You are currently viewing Östergötland ska bli först med att vara fossilfria

Östergötland ska bli först med att vara fossilfria

– Vi har varit helt fossilfria i hela vårt företag sedan 2015, berättar Robert Sandsveden, miljö- och konsultchef på Renall. Ledningsgruppen tog ett beslut för miljöarbetet inför 2015 att vi skulle vara helt fossilfria 2025. Så stötte vi på Energifabriken och HVO Hydrotreated Vegetable Oil, och eftersom vi är ett familjeägt företag med korta beslutsvägar var övergången gjord på tre veckor!

Många rynkar eventuellt lite på näsan åt miljömässiga bränslen och minns kanske försök med RME, det rapsoljebaserade bränsle som fick framför allt stadsbussar att åka omkring och lukta pommes frites på 90-talet. Som dessutom gjorde packningarna torrare, krävde mer service och hade avsevärt lägre effekt, speciellt vintertid och avfärdar det hela med ”Nä, det där har vi testat förr…”
– HVO däremot klarar 34-gradig kyla och förändrar inte köregenskaperna på något vis, försäkrar Robert. Faktum är att tester visar att dieselmotorer som går på HVO mår bättre än de som körs på fossil diesel. Så visst är det konstigt att inte fler gått över redan?

HVO är ett fullt förnybart dieselbränsle som framställs av avfall, animaliska fetter som slaktavfall och rapsolja. Råvaran behandlas med vätgas och bildar en syntetisk diesel med samma bränsleegenskaper som traditionell diesel men med låga emissioner och hög klimatnytta. Växthusgasutsläppen minskas med upp till 90 %, det är inte giftigt för vattenlevande organismer och är fritt från svavel och aromatiska kolväten.
– Med våra 50-tal tunga specialfordon inom avfall, återvinning och avloppsteknik blir det en avsevärd skillnad på utsläpp, säger Robert och är stolt över att Renall år 2015 blev utsedd både till ”Årets Luftvårdare” av Östergötlands Luftvårdsförbund och fick pris för ”Bästa Miljöaktivitet” av Östergötlands Miljönätverk. Fina diplom som pryder sin plats på väggen hos ett företag med miljön i fokus.
– Det är klart att vi funderade på vad som var haken, skrattar Robert. Kunde det verkligen vara så bra att det bara fanns vinnare i den här ekvationen? Och ja, det var så bra. Våra ägare, Ronny och Marie-Louise Fyhr brinner för miljöfrågor och vill jobba hållbart- ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Ganska självklart när vi är ett miljöserviceföretag!
Han berättar att det vuxit fram en stolthet bland medarbetarna, över att arbeta på ett företag som bryr sig om framtiden och samtidigt arbetar aktivt med att förbättra miljön- i stort men också i det dagliga arbetet. En gemenskap i att man gör det tillsammans. Alla förare har utbildats i eco-driving och deras arbetsmiljö är klart bättre och renare än för de kollegor som fortfarande kör på fossil diesel.

Östgötautmaningen vill verka för att få fler att inse nyttan med att gå över till alternativa bränslen, och även om Renall redan är där så handlar nätverksarbetet om att lägga konkurrens och andra spörsmål åt sidan och jobba tillsammans, för miljöns skull.
– Som företag kan man göra otroligt mycket, säger Robert. Och för oss handlar det om att inte luta oss tillbaka och var nöjda, utan att hela tiden fortsätta bli bättre. Och det kan vi bland annat göra genom att hjälpa till, peppa och komma med idéer. Vi har nätverksträffar ett par gånger per år där vi går igenom vad som hänt sen sist, vi gör studiebesök hos medlemsföretagen för att inspireras av varandras sätt att jobba och vi ordnar intressanta föreläsningar. Det är både spännande och framför allt viktigt. För det är inte hållbart att fortsätta som vi gör.

Men som privatperson då? Det är kanske lätt att känna sig liten och obetydlig i sina små försök att vara miljömedveten, sopsortera och ta cykeln när andan faller på och det inte regnar småspik…
– Ingen kan göra allt, konstaterar Robert. Men att alla kan göra något är en av de sannaste sanningarna. Tillvaron är inte svart/vit, alla kan inte ställa bilen och cykla eller åka kollektivt, men att göra det man mäktar med, sortera plast, ta cykeln när det funkar eller tanka HVO, det är små saker som tillsammans gör stor skillnad!

För varje liter diesel du byter mot HVO besparas naturen tre kilo koldioxid, säger Robert och fortsätter berätta att alla personbilar med dieselmotor kan köra på HVO trots att det bara är Citroen och Peugeot som aktivt gått ut och godkänt det som drivmedel med bibehållen garanti, precis som alla stora lastbilstillverkare gjort. Han säger att man är uppriktigt förvånad över att andra tillverkare inte hängde på när de två tog täten.
– Vår vd har kört sin Volvo på HVO i två år nu och motorn mår hur bra som helst. Och skulle man vara det mista tveksam så går faktiskt Energifabriken in med en egen garanti.

Vi har alla ett ansvar, menar Robert och det märks att han brinner för att få kunder; kommuner, företag och även privatpersoner att tänka till. Vad gör jag för avtryck? Och hur kan jag förändra det?
– Spännande och viktiga frågor som kommer fortsätta vara aktuella länge till.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl