på gamla Folkungavallen i Linköping – samt i omvandlingen av Inre hamnen i Norrköping.
Förkortningen MVG står för Mark, VA och Gata – vilket visar att de bedriver sin verksamhet inom samhällsbyggnad och exploatering.
-Vi besitter en bred kompetens inom utredning, projektering, dimensionering, AMA, projekteringsledning, projektledning, byggledning och besiktning inom infrastrukturprojekt, berättar VD:n Lars Skoog.

Han är en av de fyra delägarna – som tillsammans har över 100 års branscherfarenhet.
-Och jag står faktiskt för ungefär 35 av de åren på egen hand, säger Lars med ett leende. Jag är VA-ingenjör, så jag jobbar med att rita vatten- och avloppsledningar.

Kollegorna bildade och drev företaget EQC Östergötland AB 2011 – som senare blev uppköpt av ÅF.
-Vi fyra kände oss inte klara med konsullivet och bestämde oss därför för att starta ett nytt bolag, som vi anställt ytterligare två medarbetare i. Och det kan bli fler under årets gång.

Ni har inte påverkats av pandemin på något negativt sätt?
-Nej, inte ett dugg uppdrags- eller resultatmässigt faktiskt. Den enda skillnaden för oss är vi sedan oktober månad haft i princip alla våra möten digitalt i stället för fysiskt. Något det finns flera fördelar med, man sparar framför allt mycket restid då vi varit en hel del i Norrköping på sistone. Men det är klart att det hade varit bättre och lättare om man kunnat träffas.

Hur skulle du vilja beskriva trenden inom er bransch?
-Som väldigt stabil. Det har den varit nästan hela tiden under mina 35 år i det här yrket. Visst har det funnits lite dippar, som när bostadsmarknaden kollapsade kring 08 – 09. Men behovet av vår kunskap är inget som minskar. Och just nu byggs det ju en hel del både i Linköping och Norrköping.

Vilken är er huvudmålgrupp?
-De största kunderna är Region Östergötland, Tekniska Verken och Linköpings kommun, men har också flera privata byggbolag som NCC, Peab och Åhlin & Ekeroth som kunder.

Hur ser konkurrenssituationen ut?
-Det finns en del stora konsultföretag inom vår bransch med betydligt fler anställda än oss. Men för att vara i vår storlek vad gäller personalstyrka har vi ändå tagit ganska stora marknadsandelar inom vår sektor. Nu under vintern och våren har vi så pass fullt upp med jobb att vi tvingats tacka nej till en del förfrågningar.

Vilken av delarna är ni störst inom?
-Gatu- och markprojektering, där fyra av våra sex anställda arbetar inom.

Under sina 35 år har Lars Skoog bland annat arbetat på Tekniska Verken i olika omgångar. Mycket är sig likt ända sedan han inledde sin yrkeskarriär.
-Egentligen är det till stor del samma grunder och arbetssätt. Det som skiljer mot precis när jag började är att man då gjorde ritningar för hand och lämnade in till en kartriterska. Men de senaste 30 åren gör man det digitalt på datorn, menar Lars.

Det här är MVG Östergötland AB

Startade: Hösten 2018 i Linköping.
Produkt/bransch: Utredning, projektering, dimensionering, AMA, projekteringsledning, projektledning, byggledning och besiktning inom infrastrukturprojekt.
Antal anställda: Sex.
Omsättning: 8 miljoner kronor.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski