You are currently viewing Nytillskott vässar East Sweden
Erik Nellmark ser en stor potential för regionen att växa. Här finns allt: goda kommunikationer, bra boende, ett starkt näringsliv med högteknologi och framgångsrik forskning i världsklass. Foto: Per Oddman.

Nytillskott vässar East Sweden

East Sweden är ett varumärke som lanserades 2012 och som används för att profilera Östergötland och attrahera besökare, invånare och företag i såväl Sverige som utrikes, till regionen. Region Östergötland leder arbetet för East Sweden i nära samarbete med bland annat Linköpings universitet, de 13 kommuner som finns i länet och Östsvenska handelskammaren. Vidare är näringslivet med stora internationella högteknologiska företag som Ericsson, Siemens, Saab och Toyota viktiga samarbetspartners.

– Det handlar om att driva kommunikationen och marknadsföringen för varumärket East Sweden, hitta former för hur man ska genomföra detta arbete och samverka både med näringsliv och offentliga aktörer, berättar Erik Nellmark, tillträdande marknadsföringsansvarig för East Sweden.

Huvudsyftet med varumärket East Sweden är att marknadsföra regionen, attrahera investerare, företagsetableringar och visa regionens kompetens samt att attrahera ytterligare kompetens. Perspektivet är medvetet internationellt och ska visa vilken fantastisk region Östergötland är. Viktigt är att synas i de kommunikationskanaler där målgrupperna finns, vilket är något som Erik framhåller.

Erik tycker att förutsättningarna för att arbetet ska kunna fungera är att man bygger ett varumärke som fungerar internt hos alla samarbetspartners. Om detta fungerar optimalt så kommer alla som verkar i regionen automatiskt fungera som naturliga varumärkesbärare och reklampelare.

– Den stora utmaningen är att få med alla organisationer på tåget. Det är viktigt att vi som kommunicerar East Sweden har ett tydligt gemensamt budskap om vad East Sweden erbjuder, våra styrkor, att vi förmedlar samma budskap och samarbetar mot ett gemensamt mål, anser Erik Nellmark.

Här finns utbildning, företagande och känslan av storstad men också en unik närhet till naturen. Det logistiska läget är perfekt med goda anknytningar inom Sverige och till resten av världen. Här finns tillgång till goda kommunikationer via flyg med två regionala flygplatser, båt via Norrköpings hamn, tåg samt europa- och riksvägar. Regionen är stark med en god tillväxt. Dessutom finns möjligheter att jobba på mer än 36 000 företag. Boendemarknaden har många unika miljöer och realistiska priser. Det är nära till jobbet och här finns en attraktiv samt bra livsstil. Under 2017 beräknas dessutom bygget av Ostlänken inledas, vilket kommer leda till ännu bättre kommunikationer tillsammans med att det beräknas ge 13 000 nya arbetstillfällen.

De offentliga regionala aktörer som arbetar med tillväxt är samlade i nätverket East Sweden Business Region. Erik Nellmark beskriver denna som en kokande kittel av idéer och ett stort socialt kontaktnät och nätverkande. I regionen finns många bra exempel på samverkan: Lead, Vreta kluster, Aerospace Cluster Sweden och Cleantech Östergötland.

– Företag och offentlig sektor samverkar för att skapa tillväxt och vi ska tillsammans positionera en region som är väldigt vass. Det här är vi bra på, att visa skillnaden gentemot andra regioner så att vi sticker ut. Det handlar helt enkelt om att lyfta fram de unika fördelar som vår region har, säger Erik Nellmark.

Trovärdighet, förankring och tydlighet, att det som man säger är en sanning och unikt. Det ska vidare vara snyggt och attraktivt. Som i ett skyltfönster visas alla fina företag och organisationer upp. Detta är något som Erik gärna lyfter fram.

– Det är viktigt att människor med rätt kompetens som efterfrågas av företagen, attraheras av vår region och flyttar hit. Det är en viktig funktion med vår marknadsföring, säger Erik Nellmark.

En viktig framgångsfaktor tror Erik Nellmark är att lyfta fram lyckade exempel i form av berättelser om företag, händelser och människor gällande marknadsföringen. Det gäller att arbeta långsiktigt och strukturerat.

– Det är viktigt att regionen tittar på vad som kan göras internationellt, att jämföra sig med regioner utomlands och inte bara lilla Sverige, tycker Erik Nellmark.

Den stora styrkan i regionen anser Erik Nellmark är att den har stora städer som fortfarande är små jämfört med andra länder. Det handlar om människorna som bor och lever här. Det unika är att de känner en närhet till varandra och har ett nära socialt utbyte. Möten sker och idéer flödar, vilket är den perfekta grogrunden till företagande och nya arbetstillfällen.

– Utmaningen kan vara att vi uppfattas lite som kusinen från landet och det vill vi ändra på, avslutar Erik Nellmark.

TEXT: Per Oddman

FOTO: Per Oddman

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2017