You are currently viewing Ostlänken – Århundradets tillväxtchans ur många perspektiv

Ostlänken – Århundradets tillväxtchans ur många perspektiv

Affärsstaden har fått en pratstund med Charlotta Elliot, projektledare på ESIC; East Sweden Infra Cluster, ett nätverk av företagare inom Östsvenska handelskammaren som arbetar med allt det där andra runtomkring Ostlänken i Regionen East Sweden, ur ett näringslivsperspektiv.
– Ostlänken handlar ju inte bara om att bygga en järnväg – det handlar om att bygga ett samhälle som är levande, inkluderade och attraherande för såväl invånare som näringsliv, nya som gamla, poängterar hon när vi ses en av de första dagarna efter en lång och härlig semester.

Hon berättar om beskedet som kom 2014, om att Ostlänken nu var en beslutad del i en nationell plan med en ny stambana för höghastighetsjärnväg genom Sverige. Och att det blev startskottet för ett unikt samarbete mellan de fem kommuner och två regioner där Ostlänken kommer att passera samt några omkringliggande kommuner som ser möjligheterna med att ligga i närheten. Idag är närmare 300 företag medlemmar i ESIC-nätverket.
– Vi känner att ”Wow, det här händer i vår region och det måste vi ta vara på tillsammans!”

Så startades ESIC som ett projekt för att som näringslivets röst samverka med det offentliga för att lyfta blicken – och regionen.
– Vi tror på att affärer görs mellan människor. Därför arbetar vi med att vara en mötesplats för att möjliggöra nya samarbeten. Vi älskar det digitala, det är en stor hjälp, men kan aldrig ta de mänskliga mötenas plats.
ESIC anordnar därför nätverksträffar, utbildningar och seminarier, studiebesök och speed dating-tillfällen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
– Ostlänken är ett enormt projekt, med stora entreprenader. Idag finns inte alla resurser som behövs för projektet, varför det är viktigt att informera skolungdom om att utbildning inom de här sektorerna är ett säkert kort för att få arbete. Vi samarbetar t ex med Trafikverket, för att väcka nyfikenheten hos kommande arbetskraft, många ungdomar som vi träffar har inte ens hört talas om Ostlänken. Och så uppmuntrar vi företagare att arbeta med LiA (Lärande i Arbetslivet). Kompetensförsörjningen är ett stort bekymmer.

Charlotta berättar att mycket av ESICs arbete hittills har handlat om påverkan. Att få till ett beslut att Ostlänken verkligen blir av med allt vad det innebär för regionen av arbetstillfällen, utveckling av stad och besöksnäring samt nya möjligheter till pendling. Efter att beslutet klubbades igenom i maj 2018 handlar arbetet mera om kommunikation och affärschanser. Att skapa mötesplatser för aktörer och intressenter, kommun och region.
– Vi vill ju naturligtvis att våra regionala företagare ska få så stor del av arbetstillfällena som möjligt och att det ska generera att fler företag skapas i olika branscher. Samtidigt handlar det om att göra det här jätteprojektet innovativt och smart. Hur tar vi till exempel tillvara på de enorma mängder schaktmassor och bortsprängt berg på så lite klimattärande sätt som möjligt? Var bygger vi stationsbyggnaderna och de nya resecentrumen bäst – över eller under jord? Var börjar vi? Och hur samverkar vi på bästa sätt?

ESIC fyller en stor funktion, menar Charlotta och berättar om möjligheten att ingå i olika branschkluster för att, som lite mindre aktör, kunna vara med och tillsammans med andra ta hem anbud på större affärer som hade varit omöjligt annars.
– Det handlar mycket om att vilja, betonar hon. Att tro på att det här gynnar oss, att se poängen med bättre infrastruktur, vad det gör för affärsmöjligheterna och för långsiktig hållbarheten inte minst.

Charlotta ser på regionen East Swedens framtid med stor tillförsikt. Att Ostlänken kommer att förändra råder det ingen tvekan om.
– Jag hoppas att våra städer kommer bli mer levande, året runt. Att vi kan utnyttja allt det vi har tillsammans; kust och slätt, innovation och historia. Och mängder av intressanta och roliga besöksmål. Vi har en väl utbyggd infrastruktur med sjövägar och hamnar, flygplatser och stora vägar. När det kompletteras av en järnväg utan flaskhalsar och med större tillförlitlighet – då är vi en region att räkna med ända ut i Europa.

Ostlänks-fakta:

Ostlänken kommer att…
… trafikera sträckan Linköping – Järna på 16 … mil dubbelspårig järnväg
… passera 3 län och 5 kommuner.
… ha en hastighet på 250 km/h.
… gå genom 300 tunnlar.
… passera över 200 broar.
… innebära att 12 000 000 kvm jord ska
… schaktas bort.
… kräva sprängning av 5 200 000 kvm berg.

 

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl