You are currently viewing Nya näringslivsdirektören: ”Linköping ska ha Sveriges bästa företagarklimat!”
Pia Carlgren är Linköpings nya Näringslivs direktör. Foto: Mirjam Lindahl

Nya näringslivsdirektören: ”Linköping ska ha Sveriges bästa företagarklimat!”

– Linköping är en spännande kommun att arbeta i just nu, säger Pia när hon tar emot i ett näst intill semestertomt stadshus en gråmulen dag i juli. Vi är Sveriges femte största stad, idag med 156 000 invånare och vi fortsätter växa. Det är en stor utmaning och ett fantastiskt förtroende att få arbeta med de här viktiga frågorna! ler hon och sätter sig tillrätta i en av de röda fåtöljerna på kontoret som är hennes arbetsplats sedan slutet av april.

Hösten 2016 togs ett beslut om att inrätta en tjänst som näringslivsdirektör samtidigt som man formulerade ett antal nya strategiska mål inom kommunens näringslivsutveckling. Dessa mål handlar bland annat om områden som stadsutveckling och offentlig upphandling, utbildning och kompetensförsörjning, service till företagare och att utnyttja alla de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Kort sagt: Att se till att Linköpings kommun är ett attraktivt alternativ där företagare vill etablera sig, växa och utvecklas.

– Vi tar med oss det som har fungerat bra hittills in i en organisation som kommer att vara indelad i två samverkande enheter, berättar Pia. Dels en avdelning som ska bistå med företagsservice. Det kan handla om att lotsa rätt bland de kommunala förvaltningarna i frågor som till exempel miljötillstånd eller bygglov. Det kan vara att ge hjälp med nyföretagarstöd och råd så som kontakter med till exempel Nyföretagarcentrum eller företagsinkubatorer som LEAD. Den andra enheten ska fokusera på övergripande och långsiktig näringslivsutveckling. Till exempel se över vilka satsningar som behöver göras utifrån de mål som finns. Kolla upp hur vi kan förbättra utvecklingsmiljöerna i kommunen för att stärka och öka företagsamheten.

– Företagaren drivs av sin affärsidé -precis som det ska vara. Vi ska finnas med genom utvecklingsfaserna och skapa förutsättningarna! säger Pia och talar om vikten av ett blomstrande näringsliv för en regions välbefinnande. Ett rikt företagande ger arbetstillfällen och bidrar med skatteintäkter. Det i sin tur skapar en välfärd som attraherar nya företag och nya invånare. Så växer staden, kommunen och marknaden och det ges fler tillfällen att utveckla och förnya.

Just det där att utveckla och förnya är något som Pia brinner för. Med en bakgrund som egenföretagare inom konsultbranschen är hon van att sätta sig in i kundens situation och kunna avgöra vad som behöver göras för att uppnå önskat resultat.

– Linköping befinner sig i ett tillväxtskede, det byggs mängder med nya bostäder och bostadsområden. Ostlänken ska realiseras och det är oerhört inspirerande att få vara med och skapa en ny kostym för staden att växa i, säger hon och fortsätter tala om den nya organisationen roll som en bro mellan kommunens förvaltningar och näringslivet.

– Det handlar till mångt och mycket om att föra en konstruktiv dialog om hur en stad utvecklas som bäst. Hur kan stadsplaneringen bidra till att vi blir den stad vi vill vara? Hur kan vi dra nytta av den kompetens som finns på universitetet med framstående forskning, i våra olika företagarkluster och Science Parks? Hur möjliggör vi bäst möten mellan storföretag och intressanta start-ups?

Ja, Pia har onekligen mycket att hugga tag i när verksamheten drar igång på allvar efter semestern. Men hon räds inte utmaningen utan ser fram emot att få arbeta tillsammans med det team som hon just nu håller på att rekrytera. Ett spännande uppdrag där det gäller att få personligheter, kompetens och erfarenheter att samverka på allra bästa sätt. Näringslivsfrågorna spänner över många områden och det behövs serviceinriktade personligheter likaväl som mer analytiska.

– De här första månaderna har jag ägnat min tid åt att lära känna organisationen Linköpings Kommun. Lärt mig förstå strukturen och processerna i en politiskt styrd verksamhet och i de andra förvaltningarna, men jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta mer aktivt med de frågor som jag verkligen brinner för! avslutar Pia Carlgren och hoppas att den nya näringslivsavdelningen ska gynna företagarna på ett positivt sätt och föra dem och kommunen närmare varandra.

TEXT: Mirjam Lindahl

FOTO: Mirjam Lindahl

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2017