You are currently viewing Nyföretagande och tillväxt en del av Agenda 2030

Nyföretagande och tillväxt en del av Agenda 2030

En som brinner för att hjälpa andra att förverkliga sina företagardrömmar, och för att utveckla Linköpings kommun till en plats för tillväxt är Anna Hjertstedt, själv erfaren egenföretagare och sedan november 2017 vd på Nyföretagarcentrum.
– Mitt första företag startade jag 1995 när min förstfödde var två månader gammal och jag önskade mig möjlighet till babysim, säger Anna en snöig och kall dag på kontoret på Ågatan i Linköping. Hon berättar att tanken egentligen inte var att det skulle bli något omfattande, men intresset var stort och efter ett antal år tog Anna och hennes anställda emot över tusen barn i veckan i olika grupper.
– Samtidigt föreläste jag om min resa som företagare och engagerade mig som styrelsementor och intresset kom med tiden att handla mer om ledarskap och företagandet som sådant.

Visst jobbade hon mycket, det håller Anna med om. Sysslorna är många och varierande för en småföretagare. Samtidigt kan hon i efterhand se med tacksamhet på alla de erfarenheter hon gjorde under den här tiden. Nödvändigheten i att skapa struktur trots att man är en personlighet med en icke sinande ström av nya idéer. Utmaningen i att delegera, att hitta personal som kompletterar en och som man har förtroende för. Och så konsten att vara chef, eller arbeta med aktivt ledarskap som hon hellre vill kalla det.

Vändpunkten i Annas företagarliv började 2010 med tankar på vad hon egentligen ville göra med sitt liv. Hon roddade den tredje största babysim-aktören i Sverige. Kunde företaget växa mer? Ville hon ens det? Svaret blev efter en hel del grubblande ett ”Nej”. Hon var nöjd med att ha dragit igång flera olika verksamheter som nu snurrade på bra. Nu ville hon vidare och prova något nytt.
– Med mina erfarenheter kände jag att jag kunde hjälpa till med styrelseuppbyggnad och med ledarstrategier. Att som företagare förebygga bekymmer och problem genom att omge sig med en kompetent styrelse som besitter de kunskaper man själv inte har är en viktig nyckel till framgång. Och genom att engagera mig i flera olika styrelser kunde jag komma vidare i min egen utveckling.

Intresset för näringslivspolitiska frågor förde henne också till en ordförandepost i Företagarna i Linköping, vilken hon nu innehavt i tre år och nu avslutar i samband med vårens årsmöte.
– Målet för mig var att få politikerna att tänka mer företagarvänligt. Jag är stolt över att vi har lyckats skapa ett bra och kärnfullt samarbete med kommunen och samtidigt lyckats föryngra organisationen. Jag tror på att stötta och lyfta fram de yngre, med hjälp av de äldres erfarenheter och kompetenser.

Efter en period som chef inom den globala jättekoncernen Randstad har Anna nu hittat tillbaka till det hon brinner mest för – småföretagen. Sedan november 2017 är hon ny vd på nyföretagarcentrum i Linköping.
– Det som var nytt denna gång var att ta steget från ett traditionellt företag till en stiftelse. Våra tjänster är gratis för alla som vill ha stöd och hjälp med att starta nytt företag, och vi sponsras till 50 procent av det lokala näringslivet. Jag lockades också förstås av utmaningen i detta spännande uppdrag och av det goda renommé som verksamheten har, med fina siffror som visar att de nystartade företag som haft kontakt med Nyföretagarcentrum överlever i högre grad än andra.

Att skapa nya sätt att bli mer synliga och att öka samverkan med det befintliga näringslivet ser Anna som två viktiga mål i rollen som vd. Hon berättar om ett integrationsprojekt som drivs tillsammans med Linköpings Kommun och som har till uppgift att nå ut till den stora grupp utlandsfödda som bär på idéer, som har erfarenheter av företagande från sina hemländer, men som inte vet om att det finns hjälp och rådgivning att få. Här finns stor potential för såväl integration som ekonomisk tillväxt.
– Kom! Och kom i tid! uppmanar Anna den som har en idé och som vill utvärdera den. På nyföretagarcentrum får man hjälp att formulera sin affärsplan, sätta upp mål och se över sina förutsättningar. Här finns erfarna rådgivare och mentorer och här får man tillgång till seminarier, föreläsningar och utbildningar med bland annat skatteverket och Almi. Här kan man också nätverka och komma ut med sin idé. Och det bästa av allt: Det är kostnadsfritt!

Anna berättar också att uppdraget handlar om att vara en länk mellan kommunen och företagarna som verkar i den.
– Ibland innebär det att stöta på kommunens tjänstemän för att kanske snabba på med en viss process. Företagare är ofta handlingskraftiga människor som vill nu- inte imorgon. Samtidigt måste jag ibland förklara för en ivrig entreprenör varför en del beslut måste få ta tid.

I år fyller Nyföretagarcentrum 25 år i Linköping och Anna ser fram emot att få fira- och naturligtvis också utveckla för framtiden.
– Det är väldigt roligt att få vara med i en verksamhet som stöttar och som skapar möjligheter för hållbar företagsamhet, på både ett ekonomisk men också på ett personligt plan- ja, det är rent fantastiskt! avslutar hon.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl