Ny satsning i Almedalen från Norrköpings kommun

Ny satsning i Almedalen från Norrköpings kommun

Ett seminarium och en paneldebatt i Business Arena står på schemat. De kommer också att delta i ett seminarium i East Swedens arena. I övrigt satsar de på att boka in några möten med intressanta beslutsfattare, investerare och andra nyckelpersoner. Anne Revland och hennes kollegor ser också fram emot många spontana möten, vilket Anne säger är en av fördelarna med Almedalen.
– ­­Man vet aldrig vem man kan träffa på eller vilka kontakter man kan knyta som kan komma att visa sig väldigt värdefulla i ett senare skede. Man gör ju inga affärer på plats i Almedalen säger Anne. Man väcker intresse och startar relationer och skaffar sig kontakter.

Att man testar att vara med i Business Arena istället för East Sweden, där man var förra året, är för att se om man kan få mer exponering för Norrköping i den nya arenan. Business Arena är fokuserat på fastighetsrelaterade frågor och det tycker Anne passar bra för Norrköping. Staden är nu i ett väldigt expansivt skede och det händer mycket på stadsbyggnadsfronten. I och  med Ostlänken kommer mycket mer att hända. Under Almedalsveckan ska man diskutera vilken ekonomisk och samhällelig nytta en investering i höghastighetsjärnvägen kan ge. Flera orter längs Ostlänken ser en stark regional utveckling framför sig. Ur Norrköpingsperspektiv ser Anne att det kommer att leda till att fler vill bo i Norrköping. Det i sin tur leder till fler möjligheter för det lokala näringslivet. På plats i Almedalen vill man synas och höras och väcka intresset för Norrköping. Att få investerare att se möjligheterna i Norrköping är viktigt.

Man kommer också att diskutera mer specifikt hur just Norrköping ska maximera nyttan av Ostlänken.
– Norrköping har fått en fantastisk möjlighet att utvecklas som en framtida dynamo i en region och ett land i stark tillväxt, att bli en utvecklingsmotor i en region på uppgång. Nu gäller att ta vara på den möjligheten, bygga bostäder och skapa ett ännu större och bättre näringsliv, säger Anne. Hon ser möjligheter för många framtida tjänsteutvecklare att etablera sig i Norrköping.
I en allt mer globaliserad värld är det viktigt med bra transportmöjligheter så att man kan röra sig i världen. Ostlänken är en lysande möjlighet för Norrköping att kliva fram som en större spelare, både regionalt, nationellt och globalt. Dessutom ger det möjligheten att vara en del av Stockholmsregionen på allvar.

Norrköpings kommun har gått med i Stockholm Business Alliance som en del i sin satsning på att synas i större sammanhang. Genom det samarbetet har man fått större exponering och kunnat delta i stora mässor, som MIPIM i Cannes som är den viktigaste europeiska mässan i fastighetsbranschen.
– Där hade Norrköping aldrig kunnat vara med själva. Vi har haft väldigt stor nytta av vårt medlemskap där! Säger Anne Revland. Vi har fått tillgång till nätverk och mötesplatser som vi inte haft annars. Det är mycket värdefullt.
Anne ser det inte som att de har sagt nej till East Sweden utan att de har valt att prova en annan väg i år. När de utvärderade förra årets Almedalssatsning kom de fram till att de behövde få större exponering för Norrköping och det är vad de provar att få i år. Redan förra året var de och tittade på Business Arena och tyckte att det skulle kunna passa dem bra. De håller till i restaurang Supper på Burmeister.
Norrköpings kommer att vara med måndag, tisdag och onsdag under Almedalsveckan. Anne Revland, Kikki Liljeblad (S, stadsplaneringsnämndens ordförande och Louise Flygt, kommunikationsdirektör kommer att representera Norrköpings kommun. Även Fredrik Wallin, projekt  ledare för inre hamnen, och Ulf Arumskog, utvecklingschef Ostlänken, kommer att delta i Almedalsveckan. Ulf kommer att delta i ett seminarium i Business Arena om kompetensutveckling inom fastighetsbranschen.

Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköpings kommun, kommer även han att vara på plats i Almedalen men han kommer att delta i seminarier och paneler om skola, integration och politik hos andra arrangörer.

 

TEXT: Karin Wiklund

FOTO: Pressfoto

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2016