You are currently viewing Norrköpings Hamn – En möjliggörare med fokus på hållbarhet och kundvärde

Norrköpings Hamn – En möjliggörare med fokus på hållbarhet och kundvärde

– Genom hela vår verksamhet och i alla beslut vi tar ställer vi oss frågan: ”Är det här hållbart eller inte?” Det säger Henrik Åkerström, VD på Norrköpings Hamn. Han fortsätter berätta om balansen mellan de tre benen: medarbetare, omvärlden och affären som måste vara jämn, för att hela verksamheten ska utvecklas – och inte halta.

Vi ses en dag då vårsolen börjat titta fram och glittrar i Bråvikens vatten. Morgonens täta dimma har lättat och Henrik bjuder in till ett samtal om miljö- och hållbarhetsarbetet tillsammans med Linn Almcrantz som är miljöansvarig och Jenny Ericson, HR- och hållbarhetschef.
– Att prata om Norrköpings Hamn utan att prata om miljö och hållbarhet är en omöjlighet. Att arbeta långsiktigt såväl inom hållbarhet som inom arbetsmiljö, är att investera framåt menar Henrik.
Jenny fortsätter berätta att man sedan årsskiftet bildat en hållbarhetsavdelning som arbetat fram en långsiktig strategi inom områdena miljö, arbetsmiljö, säkerhet och HR.
– Vi strävar efter att få en bra mix i våra arbetsgrupper vad gäller mångfald, vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och förbättring av våra anställdas arbetsmiljö vilket handlar om att stärka hälsa, att arbeta med ergonomi och naturligtvis att eliminera risker, då vi har en arbetsmiljö som innefattar bland annat arbete på hög höjd och med stora tunga maskiner.

Jenny berättar att personalomsättningen i Hamnen är väldigt låg och några av anledningarna till att så många anställda trivs och blir kvar i bolaget tror hon delvis beror på flexibiliteten i arbetet, att det är ett relativt omväxlande arbete som till stor del utförs utomhus. Samt det stora arbete man lagt ner på att identifiera och synliggöra hamnens egen värdegrund: förtroende, samarbete och glädje.
– Och Det är inte bara vackra ord i en glansig broschyr som vi bockat av, utan det genomsyrar verkligen hela personalstyrkan. Och det är fantastiskt, säger Jenny.

Linn, som är ansvarig för Norrköpings hamns miljöarbete tar vid och menar att miljöarbetet är en naturlig och betydande del av hållbarhetstänket.
– Vi arbetar förstås med att minska våra koldioxidutsläpp och har lyckats mycket väl med det i våra nyrenoverade och nybyggda lokaler som värms upp med bergvärme och där vi använder led-belysning och förnybar el. Från den 1 april går hela vår maskin- och fordonspark på antingen el eller det fossilfria drivmedlet HVO 100. Och på sikt kommer vi att koncentrerar oss på eldrift när det gäller nyare fordon.
En bred bränslepalett med flera alternativ av fossilfritt bränsle är ett klokt sätt att minska utsläppen av koldioxid, enas de tre om.

Norrköpings hamn har en viktig roll för regionens näringsliv. Att skapa värde i nära samverkan med sina kunder är en viktig och central tanke i verksamheten.
– Vi är egentligen bara en del av kunderna kedja och vi måste kunna visa att vi uppfyller de krav som ställs på dem, säger Henrik. Energiförbrukningen är det som har störst miljöpåverkan, och vi vill samarbeta med våra kunder genom att mäta och följa upp, redovisa och föreslå förbättringar. Samtidigt måste vi utgå från nuläget och skapa en trovärdighet internt för att den också ska bli synlig externt.

De talar om hamnen som en möjliggörare för klimatsmarta alternativ, där långa biltransporter från Europa upp till såväl vår region som Mälardalsområdet kan ersättas med sjöfart ända fram till Norrköping och vidare med järnväg inåt landet. Just nu färdigställs den nya elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan, som får en viktig roll i att utveckla nya, hållbara transportlösningar. Samtidigt är Norrköpings Hamn en mötesplats för olika intressenter. Från kommun och myndigheter med kontroller och tillsyner, kunder och konsumenter med sina krav och önskemål, sjönäringen med samarbets- och verksamhetsfrågor till att, inte minst, vara en attraktiv arbetsgivare för sina anställda.

Henrik, Linn och Jenny är alla tre överens om att när man lyckas integrera hållbarhetsfrågor och miljötänk i det dagliga, när det får bli en naturlig och självklar del i arbetet och inte något som ska läggas uppepå eller utanför – det är då man får resultat som blir synliga och som gör verklig skillnad.
– I Norrköpings Hamn är vi stolta över att ha kommit så pass långt som vi faktiskt har gjort. Men vi slår inte av på takten för det, utan fortsätter jobba hårt för hållbarhet i alla avseenden. För oss alla, helt enkelt.

Norrköpings Hamn i siffror (2019)

Antal fartyg: 1143
Antal lastbilar: 70 500
Antal tåg: 950
Antal hanterade containers (TEU:s): 137 400
Antal hanterade ton: 4 464 000
Antal anställda: 160

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl