Motalas konkurrenskraft stärks genom nya innovationer
Kirsi Mikkonen, tvåa från vänster, med kollegor från Motala kommun.

Motalas konkurrenskraft stärks genom nya innovationer

VECKA45 ARRANGERAS FÖR sjätte gången och äntligen känner Kirsi Mikkonen, som samordnar arrangemanget, att Motala hittat en form som kan fungera från år till år. – Det är inte så att det inte varit bra hittills, men på det här sättet kommer vi slippa uppfinna ett nytt fantastiskt hjul varje år, berättar hon. Utgångspunkten är den utvecklingsplan som kommunen har för år 2030 och varje dag fokuseras på ett av planens teman: Bo & Leva, Företag & Entreprenörskap, Hållbar & Attraktiv stad, Värdskap samt Motala i omvärlden. Dessutom avlutas veckan traditionsenligt med den stora Motalagalan på lördagen. – Det känns jätteroligt att både kunna bidra till regionens program och att på ett långsiktigt sätt kunna använda vecka 45 för att stötta vår utvecklingsplan, säger Kirsi.

DET NYA UPPLÄGGET, där varje dag fokuseras på en ort och ett av regionens styrkeområden, innebär för Motalas del ett stort arrangemang på tisdagen på temat Fossilfria transporter är redan här. – Det kändes väldigt bra att en ambitiös kommun som Motala fått det här temat, främst för att många av de företag som redan ställt om till förnybar energi ligger där, säger Maria Gungner, tillförordnad VD/ Verksamhetsledare på Energikontoret och en av arrangörerna.

I PROGRAMMET FINNS flera företag som redan ställt om verksamheten. Torpa Gård, Emanuelssons Transporter och två lantbruk, som troligtvis är de enda i världen med helt fossilfria verksamheter, berättar hur de gått till väga. Företag som köper mycket transporter och de som har egna, exempelvis åkerier, får veta mer vilka drivmedel som finns tillgängliga, hur de fungerar och hur omställningen kan genomföras. Dessutom kommer statssekreterare Yvonne Ruwaida för att prata hur omställningen till förnyelsebara drivmedel kan kopplas till mål för minskade koldioxidutsläpp och hur offentliga aktörer kan driva på omställningen. – Vi hoppas att både företag och offentligheten ska känna sig trygga i och bli inspirerade att ställa om till fossilfria bränslen. Det är tekniskt möjligt för de flesta typer av fordon och det finns en stor marknadspotential i att till exempel kunna delta i upphandlingar. För det offentliga bidrar en omställning till att kommuner eller regioner kan profilera sig och bli mer attraktiva. Vi vill inspirera dem till att göra ett ställningstagande så att omställningen påskyndas, summerar Maria. I det gedigna programmet finns även en aktivitet som är tänkt att bli starten på en ny epok för Motala, lanseringen av ett helt nytt innovationsråd. – Det började med konferensen #modig i våras. Där ställde moderatorn Claes de Faire en fråga på slutet om jag kunde tänka mig att starta ett innovationsråd. Jag hakade på direkt och sa absolut, det kan jag tänka mig, berättar Camilla Egberth, kommunalråd i Motala.

KORT DÄREFTER KALLADE hon samman en samtalsgrupp för att diskutera hur löftet skulle kunna realiseras. Gruppen har varit löst sammansatt och bestått av en blandad skara deltagare från näringslivet, kommunen och andra organisationer. Tillsammans har de tagit fram syfte och mål för arbetet och nu känner de sig redo för att låta startskottet gå på riktigt. – Syftet är kort sagt att stärka Motalas konkurrenskraft och förmåga att ta fram nya produkter och affärsidéer. Rådet ska bestå av representanter från de olika branschråd som Tillväxt Motala lanserar under hösten. Till rådet kommer även några externa parter, som Linköpings Universitet, att knytas.

LANSERINGEN VECKA 45 sker i form av ett första möte med de fasta medlemmarna från branschråden och en presskonferens. Camilla ser gärna att de kommer fram till en första gemensam fråga att samlas kring, något som är viktigt för Motala. – Vi sitter inte med facit än och det känns jättespännande. Men jag tänker att arbetet ska leda till att nya innovativa idéer, samordningsvinster och finansiering av innovationerna kommer fram, avslutar hon. Claes de Faire, som alltså var den som drog igång det hela med sin direkta fråga på #modig, tycker det är det är ett viktigt arbete som nu startas. – Det händer saker i Motala! Det gläder mig oerhört. Kraften och idérikedomen som gestaltades under #modig var fantastisk. Det viktiga nu är att politikerna förstår sin roll och att man tar in krafter som inte har basen i partierna. Kreatörer, visionärer och galningar hellre än politruker. Sedan tror jag att man måste satsa mer på utbildningar igen, och se till att sätta upp konkreta mål så väljaren ser om man lyckas eller inte. Jag omfamnar verkligen detta, säger han.

TEXT: Anna Adolfsson

Tidigare publicerad i Affärsstaden #5 2015.