You are currently viewing Norrköpings Hamn ska bli en ännu större internationell knutpunkt

Norrköpings Hamn ska bli en ännu större internationell knutpunkt

Östergötland är en stark logistikregion. Här finns ett varierat näringsliv med mycket kompetens inom inte minst exportindustri, högteknologisk industri och logistikverksamhet.
– Dessutom ligger vi mycket strategiskt till på kartan när det gäller godstransporter, både sjövägen samt via tåg, väg och flyg vidare in och ut i Europa och övriga världen.

Det säger Ola Hjärtström och Magnus Grimhed, marknadschef respektive försäljningschef på Norrköpings Hamn, som är mitt uppe i ett stort utvecklings- och ombyggnadsprojekt där Inre hamnen lämnas för att ge plats åt bostäder, och Pampushamnen och Öhmansterminalen byggs ut och optimeras.
– Hamnen är inte bara en kaj att lasta i och ur vid, säger Ola. Hamnen har en viktig roll som mötesplats. Här skapar vi samverkan och större värden för våra kunder genom att vara en länk i deras nätverk och mäkla ihop företag för att möjliggöra fler -och smartare- affärer. Vi tillför trygghet i näringslivet genom att tillse att varuförsörjningen fungerar och genom att vi också är med och skapar sysselsättning.

Idag har Norrköpings Hamn ungefär 160 anställda och verksamheten har en väldig bredd.
– Många hamnar nischar sig, för att skapa effektivitet och koncentrerar sig kanske på enbart bulk- eller containerlast. Vi har gjort ett annat vägval och har, efter att ha lyssnat på vad våra kunder och vår region efterfrågar, valt att istället satsa på ett brett tjänsteutbud säger Magnus och berättar att man erbjuder bland annat omlastning, mellanlagring, terminalverksamhet och container- och intermodaltrafik. Den nya elektrifierade Kardonbanan, som är en viktig järnvägssatsning för östra Sverige står snart klar och kommer innebära att man får spår direkt in i Pampusterminalen, 100 meter från kajen. Även närheten till två flygplatser, flera stora europavägar och Ostlänken gör att man är del av ett väl sammanhållet system som kommer såväl internationella som regionala företag till gagn.
– Vi är viktiga och skapar värde för många verksamheter i regionen. Konsumentprodukter till de stora centrallagren kommer in i containers. Virke och papper exporteras ut på samma sätt. Vi hanterar drivmedlet till mackarna, och olika energiråvaror till värmeverken. Vi har också den starkaste hamnkranen i Sverige, som möjliggör att exempelvis Siemens i Finspång kan få ut sina tunga turbiner till kunder runt om i världen.

Idag ägs många av världens hamnar av multinationella företag, men Norrköpings Hamn är fortfarande ett kommunalägt bolag. En fördel på många sätt, då man dels, på ett självklart sätt kan hålla sig neutrala och inte tvingas gynna ett visst rederi samtidigt som man har nära till beslut och kunder.
– Vi är tillräckligt stora för att kunna utnyttja storskalighetens möjligheter till att effektivt tillmötesgå de största rederiernas önskemål och krav, men samtidigt tillräckligt små för att kunna vara flexibla och snabba i omställningarna och erbjuda även de mindre aktörerna samma hantering och kompetens. Hamnen är en dynamisk verksamhet som formas efter kundernas behov. Och faktum är att vi ofta får höra att det uppskattas att vi är en fristående hamn berättar Ola.

Att hamnens kunder till stor del består stora internationella rederier och transportföretag och blir en garant för långsiktig utveckling.
– Naturligtvis måste vi se till att vara bäst på det vi gör om vi ska behålla våra kunder, menar de. Och det är en sporre och en drivkraft. Vi har ett bra linjeutbud, vi möjliggör kostnadseffektiva transporter och vi kan ta emot de stora rederiernas efterfrågan. Men det betyder ju inte att vi kan slå oss till ro. Det är därför vi ständigt jobbar på att utveckla oss och vår verksamhet.
I den byggnation som nu sker och som beräknas stå klar till 2024 ingår bland annat ytterligare 220 meter kaj, ökade hamnytor för uppställning av gods och ett storskaligt lager där man kan erbjuda lagerhantering för dem som inte själva vill eller kan hålla egna. Och för att fortsätta kunna ta emot de riktigt stora fartygen får också den nya kajen ett djupgående på 13,5 meter.
– Kraven på smarta och hållbara transportlösningar ökar och vi ser Norrköping som en strategisk plats att öka kapaciteten för sjöfart, väg och järnväg. Många företag och aktörer inom import och distribution har hittat fördelarna med att lokalisera sina verksamheter i regionen och här i hamnen finns alla möjligheter för oss att vara en möjliggörare, en utsträckt hand och en affärspartner. Precis så som vi vill ha det, helt enkelt.

 

Text: Mirjam Lindahl
Foto: Pressbild