You are currently viewing Om att få en grupp att arbeta mot samma mål
Vår devis är att ingen ska behöva må dåligt på sitt jobb eller ha en dålig chef, säger Anders Mäki. Foto: Björn Lisinski

Om att få en grupp att arbeta mot samma mål

När Anders Mäki arbetade som klubbdirektör för Linköping HC gick han en ledarsutvecklingsutbildning på Paragera tillsammans med sina kollegor.
Numera är han ledarskapskonsult, projektledare och interminschef där.
– Jag kan ta med mycket från idrotten – som att få en grupp att arbeta mot samma mål, säger Anders.

Paragera grundades som handelsbolag av Mats Klippinger och Mikael Sundh i Linköping 2007 – och startade som aktiebolag två år senare.

Namnet kommer av ”Parera” och ”Agera” – ord som beskriver saker som chefer och ledare ofta får ägna sig åt. Sedan dess har antalet anställda ökat ända till tio – och omsättningen i fjol slog nytt rekord; 15,5 miljoner kronor. Uppdraget är att skapa affärsnytta och hjälpa sina kunder till ökad lönsamhet. Det kan handla om att tillhandahålla stöd till företag i form av sina HR-utvecklare med gedigen HR-kompetens, att hjälpa till att hitta rätt kompetens vid en rekrytering, genom ledarutveckling och utvecklingsinsatser för medarbetare eller att driva förändringsprojekt av olika slag.
– Ofta kan våra kunder vara bolag som fokuserat på sin affärsidé, vuxit till 10-15 anställda och nu behöver se över så att det är ordning på allt – som exempelvis att lagar och regler följs. Kanske finns inte förutsättningar att anställa en HR-ansvarig och i stället hyra in en HR-konsult på timmar att ansvara för detta. Och det är där vi kommer in, menar Anders Mäki.

Efter totalt nio säsonger som spelare i LHC arbetade han som sportchef, vice klubbdirektör, klubbdirektör och VD i LHC-koncernen i nästan 20 år.
Det var där han kom i kontakt med Paragera första gången.
– Vi anlitade företaget att gå en ledarskapsutvecklingsutbildning, som var väldigt givande. Först vi i ledningen, sedan även tränare och övriga ledare kring A-laget, berättar Anders.

Just den arbetar Mäki bland annat med sedan ett drygt år tillbaka – efter att slutat i LHC och anställts på Paragera i stället.
Titlarna är både ledarskapskonsult, projektledare och interimschef.
– Det finns två olika grundvarianter av vårt ledarskapsprogram. Dels en på totalt sju heldagar – där man träffas två dagar åt gången med övernattning på någon kursgård och sedan avslutar med en summeringsdag, inleder Anders.

Han fortsätter:
-Sedan finns det de företagare som inte har tid eller möjlighet att vara borta så mycket – och då har vi ett program på fem dagar med fyra timmar varje gång. Men vi skräddarsyr ofta omfattning och innehåll tillsammans med kunden också.

Ledarutvecklingsprogrammen vänder sig till både nyblivna ledare eller sådana som har flera års erfarenhet i sin roll.
– Vi erbjuder öppna program där man träffar flera likasinnade och skapar ett nätverk samtidigt som man upptäcker att utmaningarna är likartade i ledarskapet oavsett bransch. Men det är lika populärt att arbeta mer specifikt med en lednings- eller arbetsgrupp för att utveckla samarbetet mot större glädje, förståelse och effektivitet.

Något viktigt som chef/ledare är att inte behandla alla i en arbetsgrupp likadant.
– Vi trycker mycket på att använda sig av behovsanpassat ledarskap. En nyutexaminerad ingenjör måste förstås styras på ett annat sätt än en person som varit anställd 15 år och har full koll på allt som händer.

Ibland blir det snabba förändringar i ledningen av ett företag – då exempelvis VD:n/platschefen eller någon annan viktig ledarfunktion slutar av någon anledning. Då kan Paragera hjälpa till med överbryggningen mot den permanenta lösningen genom att ta en aktiv roll under en kortare period. Detta gjorde Anders två-tre dagar i veckan under ett halvår till ett verkstadsföretag i Norrköping och därefter en dag i veckan som coach till VD:n åt ett bolag i Linköping.

Det ledare i dag måste vara beredda på och hantera, är ständiga förändringar. Affärssamhället snurrar på i allt ökad takt och förändringar krävs eller tvingas man till hela tiden.
– Vi pratar mycket om att leda i förändring på våra utbildningar och det hör ju även interimsdelen till.

-Det handlar om att snabbt skaffa sig ett helikopterperspektiv över verksamheten, samt skapa trygghet och förståelse bland de anställda. Det fungerar ju likadant när vi anlitas som HR-konsulter. Att komma utifrån och se företaget från en annan synvinkel än de som jobbar där kan vara en stor fördel och utvecklande för alla parter.

I dagens tjänstesamhälle är medarbetaren den främsta och mest kritiska tillgången – liksom ytterst även den avgörande konkurrensfaktorn.
– Det ställer stora krav på våra organisationer när det gäller att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Parageras erfarenhet av att arbeta med ledar- och medarbetarutveckling har gett oss värdefulla erfarenheter vilka vi tar med oss in i vårt rekryteringsarbete och hjälper till med hela eller delar av rekryteringsprocessen åt våra kunder.

Någon direkt konkurrent med samma kompletta inriktning existerar inte i dagsläget varken i Linköping eller Norrköping – där Paragera fokuserar mest på sin verksamhet.
– Jag ser väldigt ljust på framtiden. Vi kommer att ha en nedgång i omsättningen detta år efter pandemin, men den gav oss under våren även tid att utveckla våra ledarprogram till en version 2.0, berättar Anders.

Mäki har tagit med sig en hel del från sina år inom hockeyn till sitt nya yrke.
– En hel del går att föra över från idrotten till arbetslivet. Bland annat vad gäller att få ihop en grupp att jobba mot samma mål. Att ha respekt för och ställa upp för varandra i alla lägen. Vår devis är att ingen ska behöva må dåligt på sitt jobb eller ha en dålig chef, betonar Anders.

 

Fakta Paragera AB

Startade: 2007 – men aktiebolaget bildades 2009.
Produkt/bransch: Erbjuder HR-utveckling, ledarskapsutbildningar, interimschefer och rekrytering åt företag.
Antal anställda: 10.
Omsättning: 15,5 miljoner kronor under 2019.

 

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Publicerat i Affärstaden #7 2020