You are currently viewing När skolorna är stängda – extra populärt med läxhjälp

När skolorna är stängda – extra populärt med läxhjälp

Arbetet med att förhindra smittspridningen av COVID19 har fått stor effekt på utbildningssystemet. Gymnasieskolorna har börjat bedriva undervisning online och en del har grundskolor har gjort samma sak. I dessa tider är det allt fler som hör av sig till företaget SmartStudies och vill ha läxhjälp.

Regeringen har med anledning av arbetet med att bekämpa Coronaviruset beslutat att all undervisning i gymnasieskolan ska övergå till digital undervisning. De har även förberett en lagstiftning så att det ska bli möjligt att stänga landets grundskolor om så krävs – men redan nu har vissa grundskolor valt att stänga ned. Många elever i grundskolan är dessutom hemma från skolan, då man även med lindriga förkylningssymtom ska stanna hemma. Då är det allt fler som behöver en studiecoach online för att klara av sina studier. Det är något som företaget SmartStudies märkt av, företaget har fått kalla in extrapersonal för att möta det stora intresse som finns av att få läxhjälp.

Planering och strukturering av studierna – mer relevant än någonsin

Många elever upplever det som att det skedde stora förändringar i deras utbildningar med bara några dagars varsel. Så var det också. Det är en stor omställning att gå från fysiska lektioner varje dag till att på några dagar övergå helt till undervisning på internet. Det kan vara svårt att på kort tid och på egen hand skapa nya rutiner i detta nya läge. SmartStudies mattelärare kan bistå med just detta genom studiehjälp, det vill säga skapa en planering för studierna efter just dina mål och förutsättningar, så att du kan nå dit du vill i din skolgång.

SmartStudies har lång erfarenhet av digital undervisning

Digitaliseringen av den svenska skolan har gått mycket snabbt med anledning av COVID19. Men erfarenheterna och förutsättningarna att jobba digitalt skiljer sig ganska mycket mellan kommuner, skolor och klassrum. SmartStudies har dock i många år jobbat med läxhjälp online och har utvecklade metoder för hur man på bästa sätt kan bedriva undervisning digitalt. En annan aktör som jobbat länge med läxhjälp på nätet är Allakando, om du vill veta mer om Allakando läxhjälp kan du klicka in dig här.

Mångårig erfarenhet av mattehjälp

SmartStudies läxhjälp har bedrivit sin verksamhet sedan 2007 och är inriktade på att hjälpa elever med matematik. Bolaget har utvecklat en pedagogisk metod som fokuserar på inlärning av ämneskunskaper genom särskilda tekniker för repetition. Metoden innehåller även knep för att utveckla en bättre studieteknik, samt sätt att öka motivationen att vilja lära sig. Allakando bedriver också undervisning i matematik och läxhjälp online, här finns mer information om det.

Läxhjälp för alla åldrar och nivåer

SmartStudies erbjuder läxhjälp för både grundskola, gymnasium och på universitets/och högskolenivå. Undervisningen anpassas helt utifrån dina förutsättningar och behov. SmartStudies matchar ihop dig med en privatlärare med rätt erfarenhet och kompetens för att möta just dig. SmartStudies privatlärare är noggrant utvalda i en rekryteringsprocess som ställer höga krav på både pedagogik och djupa ämneskunskaper, allt för att skapa hög kvalitet i verksamheten.